doofpot

Op 15 miljoen Euro kosten van de belastingbetaler – Overheid bekeurt zichzelf: Te weinig werknemers met handicap in dienst.

2011-06-28 12:43:08 NAALDWIJK - Werkzaamheden op de sociale werkplaats Patijnenburg. Het kabinet debatteert medio 2011 over de bezuiningen op de sociale werkvoorzieningen. ANP XTRA ROOS KOOLE ** Beelden zijn modelreleased**

De overheid heeft 2.903 banen te weinig gecreëerd, en dus kan de boete oplopen tot bijna 15 miljoen euro. Foto: © ANP

De overheid gaat zichzelf bekeuren omdat ze te weinig gehandicapten aanneemt. De wet over het in dienst nemen van gehandicapten wordt door het bedrijfsleven wel nageleefd, maar door de overheid niet. De boete wordt waarschijnlijk 15 miljoen euro.

 

Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om de naleving van de wet die het bedrijfsleven en de overheid verplicht tot 2026 125 duizend gehandicapten in dienst te nemen.

Het bedrijfsleven moet 100 duizend banen creëren, de overheid zou 25 duizend gehandicapten aannemen. Dat moet stapsgewijs gebeuren. Per jaar is een aantal afgesproken. Als dat niet wordt gehaald krijgen werkgevers in het bedrijfsleven of bij de overheid 5.000 euro boete per niet geleverde arbeidsplaats. Kleine bedrijven met maximaal 25 werknemers zijn vrijgesteld van de regeling.

Teleurstellend

De overheid heeft 2.903 banen te weinig gecreëerd, en dus kan de boete oplopen tot bijna 15 miljoen euro

Naleving wordt jaarlijks gecontroleerd. Eind 2016 moesten volgens de afspraken 20 duizend banen zijn vervuld door gehandicapten. Dat blijken er ruim 22 duizend te zijn.

Maar het gaat om bijna 19 duizend banen in het bedrijfsleven en slechts 3.600 bij de overheid. ‘Het is plezierig’, schrijft Klijnsma, ‘dat werkgevers in de marktsector daarmee de doelstelling van 14 duizend banen eind 2016 ruimschoots hebben gehaald. Het is teleurstellend te moeten constateren dat de werkgevers in de sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald’.

 

Daarom heeft het kabinet de boeteregeling in werking gezet. De komende maanden wordt bekeken welke overheidswerkgevers (gemeenten, ministeries) tekortschieten. Voor oktober moet duidelijk zijn welke werkgevers een boete krijgen en hoe hoog die wordt. De overheid heeft 2.903 banen te weinig gecreëerd, en dus kan de boete oplopen tot bijna 15 miljoen euro.

Het zou kunnen dat een nieuw kabinet de regeling wijzigt. De banenafspraak en boeteregeling vloeien voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet Rutte II in april 2013 met de vakbeweging en werkgevers sloot. De PvdA hecht sterk aan de naleving van die afspraken, de VVD veel minder.

%d bloggers liken dit: