doofpot

Amstelveen laat burgers die aankloppen bij het WMO-Loket vallen als een baksteen

2014-04-03 14:32:05 AMSTELVEEN - Plaatsnaambord van de gemeente Amstelveen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima doen op de allereerste Koningsdag de plaatsen De Rijp en Amstelveen aan. ANP LEX VAN LIESHOUT

Als hulpbehoevende burger sta je kennelijk niet enkel in Leudal maar ook in Amstelveen met je rug tegen de muur. Dat is als je nog overeind kunt blijven bij dit soort wantoestanden. Hieronder een opiniestuk uit het Parool van 8 juli 2017:


 

Volgens de Amstelveense wethouder Herbert Raat (VVD) is er altijd een oplossing op maat voor mensen met een dringende hulpvraag. Volgens SP-raadslid Marina Casadei bestaat die oplossing echter alleen op papier.

Bron: Parool | Opinie d

Evenals in andere ­gemeenten moeten burgers in Amstelveen zich melden bij het WMO-loket als zij een voorziening willen aanvragen zoals hulp bij het huishouden, aanpassing van de woning en bijzondere bijstand.

Natuurlijk worden niet alle aanvragen gehonoreerd. Maar voor mensen met een dringende hulpvraag is er altijd een ‘oplossing op maat’, volgens het college. Want in Amstelveen laten we niemand in de steek. Mooie woorden van wethouder Herbert Raat (VVD).

Omdat de SP-fractie nu ruim twee jaar na de decentralisatie in 2015 wel eens wilde weten voor hoeveel mensen er een voorziening op maat is geregeld, is deze vraag schriftelijk gesteld aan het college. Het antwoord is ontluisterend. Omdat kennelijk niemand deze vraag kan beantwoorden, wordt ons de procedure maar weer eens uitgelegd. Alsof deze bij de SP-fractie niet bekend is!

Inmiddels begrijpen we wat er aan de hand is. De oplossingen op maat bestaan alleen op papier. In werkelijkheid laat deze gemeente haar burgers vallen als een baksteen! Neem nou de vrouw die haar huis uit moet, omdat haar huurcontract is afgelopen.

Er heerst een angstcultuur onder de inwoners die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen

Het gaat om een zieke vrouw met een Wajong-uitkering, die is aangewezen op haar familie die mantelzorg verleent. Maar hulp bij het vinden van een betaalbare woning kan ze wel vergeten. Tot vier keer toe krijgt ze te horen dat ze maar naar Groningen moet verhuizen. Aan de brieven van behandelend artsen heeft deze gemeente geen boodschap.

Dat is ook de ervaring van een andere klant van het Amstelveenloket. Het betreft de aanpassing van een woning voor een oudere inwoner. De verklaringen van de artsen worden ook in dit geval niet geaccepteerd.

Klachten krijgt de gemeente Amstelveen nooit. Alles gaat heel erg goed, wordt ons meegedeeld. Gek genoeg komen er bij de SP wél klachten binnen. Hoe dat kan? Er heerst een angstcultuur onder de inwoners die afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen. Als je gaat klagen of te kritisch bent, wordt dat misschien wel tegen je gebruikt.

In 2014 heeft de SP Amstelveen al een WMO-zwartboek samengesteld. En inmiddels is er door de Participatiegroep Minima ­Amstelveen in 2016 een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat de dienstverlening nog steeds beroerd is, zo niet nóg slechter is geworden. Het college ‘herkende zich niet’ in het door de PMA geschetste beeld.

Het rapport wordt nu, ruim een jaar na het verschijnen, door een afvaardiging van de gemeenteraad in beslotenheid besproken in verband met de privacygevoeligheid van de beschreven casussen. Hier hebben wij begrip voor, maar we gaan erop toezien dat het niet weer een jaar duurt eer de bevindingen van de onderzoekscommissie in de openbaarheid worden gebracht.

Marina Casadei is raadslid van de SP ­in Amstelveen.

%d bloggers liken dit: