doofpot

WMO Doofpot voor @D66leudal Dummies 1.0

In antwoord op de launch van deze weblog deelt hedenmorgen om 11:39 D66 Leudal mij mede dat men in de Commissie Sociaal de wethouder heeft gevraagd om een ‘update’ te geven. Waarvan akte.

Mij bericht … ik quote…:

“De wethouder heeft laten weten dat u een budget toegekend heeft gekregen waarbinnen u de aanpassing mag realiseren die u wilt”

Mantra
Die mantra hoor ik nu al maanden. Niet gestoord door inhoudelijke kennis of twijfels bij herhaalde rappels en in referte naar correspondentie, blijft dit zelfs heden ten dage het ‘standpunt’ wat gezien de consistentie en de letterlijke bewoordingen die herhaald worden, kennelijk een auto-reply is die onder de paste-knop van zowel bestuurlijk als politiek Leudal zit.

Overzicht
Ik constateer dat begrijpend lezen, of überhaupt lezen moeilijk is,  Na 4 betrokken wethouders en zoveel stoelendansjes in het Gemeentehuis,  het overzicht van de feiten wel eens vaag kan worden. Dus ik heb enkele weken nodig gehad, met visusbeperking en met behulp van Siri om dit overzicht voor u allen te maken, opdat u de draad weer kunt vinden in deze puinhoop.

Howto read – Stappenplan
Aangaande het ‘standpunt’ van de Wethouder en co, heel simpel:

Laten we ons beperken tot dat wat u toch wel in de doofpot duwt (Jaren 2000-2015)

 1. Start uw internetbrowser op
 2. Ga naar https://doofpot-wmo-leudal.com/2017/03/26/jaar-in-jaar-uit/
 3. Scroll naar eind juni 2016 en sla de rest gemakshalve over (tenzij u, om te voldoen aan het zorgvuldigheidsbeginsel nog even wilt checken dat…)
 4. Het besluit van 21 juni 2016, welk 104 dagen na inclusief de bouwtekening en de eerste offerte op de wmo-plank heeft gelegen maar dat terzijde. Ook dat eea al aangevraagd was in september 2015 maar ook dat terzijde.
 5. Scroll door naar 10 Augustus 2016
 6. Zie daar dat dit bezwaar op besluit ontvankelijk verklaard is
 7. Aldaar het bewijs nl de letterlijke brief dat het bezwaar beslist zal worden voor 27 oktober 2016, maar men verdaagd dat tot 8 december par lettre.
 8. Scroll naar 9 december 2016
 9. Zie dat er geen beslissing is, noch een hoorzitting heeft plaatsgevonden.
 10. Scroll terug naar 11 augustus 2016
 11. Zie de brief onder punt 4, waarin de gemeente schrijft de stukken naast elkaar gelegd te hebben en het aanpassingsbedrijf opdraagt opnieuw offerte uit te brengen zodat het gaat voldoen aan het advies. Het besluit welk in uw mantra verheerlijkt wordt is nl 2 keer herzien.
 12. Ga naar 14 maart 2016
 13. Zie offerte 1 i.o.v. Gemeente Leudal. Staat er letterlijk boven.
 14. Ga naar 29 juni 2016
 15. Zie offerte 2. i.o.v. Gemeente Leudal. Staat er letterlijk boven.
 16. Ga nogmaals naar 11 augustus 2016 punt 4
 17. Ik neem aan dat u nu de ‘math’ zelf kunt doen, nu u bewijs heeft dat per brief van 11 augustus 2016 een 3e (!) derde opdracht om aan advies kloppend maken van offerte gegeven is door Gemeente Leudal.

U nu wel begrijpt hoe de fourchette nu wel in de steel zit!

Conclusie:
Het besluit was gebaseerd op een niet adequate vormgeving van het advies. Hoe vaak u de mantra ook blijft herhalen. Niet adequaat blijft niet adequaat.

Conclusie 2:
Als u de brief van 11 augustus 2016 wel aandachtig doorleest ziet u dat er erkent wordt dat er zelf 2 offertes later, zaken ontbreken of onjuist zijn en dat de gemeente weet dat er meerkosten komen. Om het adequaat te krijgen

Conclusie 3:
Dat ik mijn ernstig afvraag hoe u collectief in stilte blijft verkeren nu u weet dat een bezwaar niet behandeld wordt, klachten ook niet maar al 4 consequentievelijke wethouders op de hoogte zijn van mijn situatie sedert 2000.

U kunt niet wijzen naar een budget.

Gemeente Leudal dient te beslissen op bezwaar, het ergo/medisch advies op te volgen en een besluit af te geven opeen offerte die gebaseerd is op een resultaat: een adequate aanpassing

Advies
Met respect en onder dankzegging dat u mij op uw vrije zondagmorgen mailt met iets wat ik nu al honderd keer gehoord heb:

Leest u het overzicht eens werkelijk door en wellicht kunt u dan de enige vragen stellen:

 1. Hoe zich dit verhoudt met behoorlijk bestuur.
 2. De wethouder weet dat dit zelfs een bezwaard besluit is
 3. Waarom dit bezwaar onbehandeld blijft?
 4. Waarom ook ontvangst bevestigde klachten  niet behandeld  blijven, temeer daar de vorige wethouder hier een integritetsissue in bleek te hebben (als u dit zeker wiltziemn scrollt u maar even naar jan 2016)
 5. Hoe de wethouder acht dat ook onder zijn toeziende oog, en als een van de ontvangers van bezwaar op besluit mijn burgerrechten zo geschonden worden
 6. Wat B&W, inclusief Hoofd Zorg en Welzijn en meer hoge functionarissen mijn intelligentie beledigen met deze mantra, maar ook de integriteit van mijn lichaam.

Als u die niet gaat vragen de media wel

De media snapt het inmiddels. En enkele van uw collega’s van andere fracties ook die die media aangestuurd hebben.

U gaat dadelijk wel erg voor paal staan als  u als D66 voorman, de mantra van de Wethouder zo blind blijft volgen en de feiten niet vast gaat bestuderen.

Immers, ik mag hopen dat u niet enkel in de raad zit voor de honeurs en gezellige lunches na afloop van raadscursussen, maar daadwerkelijk daar zit om dit soort a-sociaal beleid bij te sturen of minstens onderbouwd met feiten die u allemaalhier kunt vinden, ter discussie te stellen.

U kunt als D66 geen sociale standpunten beweren na te streven als u dit door de gemeentelijke ambtenarij gecrëerde monster aan de deur van dialoog tot daadkracht en oplossingen laat liggen. Die doen uw leuzen “Samen Sterker” en “Kansen voor iedereen” geen eer aan.

Ik wens u veel inzicht toe.

%d bloggers liken dit: