doofpot

Hulster fractie vreest toekomst ouderen als voorzieningen wegvallen

Het Rijk stopt met de subsidie voor activiteiten in woonzorgcentra. © Getty Images/Purestock

HULST – De Hulster fractie van het CDA vreest de toekomst van ouderen, nu het Rijk per 31 december de subsidie voor activiteiten in woonzorgcentra intrekt. Zorginstellingen kunnen daardoor de huur van welzijnsruimtes niet langer ophoesten.

De christen-democraten zijn bang dat dit ook voor ouderen in de gemeente Hulst verstrekkende gevolgen heeft, schrijven ze aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Ouderen worden met alle mogelijke moeite in staat gesteld en gestimuleerd zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Het wegvallen van de subsidie brengt het voorbestaan van activiteiten, en hiermee het welzijn, in gevaar”, schrijft fractievoorzitter Piet van de Kerkhove.

 

Volgens hem is het van essentieel belang dat na 1 januari 2018 voorzieningen voor ouderen blijven. ,,Voor velen is kaarten, biljarten en sjoelen het uitje waar zij naar uitkijken en het enige verzetje wat nog over is gebleven. Als dit wegvalt zitten ze maar te verpieteren achter de geraniums en zijn ze nog meer afhankelijk van mantelzorgers.”

Gemeenten

Hij wil van het dagelijks bestuur weten welke locaties in Hulst dreigen te worden gesloten en of het college onderschrijft dat de welzijnsruimtes van groot belang zijn. Ook is hij benieuwd of burgemeester en wethouders bekend zijn met het idee van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat gemeenten voor eventuele problemen moeten opdraaien, en hoe groot de bereidheid van Hulst is de activiteitenruimtes open te houden.

 

Het CDA stelt daarnaast voor een bedrag uit het wmo-overschot uit te trekken voor de instandhouding. Hulst hield vorig jaar 1,6 miljoen euro over op de wmo-taken, omdat het minder uitgaf dan was begroot.

%d bloggers liken dit: