doofpot

WMO: De Gemeentelijke Postcodeloterij. Heeft u al ‘gewonnen’ in Gemeente Leudal?

Decentralisatie van de WMO en feitelijk het gehele sociaal domein is een ‘kansspel’ geworden voor menig minima of zorg-afhankelijke waarbij de burger zelfs de ‘kans’ van het gehele spel ontnomen is nu lokaal beleid je in beginsel al winner of looser maakt op basis van je postcode. Of je wil of niet.  Je ‘lot’ is dan al bezegeld wanneer je deel uitmaakt van een gemeente die het sociaal beleid niet on top of the agenda heeft staan. Een decentralisatie die rechtsongelijkheid – met verstrekkende gevolgen – in de hand werkt. 

Door @doofpotwmo | 30 Sept 2017

Dat geld voor heel Nederland. 388 Gemeenten die het wiel gedurende de transitie -en nog steeds- opnieuw uitvinden en in die queeste soms meer exclusie en non-participatie bewerkstelligen dan beoogd.  Verhuizen naar een sociaal kansrijkere gemeente zit er voor veel gedupeerden in de doelgroep vaak niet eens in. Het zit hem niet alleen bij gemeenten in de ‘centen’ maar ook in het globale inzicht hier iets mee te doen.

Maar…. goed nieuws hier in Leudal. “Na jaren van bezuinigingen heeft Leudal de zaken financieel in balans. Voor het eerst sinds jaren ligt er een begroting die over meerdere jaren sluitend is zonder nieuw aangekondigde forse bezuinigingen of lastenverhoging voor de burgers.” Aldus schrijft Kitty Borghouts in Dagblad de Limburger.

“De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt licht (1%) door inflatiecorrectie”. Dat is hoger dan de voorziene 0,6% verhoging van de koopkracht-voorspellingen maar dat terzijde. De rioolheffing gaat iets omlaag. Dat zal dan ooknodig zijn als we hier in Leudal gezamelij last van maag-darm problematiek krijgen door de aanhoudende detentie binnen postcode 6093. Alweer buiten de boot gevallen in de gemeentelijke postcodeloterij!

 

Structureel overschot

Niet getreurd edoch, er is sprake van een structureel overschot aan pecunia en het college heeft besloten daar de vingers niet meer aan te branden maar de besteding daarvan over te laten aan de nieuwe coalitie zo na de gemeenteverkiezingen. Dat is hoopvol. Dus hou vooral uw fractie in de gaten en blijf niet zitten.

Samen Verder?

De eerste kans doet zich alvoor om u zich met dit politiek vraagstuk te bemoeien nu fractie “Samen Verder” waar fris en fruitig de estafettestok is overgegeven aan Michel Graef (mijn felicitaties en wensen voor veel succes en inzicht) en de afschop voor de verkiezingscampagne positief productief lijkt aan te pakken met een mee- en inspraak bijeenkomstop 1 november 2017. U mag zelfs de agenda bepalen!

‘Buiten’kansje

Een letterlijk ‘buiten’kansje voor die grote groep eenzamen waar Leudal Sociaal zich oprecht zorgen over maakt nadat ze met schrik kennisgenomen hebben van de cijfers over eenzame volwassenen en ouderen in Limburg. En terwijl deze fractie zich al tijdje inzet om het college en wethouder te bewegen tot aktie, zal dit waarschijnlijk in de lijn van politieke oververmoeidheid helaas ook wel weer moeten wachten tot die nieuwe coalitie zich aandient want het college en de rekenkamer die naar elkaar verwijten of verwijzen zitten vast in de bestuurlijke draaideur wanneer de rekenkamer adviseert het college te gaan informeren bij deze actieve gemeentes, zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Goed advies want dat gebeurt al 388 keer met dito overhead.

Over wielen gesproken

Dan moet je natuurlijk wel de wielen hebben om van Heytse naar Haelen te kunnen om die inspraak en participatie te effectueren bij een bijeenkomst van Samen Verder in een andere deelgemeente van Leudal waar je enkel met OV kan komen door een tour-de-midden-limburg en ‘even’ 15 km om moet rijden om over te stappen in Roermond (!?) om weer even zovele km’s retour te rijden een paar graden afwijkend te arriveren in Haelen. Hemelsbreed nog geen 3,94 km. Maar ja, voor de Leudalse immobielen  is die hemelsbrede ‘voetreis’ door het kreupelhout in ons prachtige Leudal geen optie. En zie ik de senioren die ‘berg’ bij Elisabeth’s Hof ook nog niet 123 nemen. Wellicht een idee om daar een koek en zopie tentje neer te zetten zo halverwege om de ‘trekkers’ die willen participeren even van de broodnodige reserves te voorzien zodat hun bloedsuiker nog hoog genoeg is om echt constructief mee te praten op de bijeenkomst in het politiek café?

Gaat het omnibusje niet trekken

Hoewel ik persoonlijk ernstig betreur niet aanwezig te kunnen zijn vanwege het al bijna 9,5 jaar ontbreken van een vervoersvoorziening, spreek ik de hoop uit dat het ‘volle bak’ wordt op de bijeenkomst van Samen Verder. Want uiteindelijk moeten we echt samen verder in Leudal en was dit niet alleen voor eenzame senioren maar ook voor mijzelf een uitgelezen kans eens aan de tergende eenzaamheid te ontsnappen en eens iets positiefs bij te dragen, maar helaas. Ik zal mij moeten beperken vooralsnog tot het discusssieren of kruisen van de degens met Leudalse college- en/of fractieleden die mij nog niet geblokkeerd hebben op twitter.

En dan blijft de vraag of de rest van Leudal die omnibuzz kan betalen. Zoals u wellicht weet scoort onze prachtige gemeente bovengemiddeld hoog qua aantal miljonairsgezinnen: maar liefst 270 aldus het CBS. Die soms 2, soms 3 auto’s, (motor)fietsen of een bootje bezitten, hoewel je over de Leubeek uiteraard lastig en niet zonder casco schade noch voortvarend de bestemming gaat halen. Hebben de minima in Leudal vaak geen geld voor deze tocht. En is het nog maar de vraag of Omnibuzz die deur tot deur evacuatie uit de eenzaamheid ter gelegenheid van dit evenement gaat trekken.

Wie is de Bob?

Wellicht is het dan een idee voor Samen Verder geïnteresseerden zonder automobiel of fiets vroegtijdig de optie te bieden te car-poolen of een pendeltje op te zetten zodat ook de minima onder de burgers niet uit geldgebrek afzien van deze constructieve effort en broodnodige escape. Wie wordt die altruïstische Bob en de held bij Samen Verder die deze doelgroep deze ‘buiten’kans gaat bieden? Wie is dat lot uit de loterij in Leudal?

Beperkingen

Gezien het shoquerende aantal eenzamen en beperkten is het er immers sinds afschaffen van de Regiotaxi qua participatie niet op vooruit gegaan. Waar leudal voortvarend bezig was door houders van een Regiotaxi-pas gratis vervoer aan te bieden als men niet het collectief vervoer in stapte maar het OV te gebruiken om die Regiotaxi bus zo te ontlasten, is bij aanbesteding deze “postcode-prijs” weer ingevorderd in Leudal.

Je hoeft per definitie niet net als de schrijver van deze blog finaal fysiek gehandicapt te zijn om beperkt te worden, de prijs van die Omnibuzz of die tour-de-limburg om in Haelen te komen is voor menigeen niet op te brengen. En dat beste fractiehouders en lijsttrekkers werkt indirect aanzienlijke eenzaamheid in de hand.

Beter af op postcode 6093HE

Met 1 korte, bijna binnensmondse korte zin in het artikel van Dagblad de Limburger bereikt de oplettende lezer de bijna subliminale boodschap dat ‘enkele’ burgers – al of geheel niet uit Leudal – wel in de prijzen vallen! Namelijk postcode 6093HE. Als eerste doel van dat structurele overschot staat niet de burger van Leudal als begunstigde maar blijkt enkel de burger of degenen met emplooi op 6093HE (Gemeentehuis Leudal i.e.) de jackpot al gewonnen te hebben nu dat toch door het college al geoormerkt is.

Als burger ben ik dan maar wat blij met de recentelijk toegekende aanpassing van mijn natte cel zodat ik nog enig ‘relief’ en maximaal gebruik kan maken van die verlaagde rioolrechten. Dubbel win! Maar die verlaging of persoonlijke winst zal menigeen in Leudal aan zijn of haar derrière oxideren nu menig burgerinitiatief of door bezuingingen achterstallig geraakt onderhoud nog ter discussie staat en ook daar (nog) geen ‘win’ gevierd kan worden.

Wie wordt de Gaston van Leudal?

Ja wie wordt dat? De Gaston van Leudal die met 1 mep geen twee vliegen maar de burgerij uit de eenzaamheid haalt, en participatie vergroot. Zodat die dadelijk wanneer we na uit het Leu-Dal naar de Leu-Top gaan ookvan die prachtige voorzieningen in de 16 deelgemeenten van Leudal, echt allen kunnen participeren? Vervoer is niet enkel een queeste voor mijn persoon of gezin, maar voor vele minima, senioren, gehandicapten, slechtzienden, die lijst is niet limitatief. En gebrek hieraan veroorzaakt een exclusie van ongekende magnitude met daaruit voortvloeiende isolatie en non-participatie.

De Gemeentelijke Postcodeloterij prijs is op de juiste postcodes wel degelijk te bewerkstelligen. In Rotterdam, Capelle en Barendregt reizen ouderen al jaren gratis. En hoewel de politiek in Gouda, Krimpenerwaard en Zuidplas nog verdeeld is willen ze daar dat vervoer niet enkel voor ouderen maar ook voor minima gratis maken. Gemeente Vlaardingen denkt er net zo over.

En liefst zou ik zien dat de kinderen van minima daar ook gebruik van kunnen maken. Immers kan het ontbreken van adequaat vervoer waardoor participatie onder druk staat ook tot ontwikkelingsstoornissen bij kids leiden danwel daaruit voortvloeiende uitsluiting en eenzaamheid. Die echt niet gelimiteerd is vanaf een bepaalde leeftijd.

Waar zijn die eenzamen in Leudal?

Raadslid Flinsenberg van Leudal Sociaal maakt zich daar ernstig zorgen over en is te rade gegaan bij Wethouder Verheul. “Eenzame volwassen en ouderen zijn vaak moeilijk te vinden en te bereiken zijn, zegt hij.”  Op 5 augustus jl. stelde zijn ambtscollega wethouder Astrid Heijstee van Weesp dezelfde vraag. Al wetende dat er 45% eenzamen waren in Weesp waren die desondanks moeilijk te lokaliseren of te bereiken. Pardonnez-moi? Hetgeen mij moveerde als investigative blogger eens  uit te pluizen hoe men dan komt aan dat mind-blowing percentage van 45% en nu Leudal Sociaal de ‘noodklok’ luidt hierover, hoe hoog is dat percentage dan in ons Leudal?

Mogelijkheden?

Ja niet via Synthese dus. Ik was persoonlijk bijna het bestaan van Synthese vergeten totdat ik de zorgen van Raadslid Flinsenberg en die ‘mogelijkheid’ in het artikel las. Synthese een onderneming met ANBI status, is nou niet bepaald (pro-)actief naar de doelgroep toe. Maar goed komt Mohammed niet naar de berg gaat de berg naar Mohammed en google en bezoek ik de website eens, alwaar ik na enig graafwerk uitkom bij de Leudalse Week tegen de Eenzaamheid! Die afgelopen is zonder dat ik daar iets van geweten nog gemerkt heb. Begrijpt u waar het fout gaat dan?

U zult tussentijds wel gemerkt hebben dat het mij toch niet ontbreekt aan cognitieve capaciteiten, maar hoe moet de minima zonder computer, de oudere zonder smartphone of tablet dit weten? Ja òòk niet via de WMO-Raad. Het officiële adviesorgaan ingesteld door College van B&W, bestaande uit leden die vooral INactief zijn op het gebied van belangenbehartiging voor burgers in het sociaal domein ergo WMO etc. etc.

Voor iemand met visuele beperkingen, en die hoeven niet eens zo ernstig te zijn, is zelfs die hele site ontoegankelijk en nagenoeg antiek qua informatievoorziening en verstoken van heads-ups over eenzaamheids-weken en inspraak-café’s. Over gemiste kansen gesproken is na 1 overleg met de Wethouder op 23 juni weliswaar een vergaderverslag van 20 april 2017 geupload en daar blijft het dan kennelijk bij. Zelfs het meldformulier wat na enig gezoek en rappel aangepast is klopt nog steeds niet. Dat kan dus niet.

En buiten een in opdracht van Gemeente uitgevoerde enquete door de WMO Raad in 2012 (!) inzake toegankelijkheid, is noch met die uitkomsten noch op geen ander moment een teken van leven van die WMO Raad naar een gehandicapte burger uit gegaan. Ook daar tijd voor verjonging en bij voorkeur enige echte ervaringsdeskundigen bij betrekken. Wat betreft die horror-site van de wmo-raad blijft mijn aanbod staan om die binnen een halve dag interactief en 2017 te maken. Zo moelijk is dat allemaal niet en het is pro bono dus geen geld verkwist maar bespaard.

Beide ‘instituten’ verorberen echter een budget uit de gemeenschapsgelden zonder daar noemenswaardige prestaties tegenover te zetten die men zou mogen verwachten van dergelijke organen. En zo wordt het dan wel heel lastig die mensen te bereiken.

Hoe bereikt u die mensen dan wel?

Toen wethouder Astrid Heijstee uit Weesp met dit probleem zat heb ik een voorstel gedaan om lokalisatie, inventarisatie en eenzaamheid in een klap op te lossen. Dat leest u hier.  Het is geen rocket-science om dat doel te bereiken. Inventiviteit en effectiviteit kunnen zeer low budget tot maximale resulaten leiden zonder gebruik te maken van geoormerkte zorggelden weer te verkwanselen aan de zoveelste externe adviesbureau’s die van de zieke, kreupele, lamme of oudere enkel een verdienmodel maakt waarbij echte oplossingen nooit bereikt worden omdat dat het requiem van die verdienmodel-cultuur impliceert.

Daarbij geven benchmarks geen enkele garantie voor lokale omstandigheden.

Gaan we voor de Postcode-wielklem of de prijs?

Als mevrouw Heijstee uit Weesp inmiddels de oplossing gevonden heeft is dat een lead voor u! Echter is Leudal niet Weesp en wordt eenzaamheid geïnduceerd en afhankelijk van teveel lokale factoren, (on)mogelijkheden dus u zult dat toch hier in Leudal zelf moeten doen en dat kan heel simpel.

Met een joint-effort! Nu de fracties binnenkort toch gaan flyeren voor de gemeentelijke verkiezingen zou ik de stencilmachine alvast aanzetten met het anonieme enquete formulier zoals voorgesteld in het Heijstee-advies. Dat hoeft niet eens op duur papier, niet in dure full color enveloppen noch porto te kosten. En niet voorbij te lopen aan de NEE/NEE stickers maar uw flyer met fractie-gerelateerde vragen over eenzaamheid en wensen van de burger over participatie te overhandigen. In persoon. Dan maakt u direct een goede indruk en slaat u twee vliegen in een klap.

En dan na die effectieve joint effort en met ingeleverde resultaten samen verder (niet de fractie) maar die overstijgend, eens echt in een united Leudal om de tafel hoe we hier in een klap inzicht en probleemanalyses op tafel krijgen om daar eens liefst vóór de verkiezingen al resulataten te boeken want niemand wil onnodig of langer eenzaam zijn en naar ik hoop wenst geen fractielid dat een burger toe. Burgers die best innovatieve en werkbare ideeën kunnen hebben, mits je ze betrekt in het proces.

Om zo binnen no-time en tegen minimale kosten tot resultaten te komen. En nu hoop ik dat Richard Verheul een groot rijbewijs heeft. Dan kopen we tegen bodemprijsjes wat kerstledlampjes die toch al in de aanbieding zijn bij die ‘Action’ en toveren we ‘onze’ Verheul wensbus wel zelf hier in Leudal om tot de Postcode Loterij Prijzenbus en houden we een amerikaans feestje met zelf meegebrachte picknick mandjes. Of we delen. Dat is wel zo eerlijk om niet afhankelijk te zijn van een postcode, maar echt eens óm te zien naar elkaar.

So. How do yòù roll Leudal?

 

dubbeldekker_27351

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: