doofpot

Oordeel: @PopkoorPrestige mocht vrouw in rolstoel niet op voorhand afwijzen

Bron: Mensenrechten.nl | 3 Aug 2017

Popkoor Prestige heeft een vrouw in een rolstoel gediscrimineerd door haar bij voorbaat af te wijzen als koorlid. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het popkoor is deelname niet mogelijk, omdat iedereen moet kunnen staan tijdens een optreden. Het koor heeft geen mogelijkheden onderzocht om de vrouw wel te laten meedoen.

Sinds 14 juni 2016 is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dat betekent ook dat culturele instellingen mensen niet bij voorbaat mogen weigeren vanwege een beperking. Als iemand niet kan meedoen aan een activiteit vanwege een beperking en deze persoon verzoekt om een aanpassing, dan is de aanbieder verplicht de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

De vrouw heeft een beroerte gehad en is daardoor linkszijdig verlamd. Per e-mail toonde zij interesse in deelname aan het koor. Hierbij gaf ze uitleg over haar beperking. Na het volgen van een eerste proefles ontving zij een reactie. Het popkoor gaf aan dat de vrouw wel haar tweede proefles mag volgen, maar dat verdere deelname niet mogelijk is. Dit omdat iedereen moet kunnen staan en een choreografie moet kunnen uitvoeren.

Prestige wees de vrouw af zonder onderzoek te doen naar een oplossing. Ook ging het koor niet met de vrouw in gesprek hierover, terwijl dit wel de gebruikelijke handelswijze was. Het College concludeert daarom dat er sprake is van verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.

Lees de samenvatting en het oordeel

Wetgeving

In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Discriminatie melden

Heeft u zelf een situatie meegemaakt of kent u iemand die ongelijk behandeld is? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie.


Lees ook

Popkoor krijgt tik op de vingers na discriminatie Asser rolstoelster
Dagblad van het Noorden | 4 Augustus 2017

%d bloggers liken dit: