In @GemeenteLeudal: Al 270 dagen zonder gespreksverslagen

Door @doofpotwmo | 2 maart 2018

De Gemeente Leudal had onlangs de courage om mij onderstaande folder te sturen na de melding op 8 februari jl.

Leest u even mee?

Klik op de afbeeldingen om deze in volledig scherm te lezen

 

 

Hoe moeilijk is dat?
Er ontgaat me even welk gedeelte van uw eigen folder u niet begrijpt. Noch waarom niet conform de inhoud van die folder gereageerd werd noch wordt door de Gemeente Leudal. En die nalatigheid gewoon maar door gaat alsof de Wet WMO en abbb’s hier in het epic centrum van Leudal gewoonweg niet geldig zijn.

Geen gesprek, geen verslag…
Na de melding van 21 juni 2017 heeft er géén keukentafelgesprek plaatsgevonden, er is dus géén gespreksverslag, wat formeel gezien als het uitgangspunt voor de verdere stappen geldt, de feitelijke aanvraag wordt na ondertekening waarna gemeenten binnen twee weken dienen te beslissen.

Meester B doet er ook niet aan mee
Ik wacht nog op een besluit op die aanvraag van 21 juni 2017 ook al is meester B van mening dat men met het tijdelijk deeladvies van zorg aangevraagd tijdens het gesprek van 21 september 2017 tegemoet gekomen is aan de aanvraag voor herziening van de geh̬le omvang BG-i zorg Рmaar dat terzijde Рvervolgens elke verbeurde dwangsom blijft stuiten met een niet conform schriftelijke afspraken nagekomen keukentafelgesprek, zonder mijn ondertekening van een niet bestaand verslag eenzijdig een deelbesluitje neemt en dat geheel dan maar blijft bouncen alsof u geen blaam treft. Ongehoord. Ik wacht nog steeds op dat besluit.

U was en blijft in gebreke door mij een gesprek-, het -verslag en dus inventarisatie met de vereiste zorgvuldigheid conform abbb’s en de wet WMO 2015 tegemoet te komen, ten koste van mijn gezondheid uiteraard.

2 WMO-Regisseurs en nog geen verslag
Nu wordt ik sedert het huisbezoek van 21 september 2017 enkel nog bezocht door 2 wmo-regisseurs in het kader van de zorgvuldigheid, zonder dat die zorgvuldigheid noch de vereisten van verslaglegging voldaan wordt maar 1 van de twee (voor de duidelijkheid nìèt Mw. P!) wel continue zit te doodlen.

Ik zal de volgende keer een doos kleurpotloden klaarleggen opdat mijn situatie bij mogelijk gebrek aan verslagleggins-skills deze toch (in geuren) en kleuren gedoodeld kan worden.

In denial…
Je vraagt je dan toch serieus af waarom het voor twee ‘professionals’ zo ‘moeilijk’ is om een gespreksverslag te componeren, zij het dat hier nogal wat bewijsbare sturing plaatsvindt in de gemeente Leudal en zelfs toezeggingen en afspraken in bijzijn van professionele ondersteuners ontkent en zelfs honend weggelachen worden als zijnde flauwekul.

Echter wacht ik momenteel nog steeds op de gespreksverslagen van de volgende meldingen/bezoeken/gesprekken en reken ik op een spoedige toezending daarvan:

  • 21 juni 2017
  • 21 september 2017
  • 23 november 2017
  • 18 december 2017
  • 9 januari 2018
  • 30 januari 2018
  • 8 februari 2018

Komt er nog wat van?
En bent u overtijd met het ‘keukentafelgesprek’ n.a.v. de melding van 8 februari 2018. Dus ik ontvang graag a.s.a.p. een email met een datum voor dat overleg waarin u mij dan ook meedeelt wanneer Meester B en Dhr G zich alhier begeven om deze gang van zaken eens uit te spreken.

En mij dan gelijk maar even mee gaat delen of u ook knutselspul nodig heeft of uw eigen vulpen meebrengt voor zinnige verslaglegging.

 

%d bloggers liken dit: