doofpot

Open Brief aan GemeenteRaad Leudal: Mort civile & enige updates

Door doofpotwmo | 5 Sept 2017 | Verzonden 4 Sept 2017 19:31

Beste Gemeenteraad, voor het geval mijn update weer onfortuinlijk in uw prullenbak is beland, onderstaand een kopietje voor uw naslagwerken.

 

Beste Raadsleden,

Een update van uw doofpot-burger.

Er wordt nog steeds niet conform de Wet WMO 2015 jo AWB gecommuniceerd. De Wet Dwangsom lijkt facultatief verklaard in Leudal en uw aller stilzwijgen geeft blijk dat u de nu ruim 100 jaar geleden geschrapte ‘Mort Civile’ uit de kast getrokken heeft.

Dat laat me geen keus dan het Plan van Aanpak, opgesteld door deskundigen, online te plaatsen voor maatschappelijke discussie. Dit plan zit nl al sedert 23 juni 2017 in de achterzak van Wethouder Verheul die steeds door de interim managers terug gefloten wordt.

Opdat u – in navolging van wat u al weet- dadelijk alsdit de krant in gaat, niet kunt roepen dat u het niet wist bevat dit plan ook een specificatie en een mailbericht aan de Burgemeester van 24 febr 2017 inzake de frauduleuze boekhouding inzake aan CAK gemelde zorggelden die onterecht op mijn naam/BSN geregistreerd blijven worden. Een voorproefje:

https://www.doofpot-wmo-leudal.com/plan-van-aanpak/

Er ligt nl nog veel belastender materiaal langs mijn bed. Het staat u vrij dit in te komen zien.

 

En dan even een reactie op het artikel…

‘Verliezen gemeenten de kern uit het oog in het sociaal domein?’ door Samen Verder:

U steekt de kop wel erg diep in het zand en loopt zichzelf in de hemel te prijzen. Als ik deze contributie aan de propaganda media mag geloven, bent u als Samen Verder meer bezig het ambtenarenkorps en dito lasten te stroomlijnen, dan werkelijk bezig te zijn met de feiten van het realistische sociale domein. En dat is niet zo rooskleurig als de benchmark van VNG doet geloven met die 10 selectieve vraagjes terwijl u de realiteit en de klachten ongezien over de overdrachtelijke muur heeft gegooid.

Het onderzoek was ook allerminst anoniem als de brieven en de url van de daarop vermeldde site dezelfde slug hebben. (Vraagt u dat maar even na bij de systeembeheerder afd. ICT)

 

Wat betreft die “prijzen” waarin u gevallen bent…

Leudal behoort sinds enige maanden tot de 11 nieuwe gemeenten die zich het predicaat “Gouden Sociale Gemeenten” verschaft hebben. Verschaft, omdat de ‘uitreiker’ van deze award Sociaal Werk Nederland na enige ‘slager keurt zijn eigen vlees-tests’ maar eerst nà betaling van een behoorlijk bedrag van ons aller belastingcenten (Download PDF) deze ‘ere-titel’ na lidmaatschap aan Nederlandse gemeenten verkoopt.

Deze self-proclaimed elitaire “Rotary-club van Zorgland” misbruikt de transitie en introduceert zowaar een ‘transformatie’ – die overigens in geen wet terug te vinden is maar dat terzijde- om deze inderdaad te transformeren tot een ongehoord verdienmodel. Over de rug van chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij nog meer tijd van de ambtenaar vergt die het toch al niet begreep. Maar gezien de persoonlijke ervaringen bewijzen, enkel tijd en geld in beslag te nemen zonder in de benchmark noch de lelijke realiteit oog te hebben voor de werkelijke misstanden.

Voorts gaat dat voorgestelde toezicht op kwaliteit door IGZ in het artikel ook niet op:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan burgers, bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden of beschermd wonen. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) . De inspectie houdt hier geen toezicht op, dit doet de gemeentelijke toezichthouder. Waar nodig en mogelijk werkt de inspectie samen met de gemeentelijke toezichthouder.

(Bron: https://www.igz.nl/onderwerpen/verpleging-en-langdurige-zorg/zorg_thuis/)

Daarbij duren IGZ trajecten indien het als burger aangemeld wordt, wat in beginsel niet eens kan bij IGZ maar men dan verplicht is zicht te wenden tot Landelijk Meldpunt Zorg, alwaar trajecten tot 9 maanden kunnen duren en dat voor een zorgafhankelijke persoon nauwelijks werkbaar noch dat verantwoord is.

Terwijl u als gemeenten, aanbestedingen hebt lopen,en naar ik mag aannemen de nodige Service Level Agreements heeft overeengekomen. Dus dientenverstande ligt het voor de hand dat u bij misstanden die contractuele stukken maar eens om de oren slaat van de geëngageerde partij alvorens de regeldruk voor burgers die zorg nodig hebben nog onmogelijker en hoger te maken.

 

Met vriendelijke groet,


Uw doofpot-burger

Aantal Raadsleden: 25
Aantal x gelezen: 13
Aantal reacties: 0
(Update 6 Sept 2017 19:58)

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: