doofpot

Gemeente Enschede koopt voor €25.000 data over burgers

ENSCHEDE – Enschede koopt gegevens over haar inwoners bij een bedrijf en trekt daar 25.000 euro voor uit. “Wij willen de Enschedeërs beter leren kennen.”

Bron: AD | Newsroom Enschede | 8 Aug 2017

De aanzet tot de aanschaf van data werd gegeven door de decentralisatie van de zorg twee jaar geleden. Enschede bekent in Binnenlands Bestuur geen idee te hebben gehad wie er in de stad eigenlijk om zorg vroegen. Commerciële data zouden tot betere inzichten leiden.

Zorgen

Die uitspraak was tegen het zere been van Margriet Visser van EnschedeAnders. Ze wees in vragen aan wethouder Eelco Eerenberg op de keukentafelgesprekken die de gemeente zou hebben gehad met Enschedeërs die hulp behoefden. Volgens Visser hadden die gesprekken genoeg informatie op kunnen leveren als ze tenminste goed zouden zijn gevoerd. Visser heeft daar twijfels bij en ziet die bevestigd in het dataverhaal. Ook over de privacy maakt ze zich zorgen. Van data is onderhand bekend dat ze soms een eigen weg gaan.

Hulpbehoefte

In een toelichting laat de gemeente weten dat de data juist inzicht geven in de hulpbehoefte van Enschedeërs die geen aanvraag om ondersteuning hebben gevraagd en dientengevolge geen keukentafelgesprekken hebben gehad. Het idee dat de gemeente alles van haar burgers weet omdat het nu eenmaal de gemeente is, gaat niet op.

Geheimhouding

De aangeschafte waar blijft binnenskamers. De gemeente verkoopt geen data en ze komen ook niet beschikbaar als open data. “Het gaat om informatie per buurt of wijk. Zodra de informatie te herleiden is tot een persoon, valt deze onder de Wet bescherming persoonsgegevens.”

 

Deze belofte biedt overigens geen garantie tot anonimiteit. De Rotterdamse buitengewoon hoogleraar ICT en sociale vernieuwing Valerie Frissen zei onlangs in De Groene Amsterdammer: “Als er eenmaal grote hoeveelheden gegevens op een hoop worden gegooid en slimme algoritmen kijken ernaar, dan zijn die data vaak weer te herleiden tot de persoon.”

EU

Voor de stadsgenoten die zich ongemakkelijk voelen in de wereld van de data en willen weten wat er van hen bekend is, biedt de EU de helpende hand. Mei volgend jaar wordt een Europese verordening van kracht. Elke burger kan zijn gemeente dan vragen om in te zien welke gegevens zijn geregistreerd en waar nodig kan informatie worden aangepast of verwijderd.

 

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM

%d bloggers liken dit: