doofpot

25.000 Euro gaan het “Imago” van Leudal echt niet redden!

Ik stikte al bijna in mijn flesje vloeibare voeding bij het lezen van de broken needle imago-perikelen in het 1Leudal editie van Woensdag 22 Maart jl.

Maar de kogel is nu echt door de kerk: De Gemeente Leudal gaat 25.000 Euro spenderen aan het onderzoeken van haar imago. Een gotspe.

BW besluitenlijst Leudal 25000 euro imago onderzoek.png

Om niet geheel voor schut te staan na de recente schandalen bijv. inzake gemeentesecraris Mw. Noppers die momenteel gratis maaltijden geniet in het Huis van Bewaring en dat volgens 1Leudal voorlopig nog blijft doen. Kennelijk loont misdaad nog steeds maar dat terzijde.

Nu ook al reputatie-druk/plaatsvervangende schaamte over saillant gesteggel in Horn. Een van de deelgemeenten van Leudal alwaar enkele opstandige bewoners middels een verboden toegang voor onbevoegden op grond van Art. 461-bord de parkeerplaats  naast de tandartsenpraktijk tot een no-go zone verklaard hebben.
Lees het hier zelf:

Bieb-gate schandaal, de rekenkamer die ongezouten gehakt maakt van Leudal. Heus, het houdt niet op… niet vanzelf… en ook niet met 25.000 Euro.

Joop van den Ende zou er een tv-seizoen mee kunnen vullen wat in dit pittoresque en landelijke Leudal allemaal voorvalt en de gemeente die telkens weer zaken negeert of, water naar de zee dragend het imago probeert op te vijzelen.

Raadslid Thieu Wagemans van de fractie ‘Ronduit Open’ zal wel hetzelfde gedacht hebben over de kosten van het zoveelste “slager keurt zijn eigen vlees-onderzoek” en daarmee verband houdende kosten binnen de Gemeente Leudal en deelt aldus het  artikel in 1Leudal politiek mee:

Verbetering van de reputatie heeft weinig zin wanneer we er ons als gemeente niet naar gedragen in de praktijk.
~ Thieu Wagemans (Ronduit Open)

Zelfs vanuit Den Haag twitterde een trotse dorpsgenoot dat hij het voornemen van de Gemeente Leudal top vond! Tsja… *kuch* …Den Haag is natuurlijk ver weg om de realiteit binnen dit dorp te blijven volgen…

Tweeting Progressief Leudal was daar al in december 2016 zo mee klaar:

Ondermaats indeed
Progressief Leudal sloeg hier de spijker op de kop. Kwaliteit is doorgaans ondermaats. Wellicht kunnen die 25.000 Euro beter besteedt worden aan een paar overdrachtelijke schoppen onder de derrières van medewerkers om hun werk gewoon eens fatsoenlijk te doen. Of eens eindelijk echt quality management implementeren? Zoniet eruit en vervangen voor competent personeel.

Leudal Koersvast! – Veural koersvast in kalle euver “IMAGO”

In totale denial van de issues met de communicatie schrijft de gemeente zich suf in de nieuwe begroting. Heus ik heb gepoogd te tellen hoe vaak het woord imago (al dan niet met schade) gebruikt wordt, maar er komt geen einde aan.

Communicatie
“De gemeente Leudal is volop in beweging en staat voor belangrijke uitdagingen. Door
middel van een betere (strategische) communicatie wil het bestuur een betere
positionering van de gemeente en haar beleid; en communicatieve kansen pakken en
creëren. Zij wil meer verbinding leggen met en betrokkenheid creëren bij de burgers en de groepen waar zij mee samenwerkt. Een betere communicatie bete
kent meer begrip, draagvlak en een beter imago.”

Na 73 van de 118 pagina’s draagt de begroting dan een mindblowing oplossing aan: Communicatie! En een van de aangedragen methodieken zou wel eens kunnen zijn:

“het trainen van medewerkers in het schrijven in begrijpelijke taal”

Ehmmm… begrijpelijke taal?
Hoe komen die medewerkers door een sollicitatieprocedure? Zingend?

En hoe verhoudt deze ‘visionaire zienswijze’ zich met het feit dat uw medewerkers mij als burger niet eens antwoorden zonder enig taalgebruik? Gewoon doodzwijgen.

Kwaliteit koop je niet. Die lever je zelf
Imago of reputatie wordt niet gekocht met kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Het wordt evenmin ‘geleverd’door een onderzoeksbureau. Imago verdien je door betrouwbaarheid aan de dag te leggen. Kwaliteit af te leveren. Prestaties neer te zetten die aansluiten bij de verplichtingen van de Gemeente. Zeker in het kader van mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijke ondersteuning of overgeleverd zijn aan de willekeur van deze decentralisatie door de overheid.

Maar het staat natuurlijk ‘leuk’ zo’n onderzoek al is het en blijft het een papieren muur als de daden niet bij de voornemens worden gevoegd. Als u werkelijk zou luisteren naar burgers zou een dergelijk onderzoek futiel zijn.

Mag ik vragen hoe selectief de doelgroep gaat zijn die een vragenlijst mag invullen, en tweedens: gaat u er dan deze keer wel wat mee doen? Immers….

Onderzoek Toegankelijkheid Gemeente Leudal voor mensen met een beperking
Persoonlijk stoort het me (nog steeds!) dat de Gemeente Leudal dergelijke schijnonderzoeken ook binnen het WMO prestatieveld inzet. Bovengenoemd onderzoek werd verricht door de “Gehandicapten Vereniging Leudal” die weliswaar jarenlang aan de subsidiepot heeft gelurkt maar zich in de tot dan 12 jaar (althans voor mij persoonlijk) geheel niet of nooit noemenswaardig gemanifesteerd heeft naar de doelgroep toe.

Toegankelijkheid_clip_image001

Anno  2017 is weinig van de niets aan de verbeelding over te laten onderzoeksresultaten concreet gerealiseerd.

Lotgenoten inclusief mijzelf hebben moeite gedaan al die vragen zo specifiek en uitgebreid toe te lichten. Zonder enig resultaat 5 jaar later. Er wordt namelijk nooit echt geluisterd. Want dan zou u die 25.000 Euro niet nodig hebben om de hiaten te inventariseren. Een goed bestuurder weet wat zijn (werk)volk bezig houdt.

Vraagje….
Wat heeft dat onderzoek in 2012 gekost? Prachtig briefpapier en dito evenloppen incl. porto aan de gehele doelgroep? Om de uitslag de uitslag te laten als een dooie link op een nauwelijks leesbaar platform.

Alvast een tip…
Gratis en voor niets in elk gev al een klein aspect van uw imagopropbleem oplossen zonder het budget van 25,000 Euri te belasten:

Als u als Gemeente Leudal zo begaan bent met uw imago en reputatie vooral aangaande uw “sociaal beleid”, zou ik die foeilelijke website van de WMO Raad Leudal eens laten pimpen. Het staat qua reputatie slordig als deze ‘Raad” inclusief wethouder en/of beleidsmedewerkers vergaderen maar de notulen bijna 9 maanden niet geupdate worden.

En die pagina eens toegankelijk maken door een achtergrond te gebruiken zodat ook visueel beperkten überhaupt kunnen lezen wat er staat. Indien er geen programmeer genie vrij is binnen de gemeente kan eenieder binnen de de WMO raad die kan schrijven altijd een gratis template gebruiken op een of ander blog platform notulen kan publiceren. Graag sneller ook.

Einde gratis advies.

1 Trackback / Pingback

  1. Van Pispot Naar Doofpot in Leudal – Doofpot WMO Leudal

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: