doofpot

Beste mevrouw P. Zingt u even mee ?

“Het houdt niet op, niet vanzelf…”

Door @doofpotwmo | 17 augustus 2017

Beste Mw. P.

Hoewel “El Commandante” van uw afdeling nog steeds elk persoonlijk overleg tegen houdt terwijl in de “Tante Bep” (krant) de Leudalse mythe en hypocrisie hoog geprezen wordt inzake het geweldige “klimaat van constructief zoeken naar oplossingen”, bent u feitelijk al een jaar mijn “regisseur” en heeft u nog niet 1 keer aan mijn keukentafel gezeten noch mij persoonlijk in de ogen gekeken.

Zo ver dus al die vermeende constructieve pogingen van de gemeente Leudal.  Bevestigd door onafhankelijke cliëntondersteuning die na meerdere schriftelijke weigeringen nu ook telefonisch de zoveelste onwil van Leudal tot persoonlijk overleg heeft kunnen registreren.

120 meter in 8 dagen

Dan valt gisteren met aanzienlijke vertraging een “verdagingsbesluit” op mijn mat. Misschien bent u welwillend even een memo naar de postkamer te flashen dat de nieuwe ploeg postbezorgers in het veld momenteel “ingewerkt” worden en die niet al te bar snel zijn. Dat uw gemeentelijke post er maar liefst 8 dagen over doet om de hemelsbrede afstand tussen u en mij van zo’n 120 meter te overbruggen.

Communicatie

Deze zelfs nog vooroorlogse doorlooptijden van communicatie dragen uw “oplossingen  voor mijn beperking” niet bij. Nou weten we dat dat al langer een feit is dus ik contacteer u dan maar even zo. Wegens gebleken effectiviteit van de op de achtergrond ontstane common-sense maatschappelijke discussie die als enige drijfveer de Gemeente tot oplossingen weet te moveren.

Verdagingsbesluit

In de enveloppe de nieuwe “face-punch”: een verdagingsbesluit. De strekking is dat u een medisch advies op heeft gevraagd. Nou breekt de klomp aan mijn buitenmuur.

Laten we het ‘samen’ even op een rijtje zetten!

Voor het eerst in 17 jaar moest ik afgelopen oktober op een herindicatie WMO HH en BG aandringen. Maar subiet wist u mij toen per email van 1 november 2016 mee te delen dat u al reeds de daad bij het woord gevoegd had gevoegd want u had een spoedindicatie bij de arts uitgezet. Weliswaar enkel voor de funktie WMO-HH.

Herinnering

Op 3 november 2016 moet ik voor het eerst in 17 jaar u derhalve aan de noodzaak van herindicatie BG  herinneren en verzoekt u mij het plan funktie begeleiding opnieuw te sturen, gedateerd 24 febr 2016 welk u diezelfde dag nog ontvangen heeft.

U bent zo aan de beurt

Dan vindt er op 15 november 2016 een herindicatie door de arts plaats, die niets van een herindicatie BG af wist. Ondanks mijn rappel daartoe aan u.

Hoop doet leven

Op 19 december 2016 mailt u mij  dat ik een ambtshalve verlenging toegezonden krijg inzake de HH en BG zorg opdat ik 1 januari  2017 niet zonder zorg kom te zitten, waarvoor mijn grenzeloze dank maar weer. In afwachting van een medische rapportage die naar achteraf blijkt al sedert 16 december 2016 in uw bezit te zijn.

U zegt

Maar moet ik 2 februari 2017 (3 maanden na de aanvraag en 2,5 maand na de indicatie) toch weer in de mailbak kruipen om u mee te delen dat het SVB me brieven stuurt dat mijn PGB beeïndigt wordt omdat de gemeente geen besluiten doorstuurt. En verneem ik dat er nog steeds geen indicatie binnen zou zijn voor een definitief besluit.

De dokter zegt

Mailde ik de arts even hierover die mij het volgende replied:

Advies voor de gemeente

Dus iemand jokt hier een beetje, en dat ben niet ik. “Grappiger” is dan nog dat tijdens het laatste bezoek van de indicatiearts op 13 juni 2017 nog verslag doet dat hij navraag heeft gedaan over de stazava inzake mijn lopende aanvragen (i.e. de aanpassing, ik quote mijnheer de dokter: “De wortel van al het kwaad hier”) en hem doodserieus wordt meegedeeld wordt dat alles prima in orde is! Hij had ook op geen enkele wijze nadere vragen gekregen over mij.

3 maanden na de aanvraag

Op 6 februari 2017 replied u dat alles tijdig daar zal zijn. Begrijpend lezen is ook een vak apart natuurlijk, nu de SVB dezelfde problemen heeft met de lokale postbezorging en ik tussen de facilitaire vertragingen door telefonisch rappel kreeg over staken van uitbetalingen. En dat terwijl u het advies van arts op dat moment al zo’n slordige 8 weken op de plank had liggen.

6 maanden na de aanvraag

Enfin uiteindelijk komt er een besluit – wat in tegenstelling advisering artsen sedert 2000- weer eens een geldigheidsduur heeft van maar 9 maanden. Ik neem aan dat de zinssneden “langere indicatieduur”….”om rust en stabiliteit te waarborgen”… “geen wijzigingen te verwachten door progressie” verder ondergeschikt zijn want het zeer periodiek herindiceren (en daarmee gemoeide kosten) verdienen kennelijk wel prioriteit. Niet om mijn zorg of voorzieningen te waarborgen maar u aan het werk te houden.

7 maanden na de aanvraag

Dan blijkt er 13 juni 2017 geen enkele vraag over de funktie BG gesteld te zijn, en ga ik – met bevredigende bevestiging op dat initiatief door onze pragmatische wethouder -, over tot aanvragen van uitbreiding van de funktie BG omdat u weigert een tarief te herzien voor onmogelijk ingezette zorg. Dit nadat in 2016 het besluit 5maanden met terugwerkende kracht toegekend werd waardoor de specifieke en letterlijke begeleiding als verzocht (oa begeleiding naar en van ziekenhuis, onmogelijk werd) Maar die obstructie terzijde.

8 maanden na de aanvraag

Waarop u mij op 29 juni 2017 antwoord dat een medische beoordeling niet noodzakelijk acht, uw eigen woorden maar even om discussies te vermijden:

 

medische-beoordeling-bg-29-juni-2017.png

 

En ik nog denken dat onze “120 meter afstands-relatie” toch nog  vruchtbaar begint te worden maar dat was te vroeg gejuichd tot dit binnen valt…

9 maanden na de aanvraag

Verdagingsbesluit WMO BG (9 aug 2017) ANONIMIZED.png

Ik had sneller een kind kunnen krijgen

9 maanden om tot de conclusie te komen dat u een medisch advies nodig heeft terwijl u dat eerst ontkent, en dan nadat u die arts al net zo’n ruime 9 maanden niet betrokken hebt in een herindicatie!

Het houdt niet op niet vanzelf

Beste Mw. P  het zit niet mee hé?

Er moest een meldpunt komen voor bureaucratisch getraineer. 9 maanden om een indicatie onderbouwd te krijgen, en over een maandje of zo maar weer een melding doen voor de volgende herindicatie?

Ik verwacht niet dat u gaat begrijpen wat SCSFLS inhoudt, re risico’s ervan kent, of weet wat therapieresistente zwaar progressieve en invaliderende CRPS betekent, en 24/7/365 pijn inhoudt, en wat regeldruk met dat alles doet. Daar heeft u die dokter voor.Die u echter nooit de vraag stelt over de omvang van uren vanuit deskundige visie. Dat besluit neemt u zelf.

En gaat u nu in opvolging van de “constructief” reclame in de krant, dit woord bijd e daad voegen en in navolging van alle artsenadviezen sinds 2010 nu eindelijk wel eens over tot die rust- en stabiliteit dmv een langere indicatieduur?

Niet alleen voor mij, mijn gezin, maar ook voor uwzelf. Want ik maak me gezien de gang van zaken enige zorgen dat u overspannen raakt op deze wijze. Zingen helpt tegen stress…

Dus mw P… zingt u even mee?

 

 

Voor de Leudalse Gemeentelijke WMO Karaoke-avond

(Empowerment van het WMO team)

Het houdt niet op
Niet vanzelf
Het houdt niet op
Niet vanzelf
Het houdt niet op
Totdat jij iets doet
Pas als jij iets doet
Dan breek je door de cirkel heen
Waar waarheid nooit gesproken wordt
En dan hoop je dat het vanzelf weer over gaat
Als schuldgevoel het van je wint
En inzicht zonder uitzicht bied
Dan lijkt het of het nooit zal overgaan
Neem het heft in handen
Het kan geen kwaad
Zonder woord is er geen daad
Zonder woord geen verraad
Zonder woorden wordt er nooit gezegd
Voeg de daad nu bij het woord
En dan breek je door de cirkel heen
Dan breek je door de cirkel heen
Waar waarheid nooit gesproken wordt
En dan hoop je dat het vanzelf weer over gaat
Als schuldgevoel het van je wint
En inzicht zonder uitzicht bied
Dan denk je dat het nooit meer overgaat
Neem het heft in handen
Het kan geen kwaad
Een blik, een traan, dat zegt je zoveel meer
Barrière breekt niet na één keer
Neem (niet) de tijd en gun jezelf die kans
En dan breek je door de cirkel heen
Dan breek je door de cirkel heen
Waar waarheid nooit gesproken wordt
In de hoop dat het vanzelf zal overgaan
Als schuldgevoel het van je wint
En inzicht zonder uitzicht bied
Dan lijkt het of het nooit meer overgaat
Neem het heft in handen

Het houdt niet op
Niet vanzelf
Het houdt niet op
Niet vanzelf.

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: