doofpot

HET TESTAMENT

Na 50 & een half jaar in dit leven
Maak ik het testament op van de WMO

Niet dat ze veel, weg hebben te geven;
Want qua voorzieningen was het maar zo-zo

Maar ik heb nog wel wat mooie idealen voor ze, voor het requiem daar klinkt;
En ’t niveau aldaar nog verder naar beneden gaat totdat het toch echt een keertje zinkt!

Evenmin zijn we met z’n allen nooit gekomen tot de zo hoopvolle transitie;
Dat is ook not done, ongewenst en ongehoord in de ambtelijke traditie

Geloof me dat soort idealen sterven in het gemeentehuis toch een vroege dood;
Dus dat die kanteling al is gekiept dat is een feit let maar s op wat ik hier quote

In 2014 – nogal onzeker – gaven van de gemeenten wel 49 procent;
Toe, niet gestoord te worden door kennis noch educatie of al wat goed is voor ’n cliënt

Maar ook geen centen om te dumpen die incompetenten, ze waren weer eens op;
Terwijl u, ik & de hele burgerij bij reorganisaties er zo uit vliegt; en dat allemaal voor nop!

Dus alle gedecentraliseerde overheidsorganen gingen op de boer;
En al gauw lagen de externe bureau’s met consultants en betweters op de loer

Want geef toe, de visionair in dit marketing debacle is een feitelijk genie;
En wist u kunt nooit meer zonder die rolstoel, die rollator of die steunkous voor uw knie

Enigszins onzeker en met wat reuring spendeerden de Gemeenten samen zo’n slordige 25 miljoen;
Om de cliënt nog verder en complexer van noodzaken te krijgen, maar vooral om onze tijd wat te verdoen

Enfin we zijn nu twee jaar verder en het ambtelijke volk niet zich nu regisseur;
En waant zich doctor, psychiater, ergo- en bouwkundig ingenieur en inspecteur

Maar nog steeds niet gestoord door enige scholing, kennis of bevoegdheid neemt men elke anamnese;
Want die wmo regie – ook al staat het nergens in de wet noch regels – heeft nu wel een heel eigen exegese

Daar bent u en ik te dom voor want daar gaat de WMO regie van uit;
Nu u kreupel krom of oud bent weet u toch geen fluit!

Met de courage van een commandeur betuttelt men nu een ieder die om hulp roept;
Ja dezelfde hulpvrager die de salarissen van die regie betaalt mag nu vertellen hoe hij poept

Dan trekt deze zelf benoemde regisseur zijn God-complex gedecoreerde jasje aan;
En laat u rustig wachtend op een nooit arriverende taxi of in uw blootje alleen in de badkamer gaan

En haal vooral niet in uw hoofd om te gaan klagen, te bezwaren of te gaan naar het gerecht;
Want voor u het weet bent u al seniel, dood en al begraven en winnen zij alsnog dit gevecht!

Ja we zijn allen mooi genaaid en verworden tot product van marktwerking in dit complot;
Om voor decentrale overheid te fungeren als melkkoe voor hij die met de aanbesteding op ons onderhoud beknot

De decentralisatie en omnipresente incompetentie leiden tot ontmenselijking van ons volk;
Waarbij mensenrechten onophoudelijk geschonden worden en zo onbereikbaar worden als die niet bestaande roze wolk

Waant de ambtenaar zich kundig en bevoegd tja, u kunt klagen wat u wil;
Het college van de rechten van de mens blijft bij eenzijdig overheidshandelen stil

Maar de vragen legitiem maar onbeantwoord hoe dit allemaal maar door kan gaan, zonder verzet;
Zolang u gelooft dat ambtenaren zonder kunde noch bevoegdheid zij zijn door wie u wordt gered

En in the meanwhile kunt u een begunstigde zijn in de grote gemeentelijke loterij;
En een uitnodiging krijgen, koffie schenken aan uw eigen keukentafel aan deze ondeskundige ambtenarij

Vergeet u niet die kans te gebruiken te vragen naar hun expertise ipv blijven schenken in die pul;
Zelfs een medicus in opleiding mag ook nog steeds geen anamneses maken zonder bul.

Hoewel de ambtenaren in de WMO denken van wel, en nog wel meer;
Met gemak elke repliek van terzake deskundige en bevoegden stil afleggen onder de mantra: Negeer

En met dit soort frustratie en bureaucratie bespaarden we zo 310 miljoen;
Omdat die ambtenaar ipv uw behoeften en noden meer oor heeft voor de poen

Zolang de WMO op papier maar lijkt te kloppen ondanks gehannes en bespaar in deze exercitie;
Dan vullen zij ten koste van uw welzijn en gezondheid de algemene gaten en de eigen machtspositie

3300 doden gewoon gevallen, verder sinds de invoering in 2015;
Wil de WMO eigen tekortkomingen niet zien

Ja ook de gemeente hier hoopt dat ik zeer spoedig mijn nek breek opdat u niet weet;
En ik aldan ophoud met openbaren van de lokale WMO schandalen en u mij dan gauw vergeet!

Dus mocht ik bij een onfortuinlijke val dan toch noch voor mijn 51 jaren gehemeld raken;
Heb ik mijn hosting al betaald voor vele jaren en zal ik dat wanbeleid zelf vanuit het hiernamaals wraken

En laat ik alle slachtoffers na mij, mijn blogposts na en mijn gevulde hootsuite krijgt u erbij;
Opdat de stilte vooral doorbroken blijft worden ook al ben ik er niet bij u hoort mijn schrei

Niet voor mij maar vooral voor al degenen wiens mond u al ooit eerder heeft gesnoerd;
U moet weten dat het tijd is voor een (r)evolutie want uw WMO beleid is te bekrompen en te beroerd

En tot die tijd zal ik niet zwijgen voor een ander want weet u dat is een grote morele plicht;
Zelfs u -die mij mishandelt- u heeft ook recht op die hulp als u uw been breekt of gebukt gaat onder jicht

Zal ik mij dan voor ik de geest laat wenden tot God;
En vooral aan Hem te vragen u te beschermen tegen zo’n lot

Want om zonder enig respect behandeld te worden in de WMO;
Is nog erger dan een handicap of ziekte, dat is een final blow

Mijn online vrienden dank ik voor de steun, de lach en de support;
Zonder jullie was het saai en samen een voor allen vechten verdient een Award

Mocht ik op enig moment niet meer in staat zijn mee te vechten;
Om de nadelige wetten te benoemen, bekritiseren of beslechten

Verzoek ik allen de strijd nooit op te geven want je vecht niet voor jou alleen;
Maar ook voor allen die ons onfortuinlijk in ons lot gaan volgen, lam of kreupel of gewoon slecht ter been

En wees een stem voor hen die zelf niet kunnen of niet meer de kracht hebben het te exclameren;
En door te gaan tot iedereen weer elk facet van meedoen, welzijn en eigen regie kan annexeren

Om dan dit requiem te sluiten met praktische informatie;
Mijn codicil is onbruikbaar ja mijn lijf is na die jaren WMO geen sensatie

Dus rest u enkel de remains van mijn reproductie en dat wordt uw achilleshiel;
Die vier nazaten hebben mijn geestkracht, vechtlust en recbtvaardigheid in hun ziel

Wat u doet met mijn eigendommen zal me echt een zorg zijn ik heb geen poen en ook geen trust;
Hoe min het was ik leefde met liefde, heb gevochten en gelachen en sterf uiteindelijk met een gemoed in rust

Want wat de overheid alhier deed of liet, of hoe zij mij het laatste greintje waardigheid heeft ontnomen;
Mij negeerde en geneerde met die daden moeten zij leven daar kunnen zij nooit meer aan ontkomen

Meer dan 16 jaren poogde deze gemeente mijn leven te vervolmaken tot een hel;
Maar uiteindelijk worden ook zij oud of kreupel en belanden zij hoe dan ook, ooit in hun eigen spel

Dus voor degenen die de les nu hebben begrepen nog een allerlaatste advies;
Start een #EigenregieRevolutie tegen de ontmenselijking in de WMO en snel, dat is mijn devies!

Als de WMO niet kan doen wat het beoogt;
Maar verwordt tot een straf, schaf m dan maar af!

Schreeuw daarom al het onrecht van uw daken;
Om zo al die WMO doofpotten te kraken!

images

 

 

 

 

 

@doofpotwmo

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: