doofpot

Kwaliteit van leven van jongeren en ouderen met beperking moet verbeteren

Vector silhouette of family.

Bron: De NationaleZorggids | 4 Aug 2017

Gemeenten en zorgaanbieders moeten meer aandacht besteden aan de zorg en welzijn van mensen met een beperking of chronische ziekte. Dit zegt samenwerkingsverband mijnkwaliteitvanleven.nl naar aanleiding van eigen onderzoek onder bijna dertigduizend deelnemers.

58 procent van de respondenten onder de 65 jaar met een ziekte of handicap beoordelen hun kwaliteit van leven met een 6 of lager. Dat meldt Per Saldo.

Zo hebben hulpbehoevenden onder de 65 jaar onvoldoende energie, ze voelen zich onzeker over de toekomst en hebben het gevoel dat ze niets bijdragen aan de samenleving.

Maar ook ouderen met een leeftijd van 65+ ervaren een lage kwaliteit van leven en kampen met dagelijkse beperkingen. Dit geldt voor ongeveer de helft van de ouderen met een chronische aandoening of beperking.

 

Volgens Kwaliteitvanleven.nl is er nog veel winst te behalen in het sociale domein, maar ook zeker de gehele zorgsector. Zo is er meer aandacht nodig voor de situatie waarin een cliënt zich bevindt en de factoren die invloed hebben op het dagelijks leven en de gezondheid.

Kwaliteitvanleven.nl is een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

Door: Redactie Nationale Zorggids


Note van @doofpotwmo

Gemeenten benchmarken de WMO middels slechts 10 zeer beperkte vragen. In 2016 is er een 0-meting verricht, inmiddels zijn de gegevens van 2017 ook bekend en per gemeente in te zien. De manier van vraagstelling die de gemeenten hanteren geven een onjuist en onvolledig beeld die de ernst en gebrek aan kwaliteit in verstrekking van zorg of hulpmiddelen geen eer aan doet.

Help mee de kwaliteit te verbeteren

Ga naar mijnkwaliteitvanleven.nl en doe mee met de periodieke kwaliteitsmonitoring of bekijk de resultaten van de respondenten in jouw gemeente. Hoe meer mensen mee doen hoe beter de werkelijke situatie inzichtelijk wordt waarmee belangenverenigingen en patientenfederaties nog beter je belangen kunnen behartigen en in een sterkere onderhandelpositie staan tov de politiek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

%d bloggers liken dit: