doofpot

Geestelijke mishandeling & zero integriteit. Dat is Gemeente Leudal’s gehandicapten-beleid

Photo credits: Mark Brooke

21 juli 2017 | door @doofpotwmo

Beestachtig Leudal

De knuppel in het ‘hoenderhok’

Ok ik ben het zwarte schaap, de dooie kraai, de bokkige geit die voor haar mening pleit,  de luis in de pels en wel meer.  Maar buiten die meningen over mijn persoon of mijn status in de  – door beleid opgelegde –  ‘Salle de détention’ (klinkt sjieker als gemeentelijk huisarrest in je eigen nest), floreert in de buitenwereld Gemeente Leudal’s fauna  welig verder nu de gemeentelijke ambtenarij zelf een nieuwe zondebok in haar kudde heeft opgenomen: De wethouder! Tijd voor een maatschappelijke discussie in èn buiten het hanenhok aan Leudalplein 1.

De Wethouder is boos

Wat is er gebeurd…?

boos-cartoon-gezichtOp 20 juli 2017 ontvang ik (alweer) een boze email van Wethouder V. van Gemeente Leudal die virtueel alles ontkent wat hij op schrift heeft gezet, mondeling besproken/gemaild heeft met de programma-regisseur van Leudal (met mij in de cee-cee) , dan wel mondeling heeft verhaalt ergo letterlijk (toe)gezegd heeft in bijzijn van getuigen en wel meer…!

 

Tijd voor een analyse, doet u even mee?

Tussen de regels van razernij is het enige transparante aan Leudal’s bestuur dat het “mis-management” van Leudal,  de Wethouder nu zo “passend” aan het gemeente-eigen satanische beleid diens hoofd op het blok legt. 

Opdat men zichzelf met boter op het hoofd voor de zoveelste keer poogt te kwijten van het al jarenlange slepende wanbeleid binnen àlle horizontale en verticale regionen van de Gemeente.  Enfin al jaren lànger dan dat deze Wethouder V. überhaupt zijn ambt bekleedt.

De Mail (en dàn het Bewijs!)

Maar voor we verder gaan…  Een vraag!
Waarom krijgt de Wethouder zijn post niet?

Ontvangstbevestiging gemeente leudal B en W wmo woningaanpassing wethouder krijgt zijn post niet

Klik om te vergroten

Op 14 juli 2017 is in overleg met OCO onder begeleidend schrijven en met toevoeging van bijlagen 1, 2 en 3 de eigen offerte voor aanpassing van de badkamer naar de Gemeente Leudal gebracht waarvan hier het ontvangstbewijs.

Overduidelijk gericht aan B & W gaan we er echter toch nog steedds van uit dat Wethouder V. hier toch nog steeds deel van B & W uitmaakt!
Of is aan Wethouder V. gerichtte post inmiddels onder embargo gesteld ?

It smells and looks like an embargo!
Enfin, onderstaande email – alvorens we die toetsen op waarheidsbevinding – geeft aan dat Wethouder V. niet tot de ontvangers tussen B&W behoort want de Wethouder geeft aan de exacte bedragen van de offerte niet te kennen.  Hmmm…. heel vreemd. Die offerte ligt namelijk al sinds 13 februari 2017 bij de afdeling WMO maar dat terzijde. 

Aanstootgevender is het feit, dat de e-mail het onderwerp “Communicatie” draagt. Maar dat nou net ik degene ben, die al een jaar probeert te communiceren. Dit terwijl de Gemeente met het hoofd in het leudalse zand collectief struisvogel-politiek bedrijft, treitert, termijnen traineert, bezwaren,klachten en zelfs ingebrekestellingen negeert, maar mij nu verwijt niet te “communiceren”.

Ik zou zeggen steekt u de hand maar eens in uw eigen boezem. Het wordt zometeen namelijk nog wel duidelijk aan wiens integriteit iets mankeert. Zodra we onderstaande ‘beweringen’ gaan afzetten tegen de feiten! Maar eerst de mail:

communicatie.png

Waarvan akte!

Het alles vernietigende bewijs…

Nu laat ik het aan de lezer over om te oordelen. Hieronder het bewijs (deels uit de eigen pen van de wethouder) wat de beweringen in bovenstaande email duidelijk weerspreekt:

Wethouder 23 juni 2017Wethouder kent het veschil tussen ‘offerte 2‘ uit bovenstaande email en ‘eigen offerte‘ uit en te na. De vedraaiingen daaromtrent in zijn boze mail sieren hem absoluut niet omdat…:

De wethouder nl op 23 juni 2017 al zonder aankondiging binnen was komen vallen en zich 2,5 uur bij heeft laten bijpraten. Ge-pinpoint was op de stukken, inzichtelijk gemaakt is wàt offerte 1, 2 en de nooit gekomen offerte 3 (1,2,3 in opdracht gemeente Leudal) zijn. 

Ook weet hij, wat onze eigen offerte inhoudt die al sedert 13 februari 2017 al bij de Gemeentelijke WMO op de plank ligt te verstoffen.

Oòk weet hij, dat de bouwkundige onvolkomenheden die de gemeente op 11 augustus 2016 al zelf geconstateerd hadden geen tientjes-werk zijn. Steunmuren en hulpmiddelen vergeten kost geld. Dat was meer dan duidelijk. De Gemeente bevestigd dat in onderstaande brief zelf:

 

5-1 - Anonymous - Brief de facto besluit Gemeente Leudal (11 augustus 2016) copy5-2 - Anonymous - Brief de facto besluit Gemeente Leudal (11 augustus 2016)

Er bestaat voor de wethouder totaal nèrgens onduidelijkheid over.

Hij vond het ‘schrijnend’, “kafkaesk” en meer. Niet alleen de aanpassing maar ook het getreiter rondom de zorg en wilde een onderzoek starten naar de affaire rond de declaratie-gedragingen door de Gemeente bij het CAK.

(Zie ook update 6 hier)

Onder getuige (aanwezige verzorgende) heeft hij toegezegd dat hij op het gemeentehuis de offerte zou gaan opvragen bij de WMO.  En hierop a.s.a.p. terug zou komen. Dat gebeurt dan op…

28 juni 2016

Benoemt de Wethouder concreet de “eigen offerte”
Hij heeft het ‘besproken’. De eigen offerte die daar dan al 4,5 maand ligt bij de WMO welteverstaan.

1 - ANONYMOUS - Email wethouder Leudal 28 juni 2017

“Even langs om de uitvoering van uw eigen offerte door te praten..”

Wethouder 29 juni 2017

Live update 8 ook hier

Vanmorgen was de Wethouder er vroeg bij met een ‘goed nieuws’ bericht dat we goedkeuring hebben voor aanpassing volgens het voorstel wat wij zelf in februari hebben ingeleverd. Dit is destijds geheel afgewimpeld maar kan nu gerealiseerd worden. Een levensloopbestendige en vooral maximaal preventieve, veilige omgeving die valgevaar en risico nagenoeg geheel onmogelijk maakt.

Met enige terughoudendheid is er sprake van opluchting dat we nu in het vijfde jaar eindelijk dit nieuws krijgen. Hoewel ik verzocht heb om een bevestiging. Geen aannemer begint aan een dergelijke aanpassing als die niet zeker weet dat de middelen er voor zijn. Dus nog even een erg gemixt gevoel van opluchting en spanning tot die verlossende boodschap op papier komt zodat we opdracht kunnen geven, er er hopelijk na zoveel jaren en letsels verder, er zicht komt op wat rust en menswaardiger leven. (einde live update 8)

Even later…

Wethouder mailt programma regisseur Dhr. G.
Met de email aan de programma regisseur van 29 juni 2017 waarin hij na een huisbezoek ’s morgens hem om bevestiging vraagt van “waartoe we besloten hebben

2-anonymous-email-wethouder-leudal-29-juni-2017.png

’s Middags: Het ‘feest’ gaat nìèt door!

Live update 8 ook hier

Wethouder 29 juni 2017 bezoek 2 LeudalLater vanmiddag is de Wethouder wederom gekomen met de mededeling dat de ambtelijke management bobo’s geen besluit op papier gaan zetten maar blijven verwijzen naar het 1e (bezwaarde) besluit/beschikking, gebaseerd op een inadequate foute, volledig onjuiste en ontoegankelijke aanpassing.  Ondanks de  brief van 11 augustus 2016 waarin opdracht tot 3e offerte gegeven wordt maar ook aangegeven wordt dat meerkosten betaald zullen worden. Dit is echter geen formeel besluit en een aannemer wil ook graag garanties dat zijn centen gaan komen, temeer daar de duurste onderdelen, speciale hulpmiddelen zijn die besteld moeten worden.

Ontgaat me dan ook volslagen hoe een Gemeente die geconstateerd heeft dat geen van hun eigen offertes klopte, toegeeft per brief van 11 Aug 2016, dan uiteindelijk toch instemt met onze offerte die levensloopbestendig en aan het gehele medisch/ergonomisch advies voldoet, maar dit niet schriftelijk wenst vast te leggen.

Ik kan nu geen opdracht geven tot uitvoering. Wij hebben de restkosten (mocht de gemeente die wederom ter discussie stellen) niet, een lening krijg ik niet met WAO uitkering, noch ik mijn gezin een dergelijk risico laten lopen dat we een schuld krijgen of in het ergste geval een schuld die we niet eens kunnen dragen leiden tot op straat belanden. Dit begint toch echt waanzin te worden. (einde live update)

Getuige

Godzijdank was net Cliëntondersteuning hier wiens ogen ook zowat uit het hoofd vielen van de mededelingen en vertelde dat ze zoiets nog nooit heeft meegemaakt.

Die op 7 juli 2017 terug komt, haar tas opent en mij onderstaande brief laat lezen en verzoekt, indien akkoord mee te ondertekenen. U ziet dat de cliëntondersteuner duidelijk de getuigenis weergeeft van de toezeggingen inzake de eigen offerte.

Zij gaat dan, op weg terug naar kantoor bij het Gemeentehuis Leudal langs om onder afgifte van een ontvangstbevestiging onderstaande door beiden ondertekende brief en verzoek in te dienen.

Einde discussie lijkt mij…of niet?

3 - ANONYMOUS - Gespreksbevestiging door clientondersteuning aan gemeente leudal toezeggingen door wethouder

 

Geen gehoor…

Geen gesprek of repliek op het zoveelste verzoek tot overleg

De gehele week komt er  0,0 reactie vanuit het Leudal’se ambtelijke apparaat, en wordt op 14 juli 2017 in overleg met OCO besloten de offerte met de mails van de Wethouder van 28 en 29 juni 2017 (de facto besluit 2) , de brief van 11 aug 2016 (de facto besluit 1) direct aan B&W te zenden met begeleidend schrijven:

4- ANONYMOUS-Brief aan B en W Leudal inzake besluit toezeggingen wethouder 14 juli 2017

Nòg meer integriteits-schendingen

Toch een hoorzitting
Ondanks alle toezeggingen, onder getuigen, schriftelijke de facto-besluiten vindt dan op 20 juli 2017 toch een zeer bedenkelijke hoorzitting plaats waarvan alle legitimiteit inmiddels vervallen is, de ingebrekestelling verbeurd is, zonder besluit zonder reactie. Op mijn verzoeken te faciliteren dat ik er aanwezig kan zijn, zelfs per telefoon wordt niet geantwoordt.  Lees hier meer

Geestelijke mishandeling

Het stelselmatige beleid van ontmoedinging & onthouding van hulp/zorg(middelen)

Voor wie de long-read en de echte ins en outs, de ernst van de schrijnendheid helemaal wil toetsen lees hier. Heeft u minder tijd of geduld dan hier. Deze Gemeente Leudal die de klachten in de doofpot houdt en niet wilt dat u dit en dit leest, en mensen zoals ik niet enkel per mails zoals bovenstaande (die kennelijk met mes op de keel) van de wethouder in het kader van deGleichschaltungspolitiek” alhier vooral ‘intern’ gecommuniceerd worden, gepersisteerd worden, en zo, jarenlang, hulpmiddelen of zorg ontzegd wordt leiden tot niet enkel verwaarlozing van de zorgplicht maar in mijn geval tot ernstige progressie van handicap, toename van gebreken en van onomkeerbare uitval funkties.

“Communicatie” wat een gotspe, nu ik een jaar probeer te communiceren en men de zaak doodzwijgt, en ook dat is al jaren beleid. Dus iets uit de oudere “doos”. Voorbeeld hoe Gemeentelijke managers omgaan met communicatie:

Let u even op de timestamps?

8:53  Gelezen
9:19  Gemarkeerd als niet gelezen
9:18:32 Verwijderd zonder te lezen

mail-aan-gemeente-verwijderd-zonder-lezen-14-sept-2013

 

De manier waarop hier juist niet gecommuniceerd wordt, maar enkel achter een burger’s rug om sabotagebeleid afgestemd wordt binnen Leudal’s gemeentehuiselijke muren, het negeren en aan het lot overlaten zelfs na noodkreten van zowel mijzelf als derden, staat gelijk aan geestelijke mishandeling en verwaarlozing is ook een vorm van mishandeling.

 

Moreel Appèl

Met veel geduld en met alle mij in rechte toegestane middelen heb ik netjes gestreden voor mijn voorzieningen opdat ik een volwaardig leven kan leiden.

Daarentegen negeert Gemeente Leudal elke vorm van behoorlijk bestuur, openheid en alle abbb’s en krijg ik:

 • 16,5 Jaar Treiter- en pesttrajecten
 • Stasi achtige machtswellust, onterechte valse beschuldigingen en controle
 • Ontnemen van alle rechten, grondrechten, privacy- en mensenrechten
 • Onbevoegde medische diagnoses nemen en/of handhaven
 • Schending van elk proportionaliteitsbeginsel
 • Schending van elk zorgvuldigheidsbeginsel
 • Schending van elke integriteitsbeginsel
 • Weigering tot communicatie, overleg en zelfs keukentafelgesprekken
 • Onevenredig zware progressie en extra letsels door uitblijvende voorzieningen
 • Waardoor sociale uitsluiting, onmogelijke participatie en totale isolatie
 • Feitelijke vrijheidsbeperking
 • En de geestelijke en lichamelijke mishandeling op de koop toe

Beledigende emails, al dan niet met valse beschuldigingen, van wethouder, wmo-loket of meer. Ik ben klaar met die “praktijken”. Dat een mens na 407 dagen plat in bed liggen de laatste middelen van verzet inzet en op de 44e dag van een hongerstaking deze post moet schrijven om sommigen wakker te schudden is in en in triest te noemen.

Ik roep derhalve eenieder die dit leest op, op te staan, hierover in gesprek te gaan, deze blogpost te delen op uw sociale netwerken.

Om zo deze gang van zaken een halt toe te roepen en ter behoud van wat mij nog resteert aan funkties en God willing, jaren, niet nog langer door dit gemeentelijke wanbestuur te laten afnemen.

 

Want dat is wat deze Gemeente mankeert

Geen opvoeding genoten om elk ander mens, zonder aanziens van beperking gewoon te bejegenen met RESPECT.

Mijn waardigheid is me al ontnomen. Mijn rechten verkracht. Maar ik zal tot mijn laatste zucht dit wanbeleid aanvechten voor voorzieningen om werkelijk te kunnen participeren.  Tot ook ik kan praten van echte inclusie, echt sociaal beleid en met RESPECT behandeld wordt.

 

Respect is the Key

 

 

%d bloggers liken dit: