doofpot

Gemeente Heerlen geeft ten onrechte geen keuzemogelijkheid voor een pgb

De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan over de wijze van zorg aanbieden door de gemeente Heerlen. De rechtbank is van oordeel dat de begeleiding door Stand-By geen algemene voorziening is, maar dient te worden beschouwd als een zogenaamde maatwerkvoorziening. Dit betekent dat burgers die recht hebben op persoonlijke begeleiding kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze zelf begeleiding kunnen inkopen, in plaats van dat zij aangewezen zijn op begeleiding door een medewerker van een van de zorgaanbieders aangesloten bij Stand-By.

Zelf zorg inkopen

De gemeente Heerlen heeft ervoor gekozen om maatschappelijke ondersteuning, die bestaat uit persoonlijke begeleiding, aan te bieden als algemene voorziening. Daarvoor heeft de gemeente met Stand-By, bestaande uit 8 zorgaanbieders, een overeenkomst gesloten die inhoudt dat Stand-By die begeleiding als algemene voorziening levert. Twee personen waren het niet eens met het aanbod van persoonlijke begeleiding, dat Stand-By aan hen had gedaan en wilden in plaats daarvan zelf hun begeleiding inkopen met een pgb bij hun vaste zorgverlener. De gemeente weigerde om een pgb te verstrekken waarmee iemand zelf deze zorg kan inkopen. Volgens de gemeente kan in de zorg worden voorzien door de als algemene voorziening aangemerkte begeleiding van Stand-By.

Achtergrond Wmo 2015

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Die ondersteuning moet ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maatschappelijke ondersteuning kan op 2 manieren worden geleverd: door middel van een maatwerkvoorziening of door een algemene voorziening.

Een maatwerkvoorziening is – het woord zegt het eigenlijk al – precies afgestemd op de persoon. Hiervoor is dan ook een onderzoek nodig. Bij toekenning van een maatwerkvoorziening kan men kiezen tussen ondersteuning door een zorgaanbieder die de gemeente heeft ingeschakeld, of een pgb om zelf de ondersteuning in te kopen. Bij verwijzing naar een algemene voorziening vindt geen uitgebreid onderzoek plaats. Bij een algemene voorziening kan men niet kiezen voor een pgb.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de persoonlijke begeleiding die Stand-By biedt, geen algemene voorziening is zoals bedoeld in de Wmo 2015. Daarvoor is het onderzoek dat uitgevoerd wordt te uitgebreid en te zeer toegesneden op de persoon in kwestie. De persoonlijke begeleiding door Stand-By is volgens de rechter dan ook een maatwerkvoorziening. De rechtbank leidt dit af uit de parlementaire stukken van de Wmo. Dit betekent dat de gemeente personen die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding op grond van de Wmo 2015, de keuze moet geven tussen zelf begeleiding inkopen met een pgb of begeleiding krijgen via Stand-By.

%d bloggers liken dit: