doofpot

ERROR 404: SOCIAAL BELEID LEUDAL NOT FOUND

16 juli 2017 door @doofpotwmo

404e Dag plat in bed na een zwaar ongeval wegens uitblijvende voorzieningen op 8 juni 2016 nadat deze Gemeente Leudal al in 2013 de noodzaak ervan had beslist, nog steeds geen besluit stuurt ondanks ontroerende toezeggingen van “rust en herstel”

Er is gewoonweg gèèn sociaal beleid in Leudal

bigstock-A-person-is-wrapped-up-in-red-22523951.jpgJe moet wel uit een speciaal soort hout gesneden zijn om in Gemeente Leudal politiek of bestuurlijk te werk gesteld te (willen) zijn. Buiten het gebrek aan expertise en een zwaar mankerende afdeling Communicatie, is dat laatste een skill die de Gemeenteraadsleden die uitvoering van beleid aan de kaak kùnnen stellen ook een groot manco. Nou ja, op 1 na die de respons-stats uit het absolute 0-punt houdt.

Hoewel een enkeling onder u zelfs de media gebruiken een standpunt in te nemen iets niet naast zich neer te leggen, tellen niet de woorden maar de daden. (Hup Thieu!)

De rest van u zou indien u werkelijk begaan bent met het wel-en-wee in deze gemeente per direct en zelfstandig moeten opstappen. U blijft een zwaar sociaal disfunctionerende gemeente in stand houden. Dat is best sociopatisch te noemen.

Al 404 dagen, zoniet al de 16,5 jaar voorafgaand, vraag ik me af wie hier in de gemeente Leudal eigenlijk de dienst uitmaakt, en wie of wat u moveert of bevoegd heeft tot het vernielen van levens, welzijn en rechten op zorg, voorzieningen en integriteit van gezondheid van een burger op dergelijke wijzen gewetenloos te verkwanselen.

Al 368 dagen weigert u ieder overleg, mediation of common-sense en zelfs door de wet verplicht opgelegde keukentafelgesprek.

Zelfs als die verzoeken van uw eigen onafhankelijke cliëntondersteuning af komen. Het is natuurlijk ongewenst dat eenieder wie de feiten leert, of gaat ondersteunen wat ik beweer. U heeft mij al voor gek verklaard, of volgt blindelings een onzorgvuldig en beklaagde rapportage met ongeoorloofde anamneses die zulks onderschrijven. U weet toch dat zoiets niet alleen het legitimiteits-, zorgvuldigheids-, proprotionaliteitsbeginsel maar ook het strafrecht raakt?

wmo leudal hond grond badkamer aanpassing blijft uitAl 404 dagen boeit het u niet dat ik door uitblijvende sociaal beleid, mijn ruggenmerg kneus, mijn heupen luxeer, mijn schouders uit de kom gaan, mijn vingers breek, mijn hersenvocht wegloopt, een oogletsel oploop en nog meer en nòg steeds (zoals u allen al jaren weet) mijn defecatie als een hond op de grond moet doen.

U zei u was sociaal?

Het is gewoonweg bizar en ronduit ziekelijk te noemen dat bestuurlijk Leudal er bewust en stelselmatig voor kiest een selffulfilling prophecy te creëeren en in stand te houden waarin u zichzelf kwijt van alle kritiek en klachten over die gedragingen in de letterlijke doofpot stopt, tot een mate waarin u in uw eigen onschuld gelooft.

En dat allemaal, zonder dat iemand van u zich hier zelf eens komt overtuigen van de mens achter deze schrijnende situatie. Die ook recht heeft op een leven, of, op zijn minst op een beetje meer kwaliteit van – wat er door u toedoen of juist nalatigheid – is overgebleven. Zoals u ook al jaren weet zijn alle bij- of nog komende letsels onomkeerbaar.

Voorlopig blijf ik nog uw zorg

Twee de facto besluiten tot uitvoering later weigert uw middle-management het dossier af te sluiten met onuitstelbare noodzaak en waarschijnlijk ook een eind aan mijn – wat u ziet- als “gezeur” van een “lastige” burger.

gebroken been.pngIk bid voor u dat u, uw kind, zus,broer, moeder of vader, in uw reces geen been breekt op de water-scooter, geen CVA, TIA of infarct krijgt, geen burn-out ipv een sun-burn oploopt en zo zelf ’n toekomstig slachtoffer wordt van uw beleid. God behoedt dat 1 van u dit hoeft te doorstaan.

Ik heb met u allen te doen

Al is er aan mijn lichaam weinig meer functioneel, ben ik gelukkig en met gerust geweten. Slaap ik elke nacht onmiddellijk in in de wetenschap dat ik vecht, ook voor de mensen om mij heen. Zij mij en wij elkaar, elke minuut liefhebben. Ondanks alles wat u ons heeft ontnomen heeft u ons gemaakt tot wat wij zijn:

Survivors. Die weten dat u feitelijk ‘zieker’ bent dan ik.

Ik hoop dat bestuurlijk & ambtelijk Leudal ondanks de volle wetenschap van uw kafkaëske wanbeleid net zo’n gerust geweten heeft. Spreek ik ook nog steeds de hoop uit dat de oprechten onder u die twijfelen, de courage hebben het verhaal en de resultaten van dit gebrek aan sociaal beleid zelf te komen beoordelen. In plaats blindelings volgen van hen die de schuld onder elkaar’s hoed of geheel onder het Leudalse tapijt vegen.

bloger.jpgEn nee ik houd niet op met bloggen. Ik ben pas net begonnen. U heeft niet het geringste benul van mijn geduld, strijdvaardigheid en drive die mij als moeder gaande houdt te vechten voor (gelijk)waardigheid, participatie & inclusie.

Uw uitvoering van “sociaal beleid” behoort gewoon opengesteld te worden aan maatschappelijke discussie. Uw perceptie van de realiteit, uw sturing in toepassing van vermeend sociaal beleid resulteert in een asociaal en invaliderend wanbeleid wat enkel te benoemen valt als zware nalatigheid van de zorgplicht.  Wat ook in een vorm van onrechtmatige vrijheidsbeperking en dus in wetteloze mishandeling resulteert. Uw gedragingen en bejegening daarnaast wel zeker geestelijke mishandeling zijn.

U wenst niet te communiceren…
Dan blijft u het hier maar lezen…
En met u, de wereld rondom ons heen…

 

 

…Wordt vervolgd …

%d bloggers liken dit: