doofpot

Zeg @gemeenteleudal ik wacht. Op behandeling van mijn klacht

Door @doofpotwmo | 24 maart 2018

Op 6 februari 2018 heeft de gemeenteraad dan eindelijk besloten tot vaststellen van de “Verordening Klachtbehandeling”. Ik heb van dit heugelijke feit kennis genomen en even in de veronderstelling verkeerd dat er vanaf dan daadwerkelijk iets anders met klachten gebeurd dan die in de gebruikelijke doofpot te duwen. 

Helaas beste volgers!

Na mij als burger keurig te beroepen op deze verordening en (al dan niet eens) geregistreerde klachten aan de nieuwe ‘klachtcommissaris’ opnieuw voor te leggen op 8 maart 2018, heeft de gemeente Leudal in haar standaard modus operandi ook deze klacht niet bevestigd voor ontvangst.  Waarna ik een van de koters met een papieren versie van het klaagschrift naar het gemeentehuis heb gezonden en bovenstaande stempeltje op een kopie van het klaagschrift als bewijs van ontvangst aan hem overhandigd is.

We kunnen derhalve de conclusie trekken dat dit klaagschrift in goede orde is aangekomen op Leudalplain 1.

Geen officieel bericht
Nu ruim twee weken zijn verstreken en er nog geen ontvangstbevestiging of bericht van behandeling door Gemeente Leudal aan mij gezonden is gaat deze volledige klacht dus nu online voor die ook weer in de doofpot belandt.

De Nationale Ombudsman en Ministerie van VWS
Inmiddels is de Nationale Ombudsman eindelijk wakker geworden en is het geheel geëscaleerd naar een senior klachtbehandelaar en hebben wij tevens van het Ministerie van VWS deze week bericht ontvangen dat dit ‘gebeuren’ naar de verantwoordelijke beleidsdirectie bevorderd is.

Middels deze blogpost zal ik u allen op de hoogte houden van alle vorderingen, mee- en/of tegenwerking in de behandeling van deze klacht(en)

Het klaagschrift dd 8 maart 2018

Klik op de afbeelding om deze in volledig scherm te lezen

 

Antwoord Ministerie van VWS

Op 13 maart 2018 schreef het Ministerie van VWS in de onderhavige kwestie al: dat de gemeente de klachten moet behandelen. Tot op heden (12 april 2019) is dat nooit gebeurd.

 

Brief MinVWS inzake klachten wmo gemeente leudal doofpot zorgwaakhond

%d bloggers liken dit: