doofpot

Integriteitsschending: Hoorzitting in Gemeente Leudal ondanks 2 de facto besluiten

Door @doofpotwmo | 11 juli 2017

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Code Goed Openbaar Bestuur ontwikkeld die richtlijnen weergeeft voor de klassieke bestuursinstellingen in ons land op centraal en decentraal niveau, waar dus ook Gemeenten zich aan dienen te houden om te komen tot Goed en openbaar bestuur. Het vijfde beginsel is het beginsel van legitimiteit. Dat wordt nu door zowel Gemeente als  haar (on)afhankelijke adviescommissie met de voeten getreden.

Gemeente Leudal verkracht de ‘Code Goed & Openbaar Bestuur’

Met het legitimiteitsbeginsel wordt bedoeld dat het bestuur de beslissingen en maatregelen neemt die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.Die de Gemeente Leudal allemaal aan haar laars lapt.

Bovendien dienen de beslissingen te rechtvaardigen te zijn.
En daar gaat de hoor/adviescommissie dan hard onderuit.

Op 5 juli jl. schreef ik onderstaande brief aan de voorzitter van de hoor/adviescommissie, die hiermee kennis en bezit kreeg van informatie die de legitimiteit van deze hele hoorzitting die gepland staat teniet doet.

Daarvan akte genomen hebbende, mij vandaag toch meedeelt dat de hoorzitting hoe dan ook doorgang gaat vinden. En zich hiermee beklaagbaar gedraagt.

Immers: nu de legitimiteit- en alle overige beginselen van behoorlijk bestuur als grondslag voor de hoorzitting zelf ontbreken is dit gedrag enkel te verklaren als men zich als “tool” van opzettelijke obstructie door de Gemeente Leudal laat gebruiken en zo dat beoogde “Goede bestuur” nog meer geweld aan doet voor zover de Gemeente Leudal dat niet al volslagen verkracht had.

Lijst van integriteitsschendingen is niet meer limitatief

  • Treiterijen;
  • pesten;
  • obstructie;
  • onzinnige en overbodige hoorzittingen na besluiten en dus;
  • verspilling van publieke gelden;
  • discriminatie;
  • nalaten zorgplicht
  • schending van alle beginselen van behoorlijk bestuur en vooral:

 

Machtsmisbruik

Het misbruiken van deze hoorcommissie die hier tegen beter weten ‘gedwee’ in mee gaat om het machtsmisbruik in deze door de Gemeente zelfs toe te laten middels die wetenschap toch door een hoorcommissie te sleuren.

Natuurlijk omdat ik 16 jaar de rechtmiddelen keurig ingezet heb als een brave burger maar pas sinds 31 maart jl. – na jaren dit getreiter te ondergaan-  ben gaan bloggen en tweeten om mijn ongenoegen en de feiten ter openbare maatschappelijke discussie te presenteren.

 

Poging tot opleggen zwijgen

Op grond van mijn rechten nl Art 7 Grondwet.  Die ook beste wethouder, in lid 3 bepaald dat ik geen verlof hoef te verzoeken uw woorden te herhalen. Dat was ook amper nodig nu u zelf e.e.a.zo duidelijk op papier gezet heeft. En verwijten doen mij niets meer, mijn rug is spiegelglad van. bijna 400 dagen doorliggen door ontbrekende voorzieningen.

Beste scheefbestuurders Leudal, u hoopt natuurlijk gezamelijk dat ik – naast wat ik reeds door uw nalatigheid aan onomkeerbare letsels heb opgelopen- mijn nek breek in die onaangepaste cel, niet meer wakker wordt door die hongerstaking, en meer. Maar ik blog liever over vlinders, ijsvogels en wat goed is in Leudal. Zodra ik daar kan komen, kan participeren en aan mee kan doen welteverstaan.

Tot die tijd en tot u overgaat tot de orde van de correcte dag , zal ik mijn mond niet sluiten en deze misstanden en gedragingen aan de kaak blijven stellen op deze blog. Ik ben pas net begonnen…

 

Lees en huiver:

Code “Goed Openbaar Bestuur” in Gemeente Leudal:

 

1_5 juli 2017 aan Voorzittercommissie gemeente Leudal.png

2_5 juli 2017 aan Voorzitter commissie gemeente Leudal.png

 

Het antwoord op deze brief was:

“Opdat we elkaar goed begrijpen…blablabla…..trekt u de bezwaren in omdat aan uw bezwaren tegemoet is gekomen? …”

 

Van zijn levensdagen niet!

Enkel wanneer die twee besluiten en toezeggingen (onder getuige) officieel bekrachtigt worden in een besluit.

Waarmee bewezen is dat het dragen van een titel nog steeds geen garantie is voor de competentie van begrijpendlezen.

Òf er druk wordt uitgeoefend,  in welk geval de onafhankelijkheid van de commissie twijfelachtig wordt. Of er sprake is van onwil om het voslagen gebrek aan legitimiteit van deze gehele charade (hoorzitting) te onderkennen.

Daarentegen, een hoorcommissie wenst te volharden in continueren van een hoortraject mèt voorkennis, in bezit zijn van de facto besluiten,  tot een hoogst beklaagbare gedraging leidt. (Wordt vervolgd….)

Die vertoning op 20 juli 2017 toch op te voeren en daarbij elke mogelijkheid mij in staat te stellen mijn verweer te doen ook saboteert.

U weet wat er gebeurd als u ongelijken met gelijken over het zelfde scheve Leudalse maatstaafje haalt:

Schending van het gelijkheidsbeginsel

Een bewezen, ontoegankelijke overheid die zich zo gedraagt schendt dan naast alle beginselen van goed & openbaar bestuur, alle abbb’s maar ook het inmiddels geratificeerde VN vedrag voor gehandicapten.

Waarvan akte.

%d bloggers liken dit: