doofpot

Links

Adviespunt Zorgbelang
U kunt bij Zorgbelang terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. Zij geven informatie, advies en ondersteuning. Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen?  Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Zij helpen u verder.

In uw regio: De medewerkers kennen de zorg in uw regio en zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Gratis en onafhankelijk: Adviespunt Zorgbelang is gratis en onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten, Jeugdzorg en indicatiestellers. Lees meer

Dwarslaesie Organisatie Nederland
Een organisatie van mensen met een dwarslaesie en hun naasten. Lotgenotencontact, uitwisseling van kennis en ervaring, informatieverstrekking en belangenbehartiging zijn onze kernactiviteiten. De organisatie is actief sinds 1976 en bestaat geheel uit vrijwilligers.

Hulpmiddelen site VSN (Nieuw!)
Het vinden van een handig hulpje wordt nu nog eenvoudiger met de nieuwe hulpmiddelenwebsite van Spierziekten Nederland. De website heeft een ware gedaanteverandering ondergaan.

U kunt zoeken op specifieke categorieën zoals kleding, wonen of vrije tijd, of naar oplossingen voor waar u tegenaan loopt bij het eten en drinken, aan- en uitkleden of vervoer. De ideeën op de site zijn voorzien van foto’s of video’s, informatie over de belangrijkste kenmerken en natuurlijk over waar u de producten kunt verkrijgen. Op de geïntegreerde tweedehandsmarkt vindt u nog meer mogelijkheden. Natuurlijk kunt u hier ook de hulpmiddelen aanbieden die u zelf niet meer gebruikt.

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Ieder(in) werkt aan een samenleving waarin mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte volledig tot hun recht komen. Iedereen hoort erbij en krijgt de kans om naar vermogen mee te doen.

Movisie
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.
Het sociaal domein verandert voortdurend. Dit zorgt voor andere verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. Zij hebben behoefte aan kennis die werkt in een veranderende samenleving. Samen met onze partners uit het sociaal domein bieden wij praktijkgerichte onderzoeken en oplossingen aan. Onze ervaring halen we op én passen we toe in de praktijk. Dit maakt onze adviezen beproefd en toegesneden op diezelfde praktijk. Zo zorgen we ervoor dat uw werk maximale impact heeft en investeren we samen in de kracht en onderlinge verbinding van burgers.

Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- én meldlijn van Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland. Wij zijn de koepelorganisaties van patiënten-, cliënten- en familieorganisaties in heel Nederland. Samen met onze partnerorganisaties, geven wij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een stem én een steun in de rug.

Patiëntenfederatie Nederland
vertegenwoordigt ruim 160 patiëntenorganisaties. We maken ons sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Nú en in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in het verpleeghuis, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in de media. Op basis van de ervaringen  willen we samen de zorg beter maken.

Oogfonds Nederland
Het Oogfonds wil de enorme groei van het aantal mensen met een oogziekte stoppen en de maatschappij toegankelijk maken voor slechtzienden en blinden. Met hulp van hun donateurs maken zij onmisbaar wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes mogelijk.

Per Saldo
De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget

Patiëntenvereniging CRPS
In Nederland zijn meer dan 20.000 chronische patiënten met Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) en jaarlijks krijgen minstens 5.000 mensen deze diagnose te horen. Een aanzienlijk aantal daarvan geneest binnen enkele maanden geheel of met lichte beperkingen. Voor de overige patiënten betekent CRPS meestal: leren leven met ernstige beperkingen of invaliditeit en vaak moeilijk te behandelen chronische pijn. CRPS kan ingrijpende gevolgen hebben voor de relatie, werk en andere activiteiten van patiënt. Veel CRPS-patiënten dreigen door onbegrip, pijn, beperkingen en handicap in een sociaal isolement te raken. De vereniging, met 2500 leden, wil meer bekendheid geven aan het ziektebeeld CRPS om herkenning en erkenning te bevorderen.

Troost over Leven
Jan Troost. Voormalig voorzitter van de CG-Raad, momenteel actief bij MEE. Levensgenieter en levenskunstenaar. Met handicap. Aldus Jan: Wat vind je, gaat dat samen? Kan dat wel? Nodig mij uit en ik laat je kennismaken met mijn wereld. Als bruggenbouwer breng ik onze werelden bij elkaar. Kritisch, oplossingsgericht en bevlogen.  Ik ben een positieve professionele bemoeial en pragmaticus, creatief, met humor en veel levenswijsheid. Ervaringsdeskundige, deskundige wet Gelijke behandeling, deskundige VN-verdrag en toegankelijkheidsdeskundige (design for all).Ga het avontuur met mij aan, laat me je inspireren… Ontdek en ervaar dat er eigenlijk gewoon geen verschillende werelden bestaan…

 

 

 

%d bloggers liken dit: