doofpot

Overheid is hypocriet rond arbeidsbeperkten

Bron: FD | 8 aug 2017

Werkgevers van overheidsorganisaties zoals de politie, gemeenten en het onderwijs, zitten in hun maag met arbeidsgehandicapten. Ruim vier jaar geleden zetten zij hun handtekening onder het sociaal akkoord tussen het kabinet, bedrijfsleven en bonden, waarmee zij beloofden tot 2024 gefaseerd 25.000 banen voor werknemers met een beperking te scheppen.

Inmiddels lopen zij flink achter op schema en dreigt demissionair PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken een quotumregeling in werking te stellen. Ook de Tweede Kamer is ontevreden over het gebrek aan resultaat bij de overheid en vraagt zich af of de ‘voorbeeldfunctie’ van de publieke sector wel serieus wordt genomen. De marktsector heeft al veel grotere stappen gezet bij de inhuur van arbeidsgehandicapten in een reguliere baan.

In een brief aan informateur Gerrit Zalm van 18 juli doen de gezamenlijke overheidswerkgevers een uiterste poging het gehandicaptenquotum – compleet met boetes van €5000 per niet-ingevulde werkplek – af te wenden.

Ze klagen onder meer dat ze ‘ongelijk’ worden behandeld ten opzichte van de marktsector. Het bedrijfsleven moet 100.000 gehandicaptenbanen scheppen, vier maar zoveel als de overheid, terwijl er acht keer zoveel werknemers aan de slag zijn. Bedrijven hebben hier bovendien twee jaar langer de tijd voor, tot 2026.

De overheidswerkgevers roepen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dan ook op de gescheiden doelstellingen los te laten. Wat hen betreft mogen de markt- en overheidssector straks gezamenlijk het doel van 125.000 nieuwe gehandicaptenbanen invullen. Zodoende wil de overheid blijkbaar een deel van haar verantwoordelijkheid op de markt afschuiven.

 

%d bloggers liken dit: