doofpot

Verlamd, 4 kids & 7 maanden in een rolstoel die total-loss is. Zo dupeert het wmo-beleid in Gemeente Leudal een heel gezin

Door @doofpotwmo | 19 april 2018 | Laatste update 23 juni 2018 07:30 uur

Vandaag, 19 april 2018 heeft het gedonderd in Leudal. Voor het eerst sinds januari 2013 ben ik (terecht) boos geworden. Op de wmo-regisseur Mw. G. die ik daarna verzocht heb mijn huis te verlaten. Ja dat leest u goed.

Legt u onderstaande even aan uw baas uit? En de raad?

En legt u hen dan ook even uit – temeer daar u zelf de praktijktest in de total-loss rolstoel ervaren heeft door erin te zitten – hoe dit huidige voorgenomen beleid Gemeente Leudal (de belastingebetaler dus) door de efforts van Mw. G en haar gedram zo dadelijk 3000 Euro en counting (excl. personele overhead) meer kwijt is voor een rolstoel? Of hoe u een verlamde burger nog verkoopt dat dit maatschappelijke ondersteuning is?

Hoe u iemand 5 maanden in een total loss rolstoel laten zitten, die daarnaast al bijna 23 maanden plat en geïsoleerd in huis ligt door aantoonbaar uitblijven van wmo-voorzieningen wanneer die nodig zijn? Deze noodzakelijke vervanging wegens aankomend aflopen van besluit is tijdig gemeld op (volgens gemeente Leudal) 24 oktober 2017 en heeft u in alle opzichten nagelaten daarop conform de verordening en wmo 2015 onderzoek te starten om dat pas in mei 2018 te laten doen en het advies daarvan pas eind juni te verwachten.

Veel eerder melding gedaan inzake rolstoel: 23 juni 2017

Feitlijk is er veel eerder melding gedaan van de noodzaak van de rolstoel om problemen als bij aanvraag en verstrekking van de huidige rolstoel te voorkomen waardoor ernstige letsels onstaan zijn (heupbreuk). Anticiperend om dit te voorkomen is reeds in juni 2017 met de wethouder gesproken over tijdige vervanging, waarvan ook de email van 15 november 2017 aan Mw. P getuigt:

En heeft u nu meerdere keren, 23 juni 2017, 21 september 2017 en 24 oktober 2017 nagelaten een wmo-melding binnen 6 weken af te handelen om ons nu als geheel gezin te duperen en de gehele zomer in huis te detineren vanwege het uitblijven van iets basaals als een: rolstoel.

 

Maar aangaande het ‘gesprek’

Helaas ging mevrouw P. Mijn ‘enige echte’ wmo regisseur na vele informatievragen daarover ook mee naar buiten, ze was zichtbaar geshoqueerd en in tweestrijd. Maar beëindiging van dit gesprek was ook noodzakelijk om een recidief insult na het reeds meegedeelde insult van vorige week te voorkomen.

Mw. P, ja die denkt normaliter wel mee. En had tot momenten dat mw. G mij afkapte wel oor voor die meerkosten van dit ‘beleid’. En luistert doorgaans minstens wel naar de burger die soms echt wel zinnige oplossingen hebben.

Beleid hoort de wet te volgen, en die wet stelt dat voorzieningen afgestemd moeten zijn op de behoefte en noodzaak, ter compensatie dienen van beperkingen van eender welke aard van een cliënt. Het to the point maken door mw. G  “we hebben een lijn uitgezet en daar wijken wij niet vanaf” valt niet onder wet- noch wmo-doelstellingen noch toont niet van zulks gedrag. Vooral niet wanneer die wet, door Leudal zelf, keer op keer geschonden wordt.

 

Wat is er gebeurd
Mijn rolstoel is 23 november 2017 afgekeurd. Total-loss wegens structurele instabiliteit, en defecten die de volledige zit- en postioneringsstabiliteit en integriteit compromitteren.

De rolstoel was opdat moment qua besluit en verstrekkingsduur nagenoeg ook verstreken waartoe op 24 oktober 2017, dus tijdig conform wmo richtlijnen een nieuwe melding gedaan is. Die ook meerdere malen besproken is, tevens op 23 november 2017 toen 7 personen namens de gemeente, inclusief een ergonoom en arts aanwezig waren.

Nadat de gemeente Leudal de firma Welzorg bleef binnenslepen inzake de vervoersvoorziening, zouden die ook een offerte zouden uitbrengen voor een nieuwe rolstoel maar komt laatstgenoemde pas in maart 2018 met de mededeling dat men miv 1 januari 2018 niet meer aan particulieren levert. En bedankt voor het oponthoud ja, maar niet heus.

Ik zit – of beter gezegd hang – nu bijna 5 maanden zonder lumbaal en lateraal- of bekkenstabilisatie in een compleet scheef getrokken rolstoel in een zeer slechte houding die de bestaande letsels ernstig nadelig beïnvloed.

Deze rolstoel is in 2016 voorzien van een rug en zitorthese, en laten we hier even heel duidelijk over zijn, genoodzaakt door de aanhoudende ongevallen in de niet aangepaste badkamer die sinds 2013 aangevraagd was en pas in 2018 gerealiseerd is. Waardoor ik sedert 8 juni 2016, dus nu bijna 22,5 maand plat in mijn bed lig.

23 November 2017
Er werd besproken dat de rolstoel was afgekeurd en er gezien de einde besluit een nieuwe offerte ingediend kon worden.

We hebben uiteindelijk een bruto offerte van de importeur zelf ontvangen hoewel die daar helaas niet rechtstreeks besteld kan worden. Een andere dealer wilde geen offerte uitbrengen omdat men niet genoeg woekerwinst op de reeds gebruteerde offerte kon zetten want ja wij gehandicapten als verdienmodel bevredigen die leveranciers niet gauw.

Na wat gezoek toch een dealer gevonden die de bestelling wil doen als we gedurende dit proces erachter komen dat de herbevestiging van de rugleuning die via een gespecialiseerd bedrijf gebeurt gewijzigd is. De huidige bevestiging daarvan is niet stabiel en vereist het continue in de aanslag houden van een inbussleuteldus in overleg met de firma van de rug- en zitorthese werd een nieuw model gestandariseerde twee punts bevestiging geadviseerd.

Onmogelijkheden
Die helaas onmogelijk blijkt om meerdere redenen oa materiaal (contactallergie en arts-attest daarover). De onmogelijkheid deze met leder te overtrekken, maar belangrijker is dat de rugorthese door de andere bevestiging de zitpositie tussen de 7 tot 8 cm naar voren brengt waardoor de op maat gemaakte zitorthese niet meer bruikbaar wordt. Een op maat gemaakte zitorthese die 1595 Euro kostte.

Weer diende de offerte aangepast te worden met een rugleuning die wel passend is, niet de bestaande zitorthese onbruikbaar maakt en deze ingediend bij de gemeente die daar vervolgens niet akkoord mee wil gaan.

Dat ik geen rolstoel zonder rugleuning kan bestellen zal u duidelijk zijn, u kunt ook geen auto bestellen bij een dealer en zeggen zet ‘m maar op blokken want ik heb nog vier velgen met banden in mijn schuurtje liggen. Maar dat terzijde.

Heen en weer
Na wat heen en weer gemail besluit de gemeente dan om wederom een medisch ergonomisch traject in te zetten en de keuze voor een nutteloze geldstroomverlegging te kiezen die geen enkele andere uitkomst zal bieden dan uiteindelijk toch de ingediende offerte en oplossing.

Maar laten we het even visualiseren in euro’s. Dat snapt de gemeente Leudal doorgaans wel:

 

Kostprijs total loss rolstoel
(Total Loss) Rolstoel 2012 6.898,48
Rugorthese 1.526,40
Zitorthese 1.595,30
Totaal 10.020,18

De door ons ingeleverde offerte
Kosten compleet 7.120,02
Afstelkosten dealer 80,00
Kosten bespaard door 5 maanden geen rolstoel te verstrekken:
5 x 116,7 = -/-583,50 Euro

Onderhoudskosten bespaard door gemeente door 5 maanden geen rolstoel te verstrekken 5 x 41,53 = -/-207,67
Totaal 6.409,83 Euro


(Compleet met lumbaal en lateraal steunende rugorthese die wel adequaat is, die behoud van de bestaande zitorthese waarborgt, rollen maar!)

Het kostenplaatje van het ‘idee’ volgens de gemeente volgt onder onderstaande uitleg

 

Nee niet rollen. Dan zegt de gemeente nee en eist herplaatsen van de bestaande rugorthese wat om eerder genoemde redenen niet kan. Kosten van die zinloze overplaatsing bedragen 494,17 Euro

Het medisch ergonomisch advies
Bij enig protest per mail wordt dan aangekondigd dat men een medisch ergonomisch advies opstart voor iets wat men al in bezit heeft: een medisch ergonomisch advies inzake noodzakelijke laterale en lumbale steunortheses, en artsattest inzake noodzakelijke materialen. Alsook dat er al een arts en ergonoom aanwezig zijn geweest ter beoordeling van de ergonomisch medische geshciktheid van de rolstoel t.a.v. de vervoersvoorziening.

Nu kost zo’n advies kost tussen de 310 en 380 Euro. Laten we het maar voorbarig houden op 380 euro gezien de medische complexiteit is die arts hier niet 123 klaar. Maar u kan mij niet eens meedelen wanneer die arts gaat komen, en wanneer daar dan een besluit op komt, en dit alles zonder de 8 weken levertijd.

Dus telt u even mee door?

Niet total loss maar gewoon dumb loss
En laten we niet vergeten dat de op de millimeter maatwerk gemaakte zitorthese van 1595,13 Euro dan compleet onbruikbaar wordt.

Als de gemeente persisteert wordt dit een krappe indicatie van de kosten:

En kostenplaatje wordt als volgt:
Rolstoel (7120,02-884= 6.236,02
Herplaatsen onbruikbare rugorthese/bevestiging 494,17
Medische ergonomisch traject 380,00
Nieuwe zitorthese die nu noodzakelijk wordt door vooruit geplaatste rugorthese (zonder inflatiecorrectie) 1595,30

Totaal: 8.705,49 Euro (+/- 2300 Euro mèèr dan de offerte voor een complete ready-to-go rolstoel)

 

Uitstel van executie: want we zijn er nog niet!
Laten we ook niet vergeten dat bij uiteindelijke realisatie van de wensen van de gemeente dit voor hen bevredigend financieel resultaat oplevert (ja echt?) maar geen adequaat hulpmiddel, en uiteindelijk zowel arts als ergonoom indien die hun werk naar behoren doen die andere rugorthese van 884 Euro excl opslag/aflevering/montage omdat we niet over meerprijs maar aparte bestelling spreken gewoonweg uitstel van executie wordt.

En de meerkosten daardoor oplopen tot zo’n slordige 3000 Euro

5 maanden in een total loss rolstoel en ongoing dus
Voor dat bedrag verkiest de gemeente Leudal het mij nog langer in een kapotte rolstoel te laten zitten met ernstige mankementen en nadelige gevolgen voor mijn toestand en risico’s. En zo nog wat bedragen gaat besparen maar mijn gezondheid als wisselgeld inzet alsof het een freaking casinospel binnen wmo Leudal is.

Laten we het daar eens over hebben!
De huidige defecte rolstoel was in dec 2017 toegekend nadat de voorgaande rolstoel al in juni 2012 was afgeschreven en afgekeurd. Door aanbesteding was er inmiddels een nieuwe leverancier maar de leverende dealer had de rolstoel in een sterfhuisconstructie gestopt waardoor ik zelfs geen nieuwe banden en defecte rem kreeg. Die ook nu defect is. Derhalve sprake is van een hoogst onveilige en risicovolle situatie.

Heup gebroken
Hierdoor ben ik in afwachting van het eeuwige bureaucratisch geneuzel in Leudal uit mijn kapotte rolstoel gevallen en heb mijn heup gebroken. Iets waar ik nog elke godvergeten dag veel last en pijn heb. En dezelfde risico’s loop bij ernstigere progressie gedurende die jaren.

En nu dus ook niet mobiliseren!
Om dan bijna zes jaar later met identieke risico’s nog wat door te hangen in een kapotte rolstoel die niet vooruit te branden is terwijl ik na ruim 22 maanden platliggen juist moet mobiliseren en de gemeente hier de zorg voor heeft toegekend op 2 oktober jl. na aanvraag op 21 september 2017. De overige borgaanvragen jawel Meester B, die aanvragen van 21 juni 2017 en 24 oktober 2017, en een medisch advies wat al een maand bij u ligt. Maar er tot op heden nog geen echt besluit is afgegeven conform die concrete aanvragen. En u maar volhouden dat u niet in gebreke bent.

Maar de beoogde mobilisatie nu door de orobourus Leudal nu weer teniet worden gedaan wegens een gebrek aan een functionerende rolstoel.

En ook geen vervoersvoorziening hoewel…
Recentelijk is (op 2 dagen na 10 jaar na het entameren van een geslaagd beroep) een vervoersvoorziening toegekend. Om die überhaupt bruikbaar te maken is de rolstoel noodzakelijk opdat de leverancier het bevestigingssysteem kan maken. Wat dus niet gaat zonder rolstoel tenzij men het wrak komt halen en ik hier weken op mijn rug blijf liggen zonder ook maar naar een toilet te kunnen of anderszins kan mobiliseren hetgeen de conditie de zoveelste klap en terugslag geeft.

Causaliteit van dit alles?
Laten we vooral ook even inzichtelijk maken en houden dat mijn reeds 22,5 maanden bedlegerigheid veroorzaakt is door uitblijvende voorzieningen en deze modus operandi enkel tot meer letsel leidt en respectievelijk tot meer noodzakelijke voorzieningen. En dus kosten.

Conclusie
Dit gaat dus nergens anders over dan muggenziften en treiteren met als inzet – voor de zoveelste keer – mijn gezondheid bij ongeneeslijke aandoeningen met zeer progressief karakter.

De vijfde zomer op rij in een bed
En dit door de werkwijze van Leudal de vijfde zomer op een rij in mijn bed wordt….

Exclusief kosten ambtelijke bureaucratie!
Dit is alles overigens exclusief de ‘vrouwuren’ van 2 wmo regisseurs die tezamen al sedert 21 juni 2017 geen deugdelijk gespreksverslag op papier kunnen zetten maar wel betaald krijgen om dit soort achterlijke ‘beleid’ erdoor te drukken. Want daar ging het vandaag even over dat opstandje. ‘Beleid’ en de kapotte cassette-recorder van mw. G. inzake ‘beleid’. ‘Beleid’ wat nu al jaren verstoken is van het naleven van goed en openbaar bestuur en abbb’s. En prioriteiten.

Die volgens haar bij het plan van aanpak lagen en men had maar zoveel tijd, wat ik als intelligent persoon al gelezen had in de email, maar vermanden alsof ik een kleuter ben wordt toegesproken. Laat mij u vertellen dat uw prioriteitenstelling een makke heeft want dat gehele plan van aanpak is versie 2 en met versie 1 heeft u nu een jaar werkelijk niets gedaan. Zover dus uw prioriteiten.

Maar het stelselmatig uitblijven van juist die verplichte gespreksverslagen is nu wel een structurele makke, die u gewoonweg opzettelijk toepast om werklijk elk  procedurele of bestuurlijk proces te kunnen blijven sturen in elke richting die u maar wilt, zolang het maar leidt tot het traineren van voorzieningen, in dit geval een voorziening die voor mij zoveel waard is als voor u uw benen. Schandelijk.

Nee mevrouw G, u mag niet meer mee
Zat u tijdens vorige bezoeken te droedelen ipv wetten en regels conform abbb’s uit te werken en deugdelijke verslagen te maken, zou u openstaan voor constructieve en adequate oplossingen, die ook voor uw werkgever goedkoper zijn, blijft u praten over beleid en prioriteit op een manier dat de bejegening en de toon, nadat u al eens eerder bij een huisbezoek met enig machtsmisbruik en middels venijnige intimidatie uw klappertje dichtsloeg, gillende “WE ZIJN KLAAR!”

Nu u wederom in die modus valt BEN ÌK DAAR KLAAR MEE!
Wie denkt u wel niet dat u bent dat u mij, volwassen, 52 jarige vrouw en moeder van 4 kinderen de les kunt lezen op die toon. Nee dit is de laatste keer dat u mij zo bejegend heeft want naast prioriteiten bepaal ik in dit huis ook wie er in komt of eruit gaat èn blijft. En dat komt voort uit geven van respect. Dat u dat niet verdient komt omdat u dat niet geeft. You reap what you sow!

Prioriteiten? Die bepaal ik wel!
Er is voor een verlamde geen grotere prioriteit dan een rolstoel, en het feit dat ik met pijnklachten al 5 maanden in een total-loss kar zit geeft wel aan wat uw beleid is. Maar geheel niet wat in de geest van de WMO2015 beoogd wordt.

Dat een gemeente(bestuur) verantwoordelijk is en blijft, voor verstrekking van maatwerkvoorzieningen èn contiunïteit verantwoordelijk is en dit geheel nalaat in deze volgende episode van wmo-wanbeleid.

En deze frustratie, enkel treiterij is nu ik richting de 23 maanden plat liggen ga en weer een (5e) zomer nodeloos in bed lig en alvast het rolluik maar laat zakken want ik krijg zowat de pest in als ik het mooie weer zie waar ik kennelijk geen deel van mag uitmaken.

Tekst loopt onder de afbeelding door

Let op hoe kussen verzakt

 

Update 21 april 2018

Het is officieel. Zojuist per post een brief ontvangen van Argonaut dat er een arts en ergonoom komen om een technisch niet te monteren rugleuning komen beoordelen terwijl de gemeente Leudal al lang een medisch/ergonomisch advies voor de noodzaak ervan heeft.

En daarmee de afspraken gemaakt met Dhr. G en Mw P op 21 sept 2017 in aanwezigheid van cliëntondersteuner Mw. S. niet nageleefd worden door een andere indicatiearts in te zetten.

Nu ook vaststaat, dat inclusief levertijd van de rolstoel, ik dus minimaal 3 maanden langer in een total loss rolstoel moet ‘zitten’. De vragenlijst bij de brief getuigt van een van begin af aan-aanpak, waarbij men overduidelijk dit traject wenst te traineren door vraagstellingen te laten beoordelen waar men al 17 jaar antwoorden op heeft.

Hier is het laatste nog niet over geblogd Leudal!

 

Update 25 april 2018

Op 20 april 2018 hebben we op grond van artikel 2.3.3. een spoed noodvoorziening aangevraagd die op 25 april per brief van de gemeente verdaagd gaat worden. Deze rolstoel is ruim op tijd, voor het verstrijken van het besluit en de verstrekkingsduur van het PGB voor deze maatwerkvoorziening aangevraagd.

De gemeente Leudal heeft nalatig gehandeld door niet binnen 6 weken na 24 oktober 2017 haar onderzoek te doen.

En gaat dat nu pas doen, kondigt per brief aan dat het zinlzoe advies tot de lateraal en lumbaal steun (wat men al heeft!!) eind juni verwacht kan worden. Om. maar te zwijgen over de causale noodzaak van die ondersteuning, nl het zware ongeval van 8 juni 2016 waardoor ik nu al 22,5 maand plat lig (valpartij in niet aangepaste badkamer en 5e jaar uitblijvende aanpassing badkamer)

Na die overbodige indicatie moet er nog besloten worden, en 8 weken levertijd.

  • Dit impliceert dus dat ik nog steeds niet kan mobiliseren.
  • Dat er zometeen een vervoersvoorziening voor de deur staat die ik niet kan besturen in een total loss rolstoel
  • Dat we als gezin collectief uitgesloten worden van participatie
  • De gehele zomer voor de zoveelste keer binnen zullen zitten
  • En dat de totale behanelduur van deze melding ruim 10 maanden zo niet langer gaat duren,
  • Dat is een ernstige schending is van de zorgplicht;
  • Een magnum opus is van misplaatste prioriteiten door iemand die 24/7 afhankelijk is van een rolstoel die nu schadelijk uitwerkt op een medisch/ergonomisch advies te laten wachten i.e. tot eind juni, dit gaat nergens over.
  • Elk ziekenhuisbeoek de verzekeraar nog steeds 700 Euro kost omdat ik niet in mijn rolstoel gestabiliseerd kan worden nu

Hieronder de brief van 25 april 2018, en de ingebrekestelling die wij daarop direct bij de gemeente Leudal hebben afgeleverd.

 

Wilt u geachte lezer mijn protest kracht bij zetten verzoek ik u dit artikel te delen op Facebook of Twitter om maatschappelijke gewaarwording en discussie over dit soort misstanden te bewerkstelligen. Dank voor uw hulp.

Naar de rechter.. beroep gegrond!

Op 22 mei 2018 zijn we naar de rechter gestapt en heeft deze het beroep gegrond verklaard en bepaald dat de gemeente binnen 2 weken een besluit dient te nemen op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag.

Gemeente Leudal heeft 2 weken later het besluit afgegeven.

Door al deze vertragingen door Leudal, en daaropvolgend een productiefout in het frame is de rolstoel pas in maart 2019 geleverd kunnen worden. De problemen daarmee zijn nog niet geheel opgelost waardoor ik nu ruim 16 maanden in mijn total loss rolstoel zit wat voor veel fysieke complicaties zorgt.

En dat voor de 2e keer.

Lees hier het verslag hoe ik in 2012/2013 het 15 maanden zonder geschikte rolstoel heb moeten stellen.

 

%d bloggers liken dit: