doofpot

Start verkenning naar alternatieve regeling voor tegemoetkoming in zorgkosten

Munt- en briefgeld

Bron: Tax Live | 7 juli 2017

De staatssecretaris deelt mee dat inmiddels de start heeft plaatsgevonden van een verkenning naar een alternatieve regeling voor een tegemoetkoming in de zorgkosten.

De Staatssecretaris van Financiën heeft op Tweede Kamervragen geantwoord betreffende het rapport onderzoek uitgaven voor specifieke zorgkosten. Hij deelt onder meer mee dat er inmiddels een verkenning naar een alternatieve regeling voor een tegemoetkoming in de zorgkosten is gestart maar dat het een gecompliceerde materie betreft waardoor het de verwachting is dat de verkenning niet eerder dan in het najaar van 2017 kan worden afgerond.

Bij de verkenning zal er bijzonder veel aandacht zijn voor het zoveel mogelijk voorkomen van onbedoeld gebruik. Verder is budgetneutraliteit uitgangspunt van de verkenning maar de staatssecretaris vindt dat het aan een volgend kabinet is om mede op basis van de uitkomsten van de verkenning te bepalen welk budget beschikbaar wordt gesteld voor de alternatieve regeling. De insteek van de verkenning naar een alternatief voor de bestaande aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten is niet een bezuiniging op het voor die regeling beschikbare budget maar het ontwerpen van een regeling die minder complex en (mede daardoor) ook beter uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Meer dan een miljoen huishoudens in Nederland maakt momenteel gebruik van de huidige regeling.

Er wordt naar gestreefd de vervangende regeling zo vorm te geven dat vooral de groep chronisch zieken en gehandicapten die compensatie nodig heeft hiervoor ook in aanmerking te laten komen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

%d bloggers liken dit: