Extra aandachtspunten in aanvullende brief

Omdat het overleg al een aantal keer is uitgesteld, vraagt Per Saldo in een aanvullende brief aan de Tweede Kamer om aandacht te besteden aan onder meer de volgende punten. De volledige brief kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Meer gelijke regels

Wij ontvangen steeds meer signalen van budgethouders over problemen die zij ervaren doordat regels op verschillende manieren worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg. Welke zorg gebruikelijk is, is afhankelijk van wat de gemeente of de zorgverzekeraar gebruikelijk vindt. Hier zijn geen vaste regels voor, daardoor ontstaan grote verschillen in het toekennen van zorg of ondersteuning. Het kan niet de bedoeling zijn dat men bij de ene gemeente meer kans maakt op passende ondersteuning, dan bij de andere gemeente. We vragen de minister om te streven naar meer gelijke regels.

Minder korte indicaties

Gemeenten en zorgverzekeraars geven vaak korte indicaties af. Dat veroorzaakt onrust en onzekerheid bij u als budgethouder. Omdat veel budgethouders te maken hebben met een levenslange beperking is het niet nodig ieder jaar opnieuw een aanvraag te moeten doen. We vragen de minister om ervoor te zorgen dat er indicaties voor langere tijd kunnen worden afgegeven.

Tarieven

Regelmatig krijgen wij berichten van budgethouders dat tarieven niet toereikend zijn om passende zorg in te kunnen kopen, maar ook om uurtarieven die al jaren hetzelfde zijn. Deze punten zijn al eerder onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer, maar nog onvoldoende opgelost. We vragen de minister ook in deze extra brief nogmaals om actie te ondernemen.

Beschermd wonen

De minister heeft eerder aangegeven het passend te vinden dat bewoners van een wooninitiatief de hoge eigen bijdrage moeten betalen, zoals die ook geldt bij een zorg in natura instelling. Budgethouders die nu wel een indicatie voor beschermd wonen hebben waarbij huur en zorg gescheiden zijn, zullen een indicatie met een andere benaming moeten krijgen, vindt de minister. Uit signalen van wooninitiatieven blijkt dat ze bang zijn dat het budget voor de budgethouder lager uitvalt als ze voor een herindicatie moeten aankloppen bij hun eigen gemeente in plaats van de centrumgemeente. We vragen de minister of hij erop wil toezien dat budgethouders ook bij hun eigen gemeente een toereikend budget krijgen om te kunnen blijven wonen in het wooninitiatief van hun keuze.

Meer weten

Het nieuwe tijdstip van het algemeen overleg persoonsgebonden budget is op 4 april van 10.00 tot 14.00 uur. Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamer.

Hieronder kunt u de brief met aanvullende punten van Per Saldo downloaden, die aan de Tweede Kamer is gestuurd ter voorbereiding op het algemeen overleg.

Aanvullende brief met punten voor algemeen overleg pgb