doofpot

Leudal: 1/2 Miljoen Euro voor extra leidinggevenden in ambtenarenapparaat

Foto: iStockphoto

Om de problemen in de ambtelijke organisatie van Leudal goed aan te kunnen pakken, zijn extra leidinggevenden nodig.

Bron: De Limburger | Door Kitty Borghouts | 26 juni 2017

De managementlaag tussen de top van de ambtenarenorganisatie (het managementteam) en de medewerkers – de teamleiders die direct een team aansturen-  moet weer terug.

Dat staat in de notitie ‘Leudal uit het dal’, waarin het college van B&W aangeeft hoe het de problemen in de ambtelijke organisatie wil aanpakken. Het aanstellen van de extra leidinggevenden gaat een half miljoen euro per jaar kosten.

Intern gericht
“We zijn, ondanks al onze goede bedoelingen, al veel te lang intern gericht bezig, op een negatieve manier”, schrijft het college. “Er is weinig samenhang, geen integrale kijk op de organisatie en organisatiedoelen.”

Dat komt, constateert het college, onder andere doordat er een groot verloop is ontstaan in leidinggevenden. “Met als gevolg dat er conflicten zijn ontstaan tussen raad, college en ambtelijke organisatie.”

Integriteitsonderzoek
Een van de conflicten waarop gedoeld wordt, speelde vorig najaar: toen uitten raadsleden grote kritiek op ambtenaren, waarna de toenmalige gemeentesecretaris B&W verweet niet pal achter het ambtenarenapparaat te gaan staan.

En onlangs was wethouder Arno Walraven onderwerp van een integriteitsonderzoek: bureau BING concludeerde toen onder andere dat de wethouder te vaak op de stoel van ambtenaren is gaan zitten,  hen te zeer achter de vodden zat en sturend optrad in handhavingskwesties.

Rolverdeling
Interim-secretaris Han Bekkers heeft nu voorstellen gedaan die onder meer moeten leiden tot een betere en zuiverder rolverdeling tussen college, raad en ambtenaren. De bevindingen van Bekkers worden maandagavond achter gesloten deuren besproken door commissie- en gemeenteraadsleden tijdens een besloten raadsinformatiebijeenkomst.

%d bloggers liken dit: