doofpot

Gemeente Haarlem ‏doof voor noodkreet kwetsbaar echtpaar

Note van @doofpotwmo: Dat de menselijke maat in Haarlem geheel zoek is, bewijst onderstaand verhaal. De ambtenarij aldaar verklaart zorgvragers vogelvrij en laat  zorgafhankelijke mensen gewoonweg laat barsten, legt opinies van ter zake deskundigen naast zich neer. Nu ook in Haarlem: de gemeente die onrechtmatig op de stoel van arts of anderszins terzake deskundige gaat zitten. Ik roep iedereen op deze post zo vaak mogelijk te delen en te sharen om een vuist en een einde te maken aan de decentrale terreur van ontmenselijking.

Wethouder Botter, wat zou u doen als dit ùw ouders waren?!


Bron: IJmuider Courant |

Het WMO-team, een club deskundige vrijwilligers die hulpbehoevende ouderen bijstaat, heeft donderdag voor de Haarlemse bestuursrechter bakzeil gehaald. Het WMO-team uitte bij de rechter een noodkreet om per direct meer huishoudelijke hulp te krijgen voor een ouder echtpaar uit Haarlem-Noord maar de rechter gaat daar niet in mee.

 

Peter de Pagter van het WMO-team is verontwaardigd over de uitspraak. ,,Er moet zeker eerst een dode vallen’’, aldus De Pagter. Het WMO-team (Wet Maatschappelijke ondersteuning) komt op voor tientallen Haarlemmers die in een procedure verwikkeld zijn omdat ze in hun ogen te weinig huishoudelijke ondersteuning krijgen van de gemeente. Dat gebeurt met de hulp van de advocaat Harry Eisenberger.

In het geval van het stel uit Haarlem-Noord heeft de man psychiatrische problemen en de vrouw een longziekte. Op dit moment krijgt het echtpaar 6,5 uur huishoudelijke ondersteuning, maar volgens het WMO-team moet het stel meer steun en hulp krijgen.

 

Die hulp moet erin voorzien dat het echtpaar dagelijks drie maaltijden binnen krijgt. De arts van het WMO-team, Robbert Kamerling, heeft uitgebreid poolshoogte genomen bij het echtpaar: ,,Ze hebben door de longziekte van mevrouw hoog calorisch voedsel nodig en dat kan een maaltijdvoorziening als tafeltje-dek-je niet bieden.’’

Gat in de zorg

Volgens Kamerling valt het echtpaar in het zogeheten ’gat in de zorg’: mensen die eigenlijk te slecht zijn om thuis te wonen, maar te goed zijn voor een verpleeghuis.

De gemeente is het hier niet mee eens, omdat het echtpaar er volgens de betrokken ambtenaren minder beroerd aan toe is dan het WMO-team voorspiegelt. Een case-manager van de gemeente is afgelopen week langs geweest en zij constateerde onder meer dat de vrouw onlangs nog de longarts heeft bezocht en dat het stel driemaal per week inderdaad een maaltijd krijgt van tafeltje-dek-je.

Het oordeel van de arts van het WMO-team die pleit voor dagelijkse hulp bij het koken legde de rechter naast zich neer. Ook de casemanager van de gemeente zei dat zulke ondersteuning niet past binnen de WMO. Voor speciale diëten moet een beroep worden gedaan op de zorgverzekeraar.

Het bewuste echtpaar was niet aanwezig bij de zitting, omdat het stel dat niet aan kan. Wie ook node werd gemist was de huisarts van het echtpaar. De rechter verwonderde zich erover dat noch het WMO-team noch de gemeente Haarlem een verklaring van de huisarts kon overleggen hoe het met het echtpaar is gesteld. Volgens de ingeschakelde oud-verpleeghuisarts Robbert Kamerling heeft hij wel contact met de desbetreffende huisarts opgenomen, maar hield die zich op de vlakte.

Advocaat Eisenberger stelde dat er juist wel en deskundig oordeel van de arts ligt en dat de rechter op die basis uitspraak moet doen dat deze twee ouderen per direct extra ondersteuning krijgen. ,,De gezondheid van deze twee kwetsbare mensen gaat snel achteruit.’’

De rechter oordeelde echter dat er geen spoedeisend belang is om het aantal uren huishoudelijke hulp direct te verhogen. Dit is een zogeheten voorlopige voorziening. In deze kwestie loopt ook een bezwaarprocedure waarover later een oordeel wordt geveld.

%d bloggers liken dit: