doofpot

En zò declareert @GemeenteLeudal een 1/2 MILJOEN EURO ZORG over 2018 (op mijn naam….)

Door: @doofpotwmo | 22 maart 2019

Nou ja, om precies te zijn mèèr dan een half miljoen. We praten over 531.036,95 Euro en centen over het jaar 2018, zoals weergegeven in onderstaande specificatie en bijbehorende factuur-scans daaronder.

cak eigen bijdrage doofpot wmo leudal 2018 half miljoen zorg

  • De vraag die je je dan stelt is op welke schaal gebeurd dit in Leudal?
  • Waarom past de gemeente het na een blog wel tot op de cent aan?
  • Waarom weet het hoofd WMO niet hoe de vork in de steel zit?
  • Waarom reageert de wethouder niet net zo verontwaardigd als zijn voorganger…?

 

Misère sinds 2017

Ik ben hier immers al sedert 2017 mee bezig en er schijnt telkens een blogpost noodzakelijk te zijn om de correcties erdoor te krijgen. Serieus Leudal, hoe werkt die boekhoudafdeling bij u als deze automatisch aangeleverde gegevens er zo bij het CAK uitrollen terwijl u na een blog tot tweemaal toe het tot op de cent nauwkeurig wel voor elkaar krijgt.

Ja nu zult u aankomen met dat het daar een zooitje is zoals onlangs in de media bekend werd. Maar het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om eigen bijdragen maar om vermeend geleverde zorg per periode, die zo uit uw systeem naar het CAK rolt, ongeveer 2,5 maand na afloop van de periode en we dus praten over vermeend “daadwerkelijk geleverde zorg of voorzieningen” zoals ook de facturen laten zien:

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

Huisbezoek 27 juni 2017 en 27 juni 2018

Op beide data zaten de verantwoordelijke wethouders langs mijn bed. In 2017 en zijn opvolger in 2018, exact een jaar verder wederom over hetzelfde topic praten. Op 5 december jl berichte het hoofd WMO Mw. V. als volgt inzake dat gesprek van 27 juni 2018:

Huisbezoek

In uw e-mail geeft u aan dat u van het huisbezoek van 27 juni jongstleden tot op heden nog geen gespreksverslag heeft ontvangen. Dit kan ik bevestigen. Er is geen gespreksverslag opgesteld n.a.v. het gesprek. Wel zijn tijdens het gesprek de volgende afspraken gemaakt:

 Administratieve verlenging HbH en begeleiding naar aanleiding van uitspraak van de voorzieningenrechter. Deze actie is uitgevoerd.

Opheldering over declaraties bij het CAK. Er wordt volgens u zorg gedeclareerd die niet geleverd is. Deze vraag staat nog open, maar is wel in onderzoek.

 

Op 30 januari 2019 mailt de teamleider WMO als volgt na mijn rappel over de  kwestie:

 

CAK

U geeft aan dat wij een bedrag van maar liefst  €428.927,19  gedeclareerd hebben als ‘daadwerkelijk geleverde zorg’ over 2018 bij het CAK (exclusief periode 12 en 13 over 2018).

Voor HBH en begeleiding wordt € 150,00 euro aangeleverd per 4 weken. Voor de woon-en vervoersvoorzieningen is bepaald dat de totale kostprijs van de voorziening aan het CAK wordt aangeleverd als het totale bedrag is uitbetaald.

Aan de hand van het bijgevoegde overzicht kan ik niet herleiden hoe u aan het bedrag van €428.927,19 komt. Dit kan bijna alleen als alle bedragen op het overzicht (totale) kosten bij elkaar worden opgeteld.

Op basis van eerdere correspondentie over de bedragen die vermeld worden bij het CAK hebben we kunnen afleiden dat het bedrag van € 3.727,13 uit 2014 ten onrechte is opgenomen. Dat bedrag is niet uitbetaald en de aanpassing is ook niet uitgevoerd. Er wordt nog uitgezocht in hoeverre die correctie destijds is doorgevoerd.

 

En het houdt niet op niet vanzelf… 2019!

Mevrouw V.  en haar ‘manschappen’ snappen het kennelijk nog niet aangezien er gisteren een factuur periode 1 – 2019 binnenviel met jawel de volgende vermeend geleverde zorgkosten ad 51.012,40 over de eerste 4 weken van dit jaar:

 

2019 CAK WMO LEUDAL PERIODE 1 2019 EIGEN BIJDRAGE.png

En wat nu?

Ik stel voor dat we naast @OmroepMax ook maar eens Jort Kelder gaan contacteren voor een nieuwe WMO Quote Top 100. Ik zal wel hoog scoren als een van de duurste vrouwen van Leudal .. op papier that is. Beste Gemeente Leudal, fix deze bullshit nu eens!

En hoe moet dat Minister de Jonge met dat rapport van het CAK op uw bord? Het is niet alleen een issue in Leudal zo blijkt een uit tweet van Noud van Gemert wiens opa 1,5 uur schoon huis en een nota van vermeend geleverde zorg ad 96.928,- over een perdiode van 4 weken ontvangt…. Het antwoord van het CAK leest u hier

declaratie CAK noud van gemert.PNG

 

Ja kan iemand dit even uitleggen en rechtzetten? Zowel bij Noud’s opa als bij mij en Joost mag weten bij wie nog meer.

Advies

Indien u WMO zorg ontvangt en/of een eigen bijdrage via het CAK in rekening gebracht heeft, belt u hen even op om de “Specificatie” aan te laten zetten. Daarna ontvangt u bij elke factuur een nauwkeurige specificatie van wat uw gemeente daadwerkelijk doorgeeft aan het CAK. Zegt het voort!

sharingcaring

 

 

%d bloggers liken dit: