doofpot

Gemeenteloterij ‘jackpot’ in Rijswijk! Ondersteunt inwoners met hoge zorgkosten

Costs for medical insurance. Euro, stethoscope, pills and medical form.

De gemeente Rijswijk biedt vanaf 1 augustus financiële ondersteuning aan inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten hebben. Het gaat om een jaarlijkse tegemoetkoming van honderd euro voor mensen die door de hoogte van hun inkomen geen aanspraak maken op andere regelingen van de gemeente.

Dat meldt de gemeente maandag.

De extra ondersteuning is onder meer bedoeld voor mensen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld individuele begeleiding, dagbesteding, dagopvang, beschermd wonen of hulp bij het huishouden en een eigen bijdrage betalen. Ook ouders die hoge zorgkosten hebben voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind kunnen de tegemoetkoming aanvragen.

Wethouder Björn Lugthart van sociale zaken, zorg en volksgezondheid: “Deze regeling is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die én hoge zorgkosten hebben én door hun inkomen buiten alle regelingen vallen.

Door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) in 2014, vallen hun kosten nog hoger uit. We willen als gemeente deze mensen daarom financieel een beetje tegemoet komen.”

%d bloggers liken dit: