doofpot

Falend PGB beleid Geldermalsen

GELDERMALSEN – D66 heeft het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen aangesproken op het beleid ten aanzien van het bieden van zorg aan inwoners. Dit naar aanleiding van de publicaties in de Gelderlander Rivierenland editie van 25 en 26 juli over de uitspraak van de rechter over het toekennen van PGB budget.

Bron: De Zakengids.nl | 28-7-2017

De mail die de wethouder als reactie daarop ter informatie naar alle gemeenteraadsleden van Geldermalsen heeft gestuurd, heeft D66 doen schrikken.

“Niet zozeer vanwege het feit dat we als gemeente al geruime tijd werken met tarieven die door het college zijn vastgesteld zonder daartoe bevoegd te zijn. Wel dat dit pas door een gang naar de rechter door inwoners die afhankelijk zijn van de gemeente voor zorg duidelijk werd. En nog meer omdat uit de uitspraak van de rechter blijkt dat de kosten zwaarder wegen dan de intentie om de juiste zorg te leveren.”

Regionale standaardbedragen blijken gebaseerd op afspraken met zorginstellingen die de zorg het goedkoopst kunnen aanbieden. Dat is in flagrante tegenspraak met het uitgangspunt, vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen, dat er maatwerk dient te worden geleverd.

“Eerder al hebben wij hierover onze zorgen geuit en onder andere in augustus 2016 uitvoerig de verantwoordelijk wethouder hiernaar gevraagd. Omdat wij zorgen hadden. Over geld dat over bleef, forse bedragen op zowel WMO als Jeugdzorg (dit jaar wederom). Over signalen die wij vanuit de lokale samenleving kregen dat inwoners niet de zorg krijgen die nodig is.

Die zorg hebben we daarna regelmatig geuit en leidde recent zelfs nog tot een motie van D66 en de PvdA om ‘overgebleven’ zorggeld expliciet voor zorg te reserveren. Telkenmale heeft het college ons verzekerd dat bij de indicatiestelling, de toekenning van zorg, maatwerk het uitgangspunt is.

Dat inwoners de zorg krijgen die nodig is. Dat niet de prijs bepalend is. De uitspraak van de rechter geeft dus anders aan. Wij spreken het college dan ook aan op de in onze ogen onjuiste uitgangspunten die het college op dit moment hanteert bij het toekennen van zorg en het vaststellen van tarieven. En op het ons onjuist informeren hierover.”

Reactie
“De huidige reactie van het college vinden wij nietszeggend en gaat totaal niet in op het tekort doen aan onze inwoners. Wij hebben het college verzocht te reageren op deze tekortkoming in het aanbieden van passende zorg. Wij veronderstellen namelijk dat in het specifieke geval waarover de Gelderlander verhaalde burgers mondig genoeg zijn geweest maar ook, op basis van eerdergenoemde signalen, dat bij indicaties bij minder mondige inwoners eveneens maatwerk niet en kosten wel leidend waren.”

%d bloggers liken dit: