doofpot

Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een ‘bijna constante stroom’ van meldingen hoe Jeugdwet tekort schiet voor kind met handicap

Bron: Binnenlands Bestuur | 21 Juni 2018

De Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Gehandicapten- en ouderorganisaties ontvangen een ‘bijna constante stroom’ van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning, meldt belangenorganisatie Ieder(in).

Bureaucratisch
Volgens de belangenbehartiger krijgen gezinnen de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld. ‘De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.’

Moegestreden
Ook melden ouders tegenwerking en onwil als zij zorg of ondersteuning aanvragen. ‘Om passende zorg te kunnen krijgen, moeten we een eindeloze strijd voeren met de gemeente en met instanties. Ik ben moegestreden’, meldt een van de ouders aan Ieder(in).

Crisisopvang
De organisatie onderstreept dat kinderen met een beperking heel andere zorg nodig hebben dan bijvoorbeeld kinderen met opvoedproblemen. ‘Zo hebben kinderen met autisme of een verstandelijke beperking vaak baat bij langdurige, intensieve een-op-een-begeleiding om mee te kunnen doen op school, thuis en in hun vrije tijd. Als deze begeleiding ontbreekt, kan een kind uiteindelijk totaal ontsporen en in de crisisopvang terechtkomen.’

Verantwoordelijkheid gemeenten
Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg verschoven van de landelijke overheid naar gemeenten. De Tweede Kamer praat donderdagavond over de eerste tussenevaluatie Jeugdwet. (ANP)

%d bloggers liken dit: