doofpot

Uitspraak: Rechter veegt lager bedrag voor jeugdhulp van tafel

Stockfoto geld voor het gezin. © ANP

GELDERMALSEN – Het budget dat de gemeente Geldermalsen heeft toegekend voor de jeugdzorg aan twee kinderen met ontwikkelingsproblemen, is niet rechtmatig. Dat concludeert de voorzieningenrechter die het besluit ongedaan maakt.

Het gezin waarvan de kinderen door verschillende stoornissen begeleiding en logeeropvang nodig hebben, vroeg de gemeente eind februari om een herindicatie voor jeugdhulp. Na een ‘keukentafelgesprek’ kreeg het gezin echter veel minder budget dan wat zij voor de door hen gewenste hulp nodig hebben.

10.000 euro tekort

Het geschil spitst zich toe op de logeeropvang. Kinderen verblijven daar een paar dagen, meestal in het weekend. Hulpverleners nemen de zorg dan over. Voor beide kinderen vroeg het gezin een persoonsgebonden budget (pgb) aan voor 26 weekenden logeeropvang en 6 weekenden vakantieopvang. De gemeente kende ondersteuning toe voor 20 weekenden, en rekende bovendien met een veel lager tarief dan de ouders. Het gezin komt daarmee ruim 10.000 euro tekort voor de gewenste hulp.

De gemeente stelt dat het regionale standaardbedragen zijn, gebaseerd op afspraken met zorginstellingen die de zorg het goedkoopst kunnen aanbieden.

Niet goed geregeld

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen goede grond is voor de hoogte van het budget dat Geldermalsen toekent. De tarieven voor dit soort zorg moeten door de gemeenteraad geregeld zijn in de verordening voor jeugdhulp, en dat zijn ze niet. Het college van burgemeester en wethouders is niet bevoegd de tarieven vast te stellen. Het besluit is daarom niet rechtsgeldig.

Repareren

Totdat er een definitieve beslissing op het bezwaar is genomen, kent hij het gezin de bedragen toe die gevraagd worden. Geldermalsen legt het besluit over de tarieven na het zomerreces alsnog aan de raad voor, om dit te repareren.

Tijdens de behandeling van deze zaak door de bezwarencommissie heeft de gemeente toegezegd alsnog een onderzoek door deskundigen naar de zorgbehoefte te laten doen. De zaak is daarom aangehouden.

%d bloggers liken dit: