doofpot

Een maatwerkvoorziening maakt minder eenzaam. Toch ervaart 55% van de WMO-melders eenzaamheid

Bron: Binnenlands Bestuur – 15 juni 2018

Vijfenvijftig procent van de Nederlanders met een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning ervaart eenzaamheid, blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ongeveer een vijfde van de Wmo-melders geeft zelfs aan zeer eenzaam te zijn. Slechts tien procent voert eenzaamheid op als reden voor een ondersteuningsaanvraag.

 

Minder eenzaam met maatwerkvoorziening

Het SCP heeft ook in beeld gebracht wat de risicofactoren zijn voor eenzaamheid. Wmo-melders die alleen wonen, kampen met een motorische of visuele beperking en een verslechterende gezondheid hebben, zijn doorgaans eenzamer. Ook het ervaren van vermoeidheidsklachten en psychische of psychosociale problemen gaat vaak gepaard met een sociaal isolement. Wmo-melders die zelfstandig of met een beetje hulp contacten kunnen onderhouden zijn vaak beter af. Het hebben van meerdere bronnen van contact helpt volgens de onderzoekers ook. Daarnaast zijn mensen met een hogere mate van veerkracht, redzaamheid en participatie minder eenzaam. Wmo-melders met een maatwerkvoorziening zijn minder eenzaam dan melders die een gedeeltelijke of geen maatwerkvoorziening hebben. In zeer stedelijke gebieden wordt meer eenzaamheid ervaren dan in matig of niet verstedelijkte gebieden.

 

Sterk verband met psychische klachten

Volgens onderzoekers is de relatie tussen eenzaamheid en het hebben van psychische klachten en het niet kunnen onderhouden van sociale contacten het sterkst. Alleenwonende Wmo-melders en mensen met een lage veerkracht zijn ook relatief vaak eenzaam. Die twee factoren komen voor bij meer dan de helft van de Wmo-melders De onderzoekers stellen vast dat mensen die matige of sterke eenzaamheid ervaren vaker geen mantelzorger hebben. In tegenstelling tot ouderen die professionele zorg ontvangen, zijn ouderen met een Wmo-maatwerkvoorziening minder vaak eenzaam. Dat heeft er volgens de onderzoekers mee te maken dat een maatwerkvoorziening redzaamheid kan vergroten, terwijl een behoefte aan professionele zorg kan duiden op verlies van regie.

 

40 procent zowel emotioneel als sociaal eenzaam

Het SCP stelt uit het onderzoek onder 2004 Wmo-melders vast dat ongeveer 40 procent zich zowel emotioneel eenzaam als sociaal eenzaam voelt. Dat houdt in dat deze groep zowel een tekort aan intimiteit als een tekort aan sociale contacten ervaart. Zeven procent van de ondervraagden voelt zich uitsluitend sociaal eenzaam en 10 procent zegt alleen emotioneel eenzaam te zijn.

sharingcaring

%d bloggers liken dit: