doofpot

Goed voorbeeld: Schagen wil Eigen bijdrage dagbesteding opheffen

Bron: Schagen FM | 29 juli 2017

SCHAGEN – Inwoners van de gemeente Schagen betalen voor de maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding (Wmo) een eigen bijdrage. Het college heeft een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om deze eigen bijdrage af te schaffen.

De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geheven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het blijkt dat de eigen bijdrage een drempel kan zijn om gebruik te maken van deze voorzieningen.

Voorgesteld wordt de eigen bijdrage voor deze voorzieningen af te schaffen om deze drempel weg te nemen. Op dit moment ontvangen in de gemeente Schagen 144 cliënten dagbesteding en 205 cliënten begeleiding.

%d bloggers liken dit: