doofpot

Doofpot “hackt” communicatie embargo van Gemeente Leudal

Door @doofpotwmo | 5 september 2017

Vandaag om 19:45 uur tweette ik: #BREKEND | Krijg zonet stapel prachtige full color afdrukken van mijn blog & sommatie initialen & ’n paar vergeten namen weg te halen.

Dat ziet er zo uit

full color copies weblog doofpot leudal courtesy of gemeente leudal

Met een begeleidend schrijven ondertekend door de Gemeentesecretaris en Burgervader van Leudal! (Ik heb het getest met de welbekende en beproefde spuugvinger: de vulpeninkt liep zowaar uit!)  In het schrijven het verzoek: dringend al dan nodig sommatie om de in de lijst genoemde namen of initialen te verwijderen. En wel binnen 14 dagen. Ik blader door en daar staat geen “verzoek” maar “moeten” boven.  Hieronder het lijstje met instructies van 6 van mijn 211 blogposts inzake namen (en foto’s).  #CorrectieTik: 1 foto, en zelfs initialen.

Bijlage 1

Scan anonimiseren copy.png

Aan de slag

Hoewel in de berg van bewijsmaterialen die hier al maanden voor uw neus zijn geplaatst met erg veel geduld en zorgvuldigheid namen zijn verwijderd – wat u ook wel bevestigd – glipt er door de 16,5 jaar lange tegenwerking en dito dossiers natuurlijk wel eens wat doorheen. En verwijder ik uit 1 screenshot 12 namen en kijk ik over een dingetje heen.

En ben ik de beroerste niet en heb de gestelde 14 dagen nodig om deze correcties aan te brengen maar 5 minuten. Zero fucks given overigens, want deze mierenneukerij is wel een magnum opus van denial en ego-damagecontrol omdat men wel hele blogs doorleest maar zelfs uit de relevante info tussen die paar vergeten namen en initialen in 6 posts: nog geen lering uit weet te trekken.

 

Man & Paard benoemen

Uit maatschappelijk oogpunt èn dito belang is het m.i. van belang man en paard te noemen als je misstanden aan de kaak stelt. Als ook om de onterechte zondebokken die door de suits gebruikt worden om hun eigen falen in te dekken tegen dergelijke misstanden te beschermen. Dat soort ‘bullying’ op de werkvloer hoort al helemaal niet in een overheids-huis thuis. Het lijkt wel een slechte aflevering van Payton Place.

Temeer daar juist die nieuwe garde van de management laag van Gemeente Leudal de wortel van de onwil is om elke constructief gesprek, mediation en zelfs een case-manager te weigeren en dat al sedert ze er rondlopen zo sinds pakweg medio 2016.

Het is dan ook niet uit enige behoefte tot galbakken geboren dat deze blog zo bedreven wordt bijgehouden, maar geheel te wijten aan de feiten èn gedragingen van/door Gemeente Leudal in deze casuïstiek een embargo aan zowel de ambtenaren, leidinggevenden, college en gezien 0,2% reactie van de gemeenteraad die opdracht daar ook vast gegeven is.

 

Men weet niet wat er onder de burgers leeft

Aldus onderstaand artikel in De Limburger van 5 september 2016. De eerste reactie van management en B&W: “Een harde maar realistische boodschap”. Maar daar zal vast en zeker nog de nodige damage-control op losgelaten worden, immers naast de onvermijdelijke erkenning dat iets hard is, is de cognitieve dissonnantie in de harde hoofden van dit niet zo diplomatieke korps erg groot. In mijn casus is men al 16,5 jaar van Burgemeester tot aan de laagste schoporde op de hoogte. So denial is futile.

 

Het artikel uit de Limburger

 

De Limburger Pagina 1 Burgers ontevreden over Leudal.pngDe Limburger Pagina 2 Burgers ontevreden over Leudal.png

Imago is het resultaat van je (wan)prestaties

Zoals ik al schreef op 24 maart 2017: 25.000 Euro gaan het “Imago” van Leudal echt niet redden!

Nadat het college op 21 febr 2017 die pecunia voor een extern onderzoek goedgekeurd had waar al maanden langer over gepraat werd. Geen woorden maar daden tellen als het gaat om je ‘reputatie’ en de realiteit bij de burger. Uit en te na bekend, gewoonweg genegeerd en doodgezwegen.

Verbetering van de reputatie heeft weinig zin wanneer we er ons als gemeente niet naar gedragen in de praktijk.
~ Thieu Wagemans (Ronduit Open)

Verantwoordelijkheid nemen

Gemeente Leudal neemt wel de moeite met zo’n man of 6 à 7 – aldus de SEO-tools van mijn blog-  gedurende de werkdag op 30 Augustus 2017 de gehele sectie “Doofpot” door te nemen en miniteus te scannen op initialen, namen in afbeeldingen en meer. Het mag wat moeite kosten. En mooi papier! Dank u vriendelijk voor  de werkelijk prachtige afdrukken van mijn weblog. Ze hangen inmiddels vol trots aan mijn muur.

Ontgaat mij nog heel even, waarom u niet met zoveel inzet eens aan de onderliggende problematiek werkt. Die was Kafkaësk om met de woorden van de wethouder te spreken.

Uit uw correctieverzoek van het “Plan van Aanpak” mag ik opmaken dat u dus wel degelijk kennis heeft van het feit dat dit plan al sedert 23 juni 2017 bij de verantwoordelijke wethouder in bezit is en zulks derhalve echt wel als “Melding” aangemerkt kan worden, althans die toezegging is wel gemaakt. Maar in plaats het protocol na melding procedureel af te raffel, schoffelt u liever op zijn boers door protest-blogger’s producties inclus bewijsmateriaal en vindt dat graafwerk belangrijker én interessanter dan die onderliggende schrijnende problematiek.

Nu u echter per dit correctieverzoek de feitelijke ontvangst en dus kennis heeft genomen van de inhoud (en dus de probleemanalyse) als beschreven in dat Plan van Aanpak, verwacht ik dat  u daar nu de op ‘Melding’ volgende gebruikelijke aktie gaat inzetten.

Privacy

Daar heb ik ook nog zo’n dingetje mee. In uw verzoek heeft u het maar over privacy zus en zo terwijl, zoals u allen wél bekend en ook op deze blog gepubliceerd is de nodige privacyschendingen, aantastingen van naam en goede eer en meer door u als overheidsorgaan op een onbetamelijke wijze meer dan eens gepleegd. Zelfs op schrift en zonder enige gène.

In die cognitieve selectieve dissonantie, prevaleert de naam van een passing-by manager die overigens wel in het recente wijziging “ondermandaat” op Overheid.nl staat in bescherming te nemen. ten koste van de ten hemel schrijende ellende van uw eigen burger.

Uw ‘ambtenaren/managers’ zich zelfs tegen journalisten uitlaten over bevoegdheden van een wethouder die pas een jaar in deze 16,5 jaar durende ellende betrokken is en vooral door de gepikeerden op het valse pad is gezet. Die dat liever zo willen houden, getuige deze onderhavige zielige poging mijn persoon nog verder in diskrediet te brengen dan u al gedaan heeft.

Wanneer gaat u echt verantwoordelijkheid nemen en de klachten over gedragingen en bejegening door Gemeente Leudal daterende 9 dec 2015 en 17 dec 2015 eens behandelen? Dat u niet zou weten wat er leeft is een regelrechte en overheids-onwaardige leugen.

Als overheid dient u het goede voorbeeld te geven. En al jaren voor het bestaan van deze blog negeert u mijn vriendelijke verzoeken privacy schendende, naam en goede eer aantastende, inbreuk op familie- en gezinsleven, medische info of zelfs valse medische info (Strafrecht!) bevattende stukken te corrigeren/redigeren. Zo’n typisch “De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”- dingetje. Om dan zonde kritiek of weerleggingen op het gestelde inhoudelijke op deze blog de totalitaire kaart te trekken: Laten we doofpot eens even op d’r privacy puntje zetten. Duly noted.

Ik zal mijn schema dan even aanpassen voor de komende week en die privacyschendingen geboren vanuit eenzijdig overheidshandelen, het niet naleven Art 3.9 AWB – de lijst is niet limitatief- eens wat meer in de spotlight te zetten om de lezers en volgers van deze protestblog van enige waarheidsbevinding te voorzien.

Hij die zonder zonde isch werpe den eerschten steen!

Niet meegedacht met de burgers

Leudal behoort sinds enige maanden tot de 11 nieuwe gemeenten die zich het predicaat “Gouden Sociale Gemeenten” verschaft hebben. Verschaft, omdat de ‘uitreiker’ van deze fake award Sociaal Werk Nederland na enige ‘slager keurt zijn eigen vlees-tests’ maar eerst nà betaling van een behòòrlijk bedrag van ons aller belastingcenten (Download PDF) deze ‘ere-titel’ na lidmaatschap aan Nederlandse gemeenten verkoopt.

Deze self-proclaimed elitaire “Rotary-club van Zorgland” misbruikt de transitie en introduceert zowaar een ‘transformatie’ – die overigens in geen wet terug te vinden is maar dat terzijde- om deze inderdaad te transformeren tot een ongehoord verdienmodel. Over de rug van chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij nog meer tijd van de ambtenaar vergt die het toch al niet begreep. Maar gezien de persoonlijke ervaringen bewijzen, enkel tijd en geld in beslag te nemen zonder in de benchmark noch de lelijke realiteit oog te hebben voor de werkelijke misstanden.

Allemaal mooi en aardig wat u daar zegt doofpotwmo “In de grote lijn presteren we goed” Dat gelooft zelfs Samen Verder die al helemaal geindoctrineerd lijken te zijn door het management en daar doorschieten in het behartigen van belangen ipv die van de burger. Terwijl Ronduit Open al maanden moord en brand schreeuwt en dat ook ongezouten op papier durft te zetten.

Communicatie embargo gehackt

Dat ik uit onoplettendheid, door vermoeidheid of wellicht de pijnbestrijding na 445 dagen in bed ten gevolge van ongevallen door uitblijvende voorzieningen een letter of woord vergeet wel te vlakken was geenszins mijn intentie en ik stuit ook alle beschuldigen van dien aard bij deze.

Als positivist merkte ik binnen 1 minuut op dat het dus wel mogelijk is dat u communiceert. En dat uw embargo dus toch te ‘hacken’ valt. Wanneer ik uit dommigheid iets vergeet, raapt u het kennelijk uit slimmigheid de lessen tussen uw gezift niet op, maar gaat u mij ineens wel een brief schrijven!

 

Schaamt u zich niet een beetje!?

Dat u eerst in een correctie verzoekt op een post van 45 dagen hongerstaking gedateerd 8 juni 2017 (dus  bijna 3 maanden nà aanvang) en daar nà inzet van een ‘Zensur-Einsatz’ op 30 Augustus jl nù pas de allereerste reaktie op levert?

Zij het 0,0 inhoudelijk tot op heden, noch gedurende die slopende hongerstaking om wat betrokkenheid en hulp of de voorzieningen te krijgen – die mij door uitblijven – nu al in het 9e jaar gemiddeld 9 tot10 maanden en momenteel zelfs al 455 dagen plat houden door ongevallen waarmee u wèl bekend bent! Of al ruim 7 jaar binnen zit, gekluisterd, wegens gebrek aan een vervoersvoorziening? Ontmenselijk wordt door uw bureaucratie? Schaamt u zich niet?

Dat geeft wel een beetje het morele failliet van deze gemeente en haar bestuurders aan.

Een paar Tips

  1. Gebruikt u in geval van onverhoopte ongemeende herhaling even een groene óf blauwe marker? Ik ben kleurenblind en zie oranje niet.
  2. Komt u eens echt communiceren. Dat is de korste weg mijn focus van Leudal naar een ander onrecht van een lotgenoot of meer te verleggen. Of met mijn grote morele kompas eens uiterst positief  over uw pogingen daartoe te schrijven!
  3. Komt u eens uw verplichtingen na uit hoofde van de Wet, verordeningen,  algemeen moreel besef, en overheidsverplichtingen zoals uw zorgplicht.
  4. Onderhoudt u die communicatie eens met mensen, opdat ze niet na 16,5 jaar ellende door uw falende werkwijze, uit wanhoop een blog starten om deze misstanden aan de maatschappelijke discussie open te stellen teneinde zo niet enkel voor ondergetekende, maar voor eenieder in deze gemeente die met uw beleid gedupeerd wordt, hoopt te veranderen.

Change = Coming!

10 jaar Leudal. Vanuit mijn bed wens ik u alle plezier toe bij de komende festiviteiten die hemelsbreed nog geen 120 meter van mijn huis zullen plaatsvinden. Een bed waar ik maar niet uitkom omdat u mij de zorg onthoudt te mobiliseren of die aanvragen blijft frustreren.

Zolang niet aan basis voorwaarden van noodzakelijke zorg voldaan wordt om mijn gezondheid ‘and what’s left of ‘ it te borgen, mijn participatie 0,0 is, mijn inclusie net zo’n hoax blijft als uw sociale beleid, blijft deze 16,5 jaar brave burger nu de opstandige rebelse blogger die u onrechtmatigheden aan de kaak blijft stellen.

En dat gaat net zolang door tot u wèl open gaat staan voor normale communicatie waartoe u volgens behoorlijk bestuur verplicht bent. En u staakt, mij als burger hierin af te straffen, te sanctioneren, te discrimineren, aanvragen te frustreren en feitelijk te verwaarlozen. Verwaarlozing is ook een vorm van mishandeling.

Change is coming. One tweet or one blogpost a time. Gebruik makende van mijn recht van vrijheid van meningsuiting. En zeker als het gaat om misstanden. Blijft u meelezen?  Of gaat u nu zoals het de overheid betaamt: Werkelijk positief, constructief  en actief deel uitmaken van die “Change”?

 

sharingcaring

 

 

%d bloggers liken dit: