doofpot

Gemeente Leudal: Alwèèr een indicatie, zonder communicatie

Door @doofpotwmo | 23 Augustus 2017 | Feitencomplex onder deze blog


Update

25 Aug 2017 Dr. XXX van SCIOPENG heeft op mijn bericht laten weten dat er een aanpassing op het advies aan de gemeente gezonden zal worden komende week, en alvast een bericht naar Gemeente Leudal zal zenden om dit aan te kondigen.

De Gemeente Leudal (incl B&W, raad of de WMO-regisseur Mw. P hebben nog steeds geen atwoord gezonden en blijven in alle toonaarden zwijgen op mijn rappel inzake de “vraagstelling” en sclecht communiceren van gegevens aan de arts van SCIOPENG in deze kwestie.

De formele cliëntondersteuner wacht met mij op repliek, alsook op een doorbraak in de weigerachtige opstelling van de Gemeente om alhier te komen praten over structurele oplossingen en normaal WMO overheidshandelen


“Met SCIOPENG’s Total Partnership bent u er dus van verzekerd dat u de doorlooptijden behaalt met de gewenste kwaliteit”

Niet echt dus. En dat ligt niet zozeer aan SCIOPENG.

Alweer ’n onzorgvuldige indicatie. Door weigeren communicatie

Beschreef ik vorige week nog tot in detail de slepende beslommeringen aangaande het indicatietraject voor zorg en een vervoersvoorziening in de Gemeente Leudal, onderbouwd met bewijzen van onzorgvuldigheid & bureaucratie.

Reden hiertoe was de dat Gemeente Leudal liever verdagingsbesluiten begint te sturen ipv  “Total-Partner” SCIOPENG achter de overdrachtelijke broek aan te zitten en een telefoontje te plegen om zo de met “Total-Partner SCIOPENG” contractueel overeengekomen doorlooptijden af te dwingen.

Of is men daadwerkelijk die “gewenste kwaliteit” op een lager niveau overeengekomen in het S.L.A. (Service Level Agreement)?

Laat staan Art 3.9 AWB na te leven, is het “handiger” voor Leudal om met wat standaard verdagingsbesluiten de zorg of voorzieningen te stuiten. Ten kosten van des burgers’ gezondheid en participatiemogelijkheden.

Alweer. Lees alles daarover hier!

Represailles

Dat het ernstig gesteld is met de zorgvuldigheid, de klachtenbehandeling en zelfs represailles jegens mensen die er een in durven dienen, blijkt zelfs uit de uitermate en stelligste mening en aangekondigde sancties door Gemeenteraadslid Wagemans van 12 Aug 2017. Meer op de website van Ronduit Open.

Aòn de Geng: Bel SCIOPENG!

Screen Shot 2017-08-23 at 08.01.16.pngOp donderdag 10 Augustus 2017 om 15:57 uur nam ik daarom zelf maar eens contact op met SCIOPENG voor een statusupdate inzake de medische adviezen voor BGi-zorg en de vervoersvoorziening.

De uiterst vriendelijke dame – dat mòèt je ze nageven! – weet mij te vertellen dat de adviezen inderdaad niet af zijn.

En dat de indicerend arts maandag 14 augustus 2017 weer terug is van vakantie. Ze zal het “afwerken van adviezen” direct in zijn agenda zetten en verzoekt hem per mail mij te contacteren.

Wat weer niet gebeurd is.

Antedateren..foei!

Op 21 augustus 2017 valt er dan pas een mailtje in de inbox met excuses van SCIOPENG dat er IT-technisch iets is zou zijn misgegaan en geen mens die dag mails zijn mails heeft ontvangen. How odd.

11 Dagen daarvoor nl op die 10e Augustus 2017 wist die klantvriendelijke mevrouw van SCIOPENG me namelijk te vertellen dat de adviezen niet “voltooid waren” en als dusdanig in de centrale computer van SCIOPENG stonden.

Op 21 augustus 2017 ontvang ik dan een mailtje en zijn de adviezen dan als bijlage toegevoegd welke vermelden afwerkdatum 21 juli 2017″. Is er iemand aan het antedateren geslagen?

In de adviezen staat dan ook nog dat die met mij besproken zijn!

Wat evenmin gebeurd is.

Iemand jokt hier

Hoe zit het nou? Wordt hier nu gejokt of niet? En wie laat wat na. Wie verzint de volgende smoes, excuus of de volgende leugentjes?

Want jokken, dàt ligt de Gemeente Leudal wel!  Zeker nu gebleken is dat zowel de Wethouder en de “passing by” Interim Secretaris die hem bijvalt, overgaan tot publicaties op persoonlijke titel op een (andere) activisten blog.

Nà een andere “afgestemde” (im)prudente reactie (lees: smaad op schrift) in de lokale krant te hebben laten plaatsen nu ook de blog-o-sphere te vervuilen met pinokkio-gedrag voor eigen bestwil, ego- en damagecontrol: een bestuurder en overheidsmanager onwaardig.

Temeer als je als gemeente klachten inzake gedragingen en bejegening, schending van zorgvuldigheids en proportionaliteitsbeginselen inzake het voorgaande traject van de woningaanpassing door een reeds door SCIOPENG uitgezwaaide arts Drs. O. nog steeds onder het tapijt houdt.  Ook PIC (Partnership In Cognitieve dissonantie)? Ik heb dát instructiefilmpje van SCIOPENG ff gemist.

Hoe diep zak je als gemeente om je ego en imago te redden, ten koste van een burger,  zoveel door zichzelf geproduceerd bewijs  pontificaal op deze blog gepubliceerd, te weerspreken. Heel diep kennelijk. Shame on you and never forget:

onzorgvuldigheid

Maar terug naar die ‘kwalitatieve’ adviezen

Ontgaat mij even hoe Mw. P. vragen stelt over medische noodzaken inzake vervoersvoorziening, die de gemeente na zoveel (medische) indicatietrajecten daartoe al in 2010 een eindconclusie had gesteld en dusdanog besloten.

En eigenhandig wegens die onmogelijkheid daarna, mijn vervoersindicatie omgezet heeft op een gewone taxi waardoor ik nu letterlijk 7 jaar geen meter buiten het dorp kom en in huisarrest verkeer, simpel, omdat mijn rolstoel niet inklapbaar is en niet in een gewone taxi meegenomen wordt.

Staat er nu onterecht in het vervoers-advies dat mijn Kushall “waarschijnlijk niet” om vervolgens enige alinea’s verder te stellen dat deze “geheel niet te bevestigen is”, in de aangevraagde vervoersvoorziening. Dit ook nog eens bevestigd zou zijn door de fabrikant van de die vervoersvoorzieningen, die van niets weet en ook nooit een dergelijke vraag van een indicerend arts ontvangen heeft. Wie jokt hier nu weer?

Die aanpassing (bevestiging voor die voorziening) is namelijk volledig customized en wordt aangepast aan de rolstoel van de gebruiker. Volledig maatwerk. En zover zijn we nog niet eens! En heeft u alleen ook nog steeds geen glazen bol welke met eigen middelen aangeschafte reserve (sport)rolstoel ik hier nog heb staan.

Maar dat is kennelijk niet relevant. Het valt niet mee zo abrupt na de vakantie een advies de deur uit te werken en dan te vergeten dat die “aangenomen” onmogelijkheid van bevestiging mijn Genny, de elektrische rolstoel betrof. En niet de Kuschall.

SCIOPENG bespreekt voor het eerst eens geheel niets. Ik ben teleurgesteld SCIOPENG!

En tsja, Mw. P die wil al een jaar niet spreken zit daar niet mee.

Maar even mailen dan!

img_0653 copy.pngOm een voorbarig en onzorgvuldig advies te stuiten heb ik dan maar onverwijld een email hierover gezonden aan de Burgemeester, Wethouder en Mw. P.  Door Burgemeester en Mw P gelezen. De wethouder niet, ligt diens mailbak ligt nu nog steeds onder “censuur en embargo”?

Stuit ik op internet op het volgende instructiefilmpje van SCIOPENG, en nu is het helemaalhelder hier…hier gaat het mis! De gemeentelijke ambtenaren hebben deze instructievideo vast gemist gezien de magere 300 hits. (minus 2 ik moest nl een keer reloaden)

Het gesprek – Vraagverheldering

 

Inderdaad…. hoe gaat het NU?

Dat weet de Gemeente Leudal niet en SCIOPENG ook niet. 23 Augustus 2017 en niemand die mij contacteert noch een (keukentafel)gesprek voert. Maar wel adviezen uitbrengen waartoe i.e. de funktie BGi geen bezoek noch contact het NU inventariseert.

Die vraag heeft Mw. P nl. sedert oktober 2016 pas recentelijk echt gesteld na eerst per mail van 29 juni 2017 mee te delen dat een medisch advies helemaal niet nodig was.

 

amedische-beoordeling-bg-29-juni-2017

En wat betekent dat voor U?

Wat ik al sedert aanvang jaar duidelijk maak aan B&W, gemeenteraad en WMO-department: het uitblijven van een zinnige indicatie BG-i saboteren het medische onderzoeks- en evt. mogelijke pijnbestrijdings- en/of behandeltrajecten in geheel.

Waar vorig jaar 5 maanden begeleiding niet te effectueren waren door het simpele feit dat de gehele toekenning begeleiding (om naar ziekenhuizen te gaan en meer) pas in juli toegekend werd. Kan geen mens met terugwerkende kracht naar een dokter of een MRI-scan.

Moet ik weer een bezwaarschrift indienen met sterk gefundeerde motivatie (behandelmogelijkheden om verder letsel te voorkomen of te mobiliseren etc etc etc) en daarop wachten tot het in oktober ergens besloten gaat worden op bezwaar. Op een moment dat die zorg dàn weer amper of niet te effectueren is.

En u er beiden, SCIOPENG en Gemeente Leudal totaal blind voor bent dat ik hier nu 441 dagen lig met ernstig toenemende klachten door bedlegerigheid en nu zelfs geen zorgvuldig advies tot stand wil brengen om deze teloorgang te stuiten.

En er van een kwalitatieve vraagHoe gaat het nÙnog steeds geen sprake is.

Dus SCIOPENG en LEUDAL, wie, hoe en wanneer gaat dit eindelijk opeglost worden, met inachtname van de proclaimde ‘kwaliteit’, de noodzakelijke zorgvuldigheids- en proportionaliteitsbeginselen en onder onthouding van smoesjes, leugens of aannames.

Wanneer komt er serieus eens iemand over de brug met een constructief gesprek wat Leudal nu al sedert juli 2016 in alle toonaarden uit de weg gaat, en met alle communicatievormen die onwil bevestigd. Behalve in de krant, daar bekt het leuk over hoe geweldig u communiceert.


Het Feitencomplex aangaande vervoersvoorziening

Intergraal onderdeel van Plan van Aanpak, problematiek uit en te na bekend en dit PVA in bezit wethouder sociale Zaken & Volksgezondheid sedert 23 juni 2017 toen hem dit persoonlijk overhandigd is. Zonder dat daar iets mee gebeurt.

Het is sedert 2008 bij de Gemeente Leudal bekend dat wij kunnen als gezin in het geheel niet meer, of niet gezamelijk sociaal participeren door beperkingen met het collectieve vervoer. Dit probleem persisteert al over 10 jaar ondanks gewonnen beroepen vòòr 2010, de inzet van een multi-disciplinair team vanaf 2008 en is nu nog steeds niet opgelost. De Gemeente voorziet niet in een adequate voorziening en weigert een oplossing te bewerkstelligen.

Aangaande het ongeschikte “collectieve vervoer”  (wat al door de gemeente omgezet is in 2010 tot “Individueel vervoer”) persisteert dit probleem en is dit als dusdaniog ook bekend bij de Gemeente Leudal. Deze problematiek leidt tot volledige uitsluiting van participatie in de samenleving.

Probleemanalyse vervoer

 • Onder de WVG hadden kinderen van rolstoelgebonden personen in Gem Leudal een kaart om mee te reizen
 • Onder de WMO 2010 hebben de kinderen een vervoerspas gekregen zodat zij mee konden reizen
 • Sinds invoering Regiotaxi is er grote problematiek omdat dit vervoer gecombineerd wordt metziekenvervoer en ouderenvervoer, waardoor omrij- en rittijden te lang duren
 • Hierdoor heeft de arts besloten dat dit niet meer verantwoord was wegens recidiverendeliquorlekkages (aandoening blijvend en chronisch sedert 2000 en uit en te na bekend bij de gemeente Leudal) bij ongestabiliseerd zitten en opgelegd dat dit alleen gebruikt mag worden bij levensbelangrijke noodzaken.
 • De Gemeente heeft hierop een indicatietraject gestart om dit te toetsen en dit is toegekend: en is er een aantekening “individueel, niet combineren” op mijn kaart gezet in opdracht van de Gemeente Leudal na advies indicatiearts m.i.v. 2010.
 • Op 8 juni 2010 is B&W van Gemeente Leudal al op de hoogte gesteld dat ik sedert  6 Oktober 2009 geen enkel gebruik meer kan maken van Regiotaxi.
 • Op 10 juni 2010 heeft Ronduit Open, André Kierkels de Burgemeester vezocht een hardheidsclausule toe te passen teneinde ons een beroepsprocedure en verdere isolatie te besparen. Hier is niets van terecht gekomen.
 • Waardoor ik niet meer, of theoretisch slechts met 1 van de 4 kinderen kan reizen. Dit schendt de beginselen van gezinsparticipatie of ondernemen van activiteiten
 • Het uitblijven van een voorziening en niet werken van Regiotaxi vervoer heeft inmiddels menige schade aangericht omdat ook pijnbestrijdingstrajecten met lange wachtlijsten afgezegd werden door het ziekenhuis omdat het vervoer nooit op tijd kwam. (Ook dit is bekend bij de gemeente Leudal)
 • Daarna is de vervoersvoorziening door de Gemeente eenzijdig gewijzigd in een “gewone taxi” ivm ongestabiliseed zitten in de Regiotaxi bussen
 • In januari 2012 werden onze vervoerspassen ingevorderd omdat er meer dan een jaar geen gebruik van gemaakt was wegens bekende onmogelijkheden en risico’s en wegens advies arts enkel gebruik te maken in noodgevallen. Noodgevallen kunnen altijd voorkomen dus onder protest met die reden van vervoer in geval van noodzaak, is de pas niet ingetrokken.
 • Echter door de indicatie “gewone taxi”,  kan ik geen enkele rolstoel meer meenemen omdat mijn ADL rolstoel niet inklapbaar is.
 • Met de handrolstoel kan ik buiten ook niet eens vooruit zonder (duw)begeleiding
 • Hierdoor hebben wij al ruim 7 jaar geen enkel gebruik kunnen maken van collectief vervoer wat departicipatie en ontspanning, recreatie of elke onderneming buitenshuis onmogelijk maakt.
 • De klachten over de Regiotaxi specifiek door deze problematiek zijn allen gegrond verklaard. Deze worden vermeld in dit overzicht

Bovenstaande feiten zijn bij de aanvraag voor een nieuwe vervoersvoorziening meer dan duidelijk gemaakt maar kennelijk niet of niet voldoende aan de indicerend arts gecommuniceerd. Dat er dan alweer vragen gesteld worden qua aandoeningen die al ruim 10 jaar medisch onderbouwd en geindiceerd zijn, zelfs in 2010 nogmaals officieel  overgenomen door de Gemeente kan ik de huidige indicatie en paranoia vraagstelling enkel betitelen als treiterij en buraucratie.

Wakker worden!

Vraagstelling aan SCIO of ik dus gebruik kan maken van “OV” of “collectief vervoer” zijn dan ook totaal irrelevant gezien deze “collectieve” vervoersvoorzieningen middels onderstaand besluit van 28 sept 2010 al  totaal uitgesloten zijn!

Bewijs hieronder:

Screen Shot 2017-08-24 at 13.22.25.png

De reden voor deze “wijziging” was een zeer zwaar ongeval waardoor ik mijn linkerarm en schouderfunktie voorgoed verloren ben en de bij gemeente bekende liquor hypotensie problematiek (bekend sinds 2000) daardoor verergerd is.

We hoeven hier niet eens serieus meer over te discussieren. De aansprakelijkheid van dat ongeval is door de Gemeente Leudal erkend.

Een volledig overzicht van problematiek is per chronologisch overzicht van 2007 tot 2017 ingediend bij de aanvraag alsmede de hierboven ondersteunende emails met bevstigingen van akties door de Gemeente Leudal in deze. Tevens offerte van taxi-bedrijven, die eveneens aangeven niet de geschikte bussen te beschikken (sinds aanbesteding aan Regiotaxi/Omnibuzz) en dus evenmin  gestabiliseerd kunnen vervoeren.

Door gebrek aan communicatie van de Gemeente Leudal met mij, is hier ook geen zinnig woord over vuil te maken dat vragen die 10 jaar geleden al door de gemeente aan indicatieartsen gesteld zijn, nu doodleuk opnieuw gesteld en beantwoord worden terwijl men de feiten echt wel kent, weet dat mijn aandoeningen onomkeerbaar zijn.

Hierdoor kan ik al het gehele jaar gèèn medische trajecten ondergaan wegens gebrek aan ofwel vervoer of de begeleiding die daarvoor nodig is.

%d bloggers liken dit: