doofpot

Ronduit Open: Opdrachten voor Avatar-bedrijf zoon van gemeentesecretaris

LEUDAL – Coalitiepartij Ronduit Open heeft informatie ontvangen dat er in de periode voorafgaand aan de indiensttreding van gemeentesecretaris Bekkers – maar ook daarna – sprake is geweest van opdrachtverlening aan een door diens zoon gerund bedrijf, waarbinnen de Avatarfilosofie leidend zou zijn.

De gemeentesecretaris is in opspraak geraakt vanwege die filosofie, die veel weg zou hebben van het Scientology gedachtegoed.

Linguïstisch programmeren
De fractie zal hier vanavond vragen over stellen tijdens een ingelaste vergadering van het presidium. Bovendien heeft Ronduit Open vernomen dat er door één of meerdere leden van het college van B&W, op kosten van de gemeente, cursussen Linguïstisch programmeren zijn gevolgd. Ook daar wil de partij meer over weten.

Onaanvaardbaar
‘In de noodsituatie die ontstond vanaf de voorlopige hechtenis van mevrouw Noppers is het logisch en begrijpelijk dat door het colege een noodverband is geregeld’ schrijft raadslid Wagemans, die fractieleider Jordi Custers vervangt tijdens de vergadering. ‘Dan kun je worden gedwongen hogere vergoedingen te betalen dan gewenst. Echter, er is niet langer sprake van een tijdelijke noodsituatie en ons standpunt is dat het geheel onaanvaardbaar is, dat in een min of meer regulier werkverband een jaarlijkse vergoeding wordt betaald van rond de 220.000 euro. Wij kunnen dat niet uitleggen en we wensen dat niet uit te leggen.Deze situatie moet op de meest korte termijn worden beëindigd.’


GA NAAR DE LIVE BLOG:  AVATAR WIZARD HAN BEKKERS

%d bloggers liken dit: