doofpot

Wagemans (Ronduit Open) geeft de strijd om goede klachtenbehandeling in Leudal niet op

LEUDAL – Ruim een maand geleden deed Mathieu Wagemans namens de fractie Ronduit Open een aantal voorstellen tot een meer objectieve klachtenbehandeling van burgers. Maar het college van B&W heeft afhoudend gereageerd op die voorstellen, tot teleurstelling van het raadslid.

Bron: Leudal Nieuws | 22 Sept 2017

Gisteren richtte Wagemans zich opnieuw tot het college met een brief.

Openheid
‘U schrijft, mede op basis van het imago-onderzoek, dat verandering binnen het gemeentehuis dringend nodig is. Welnu, de eerste wet om verandering van cultuur te bereiken is de noodzaak van volstrekte openheid’ schrijft Wagemans. ‘Die openheid betreft niet enkel de aanleiding tot en de afdoening van klachten. Leudal heeft op dat punt geen goede reputatie. Ik wijs op de weigering de raad te informeren over de afkoopsom die de voormalig secretaris heeft meegekregen. Nog steeds tast de raad in het duister over wat er aan de hand is geweest. Ik wijs op al die keren dat een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur moest worden gedaan om informatie te krijgen die in andere gemeenten standaard openbaar is.’

Vertrouwen
Volgens het college moet men vooral maar vertrouwen  op de interne afdoening van klachten. Maar die houding heeft volgens Wagemans in het verleden juist totaal niet gewerkt. ‘Ik meen oprecht dat onafhankelijkheid en openbaarheid basiswaarden zijn om de verandering te bereiken die dringend nodig is. Te vaak is de benadering gekozen van ‘gejuridiseer’, casu quo het zoeken naar een juridische argumentatie, om voorstellen af te wijzen.’

Heilzaam
Ook in het noodzakelijke veranderingsproces zullen fouten worden gemaakt zoals dat in iedere organisatie plaatsvindt, beseft het raadslid. ‘Maar wees dan transparant, erken die fouten en geef aan hoe getracht zal worden die fouten voortaan te vermijden. Juist die transparantie is nodig om het vertrouwen van burgers te winnen. Een onafhankelijke beoordeling van klachten op het vlak van bejegening en daarop gebaseerde adviezen aan het college, zal heilzaam kunnen werken.’

Raad
Wagemans geeft het college nogmaals met klem in overweging om een faciliteit te scheppen, waarbij klachten extern worden beoordeeld en klagers gelegenheid hebben hun ervaringen in een vertrouwde omgeving op tafel te leggen. Natuurlijk past daarin ook een weerwoord vanuit de organisatie, geeft hij daarbij aan. Als het college hem weer teleurstelt zal hij een voorstel aan de raad voorleggen voor de novembervergadering. De begrotingsvergadering lijkt daarvoor een geschikt moment, zo kondigde hij aan.


 

3ML bericht het volgende:

Onafhankelijke Klachtenbehandeling Leudal 22 Sept 2017.png

Aldus 3ML. De burger van Leudal moet vertrouwen hebben in de “interne afdoening van klachten”. Dat is en welgekozen woord: afdoening. Wat niet persé betekent: daadwerkelijke afhandeling. Want zo rolt dat hier met klachten in Leudal en deel ik het gebrek aan blind vertrouwen daarin nu mijn eigen klachten van 9 dec 2015, 17 dec 2015 en 23 juli 2016 op 1 na enkel bevestigd zijn voor ontvangst maar de laatstelijke twee zelfs niet aldus bevestigd noch geen van de drie ooit echt behandeld zijn.


Lees meer op de website van Ronduit Open Leudal

sharingcaring

%d bloggers liken dit: