doofpot

Gemeente Leudal’s nieuwste echec: Mw. P wil geen keukentafelgesprek!

15 juli 2017 door @doofpotwmo

twitter-512Ik heb vanmorgen weer eens zo’n heerlijk verhelderend zaterdagmorgen-threadje nu met strijdbare tweep-makker @hetisgeel 🙂

Wat ‘blokkeert’ die dienstkloppers die ‘kwetsbare’ mensen ‘helpen’ aan nodige voorzieningen voor die mooie vaak loze prospecten van inclusie, participatie, zelfstandig leven en recht tot volwaardige deelname in demaatschappij: mijn mening & aldus @hetisgeel.

Enfin dat ging dus zo….


God zij dank!

71e3OZChEPL._SL1500_Weet @hetisgeel mij te ‘enlightnen” want na 37 dagen hongerstaking is nadenken natuurlijk iets lastiger. Nu willen de soos-tozen ook niet dat je kunt nadenken, ergo gaan van dat onvermogen daartoe feitelijk geheel uit.

Niet gestoord door enig inzicht of of aanzicht van mijn persoon, mw. P heeft mij namelijk de eer van een keukentafelgesprek gegund; dus nog nooit gezien en in zoverre kan of kon zij dan wel tegen mijn hoofd kijken, maar nog steeds niet erin!

 

Anyway, @hetisgeel was niet de eerste die mij attent maakte op mijn verstand. Kennis van zaken. Een zeer terzake deskundige wees mij er al op dat de ambtenarij liever heeft dat je je kwestbaar opstelt want dan krijg je medelijden en wordt je eerder geholpen!

Waarvan akte.

Nu heb ik wielen en wat fysieke progressieve manco’s maar weiger mij te verlagen tot dat nivo van schaap, en mw. P. is nog steeds niet mijn herder.


imagesDe analyse is dus de wmo-regisseurs lijden aan het reversed Robin Hood-syndroom beperkt door niet inhoudelijke kennis van de wijzigende WMO 2015 wet- en regelgeving noch gestoord door expertise conform de eigen verordening (haal adem..) of beleidsregels en ‘beperkt’ door het primaat goedkoop adequaat (met de nàdruk op goedkoop want adequaat is geen kwestie meer)

Alsof het uit hun eigen portemonnee komt. Pijn in de beurs. That hurts. Zeker als u al inzicht heeft in wat ik kost, dat is ….. wat ik volgens dezelfde afdeling vermeend kost!

Het ligt dus niet aan mij want ….!Er komt opheldering vandaag!

LightBulbDie soos-tozen hebben een genetische manco! Op het puntje van mijn drukplek lig ik na 403 dagen vol verwachting te bed te wachten op die blogpost op Burgerkracht Sociaal want hier wil ik uiteraard als info-spons het fijne van weten. 

En hoop met smart op ontrafeling van het mysterie waarom Mw. P. elk keukentafelgesprek weet/wenst te ontlopen.

De koekjes zijn oud,de koffie is koud

cookie-jar-empty.jpeg

Mw. P. negeert mijn uitnodiging opde koffie te komen. My bad, wellicht drinkt ze thee. De koekies zijn op of oud, de koffie is koud.

Het is ruim 1 jaar geleden dat de Gemeente Leudal eens kwam kijken. Niet Mw. P. maar  Dhr. D. die op een infantiele wijze door de Leudalse bobo’s tot zondebok gepromoveerd werd wegens de fouten die niet hij, maar hoge ambtenarij had begaan.

In de tussentijd negeert en (ver)zwijgt de Gemeente Leudal tav een tweetal schriftelijke verzoeken middels Onafhankelijke Cliëntondertsteuning om tot overleg te komen. Te weten in overleg en tot aktie te komen conform verzoek inbrieven 19-5-2017 en 7-7-2017.

Misschien is Mw. P gewoon onzeker?

insecure.jpg

Jazeker! Het is zoveel gemakkelijker en ook veiliger om vanaf die ‘sociale’ werkplek in het gemeentehuis op nog geen 150meter van mijn huis, valse beschuldigingen te uiten, of een ‘beperkte’ de les te lezen. Als gehandicapte weet ik als geen ander dat vooroordelen zwaar verankerd zijn door het projecteren van eigen onvermogen van de bevooroordeelde. Dat is wel een tekortkoming zeker in zo’n funktie: regisseur.

Identiteitscrisis

identity-crisis-math-joke-women-s-t-shirts-women-s-t-shirtJa niet ik. De Gemeente Leudal. Men komt er maar niet uit hoe die WMO-loket medewerkers betiteld moeten worden. Beleidsmedewerker. Medewerker sociaal domein. Consulent, of nu klant regisseur. Pardonnez-moi (Vertaald voor de niet francofonen: Excuseert u mij!)

Ik heb nog steeds de regie. Die eigen regie, u weet wel dat wettelijke recht. Ken uw eigen beperkingen!

De oplossing!

Het is tijd, de hoogste tijd, dat wij als irritant bevonden, intelligente en bewuste doelgroep mèt eigen regie een #eigenregie(r)evolutie starten en ik zal de bal voor het doel leggen voor mw. P. opdat ze haar onzekerheden & beperkingen kan overwinnen.

Dat middel daartoe heet: kennis! De ANBO kan u daar ook bij helpen als u het vertrouwen in mij al geheel verloren heeft, hun whitepaper “Spelregels WMO keukentafelgesprek maken een einde aan onzekerheid!” zijn van onschatbare educatieve waarde over hoe het wel hoort. Ik zou zeggen doe er uw voordeel mee.

 

Verslagen?

Ik nooit. Al ga ik strijdend ten onder voor rectvaardigheid en voorzieningen die mij in rechte, vlgs. nationale wetgeving en interationale verdragen etc toekomen te effectieren. U heeft geen idee van mij geduld en standvastigheid. Ik heb het over die andere verslagen. Deze dus:

excuses mw p.PNG

Op 6 juli 2017 stuurt Dhr G. boss van Mw. P mij een brief met daaronder de sluitende passage: 

“Heeft u nog vragen naar aanleiding van het gespreksverslag? Dan kunt u  telefonisch met mij contact met mij opnemen via het Klant Contact centrum, telefoonnummer 0475-859000”

Reden om Dhr. G die zijn puppet Mw. P laat antwoorden in bijgaande email hierlinks afgebeeld: “Er is geen gespreksverslag.”

Fijn dat u beiden even bevestigd dat u niet aan ‘t  verplichte keukentafelgesprek noch verslag doet.

 

Beetje respect is geen defect

luis

Want tot de tijd dat u wel naar behoren gaat handelen èn met enig respect.Voorlopig blijf ik nog uw zorg, “uw” zwarte schaap en de luis in de pels van (gede-centraliseerde) overheden die mijn mensenrechten schenden.

Last but not least spreek ik de hoop uit dat u niet aan acarofocie lijdt (klik hier voor google)

 

Niet alleen mevrouw P, maar ook Dhr G.

Al weken (op zijn minst sedert 19 mei 2017) poogt onafhankelijke cliëntondersteuning een gesprek tot stand te brengen nu men al sedert juli 2016, dus ruim een jaar elke vorm van direct communicatie over de problematiek te ontwijken.

Op 27 juli 2017 wederom als de cliëntondersteuner wederom een telefonisch verzoek doet, wordt deze wederom voor een week met het ‘kluitje in het riet gezonden’…

 

nav verzoek tot gesprek 27 juli 2017.png

Met op 2 aug 2017 als antwoord dat de radiostilte sedert juli 2016 gewoon door gaat Want…. wederom geen gesprek of overleg

Re Communicatie.PNG

 


 

%d bloggers liken dit: