doofpot

Waarom is bij vier Oosterhouters de hulp in de huishouding stopgezet?

OOSTERHOUT – Waarom is bij vier Oosterhouters de hulp in de huishouding stopgezet, terwijl de zorg vanuit de wet langdurige zorg nog niet geregeld was? Dat wil de fractie van GroenLinks weten van het college van B en W. 

Bron: BN de Stem | Rob Musters 07-07-17, 16:19

Fractievoorzitter Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) stelt de vragen naar aanleiding van het artikel in dagblad BN DeStem over het zogeheten WMO-gat. Verschillende ouderen en hun families in Oosterhout kwamen in de problemen, omdat de hulp van de ene op de andere dag werd stopgezet.

Naadloos

Van der Zanden wil verder weten of er in het verleden door de gemeente Oosterhout wel of niet concrete afspraken zijn gemaakt met zorgaanbieders, zorgkantoren en verzekeraars om te zorgen voor een naadloze overgang betreffende zorg als iemand vanuit de WMO naar de Wlz overgaat? Van der Zanden: ,,Zo ja, waarom zijn deze afspraken dan in bovenstaande situaties niet nagekomen? Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurd? Is de gemeente van plan om alsnog dergelijke afspraken te gaan maken en binnen welke termijn zal dit gaan gebeuren?”

Maatregelen

GroenLinks vraagt ook of het college van mening is dat hulp vanuit de WMO door moet lopen, totdat zorg vanuit de Wlz gegarandeerd is en mensen dus nooit zonder zorg mogen zitten? Tot slot vraagt Van der Zanden welke concrete maatregelen genomen worden om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het college heeft drie weken de tijd om op de vragen antwoord te geven.

Foto credits: ANP
%d bloggers liken dit: