doofpot

Gastblog: Ook in ‘Gouden’ @Gemeente_ES is de WMO absoluut géén succes!

In reactie op het artikel over de WMO Mangel Leudal in “De Limburger”

Gastblog door Marcel Heijman | 14 Augustus 2017

Ik heb in de gemeente Echt-Susteren hetzelfde verhaal mee gemaakt.

Na mijn ongeval in 2001 heb ik 8 maanden moeten wachten op een goedkeuring van de gemeente Roerdalen voor een woningaanpassing. Het verstrekken van ADL-rolstoel, een handbike en doucherolstoel was daar overigens nooit een probleem.

Wel heb ik in 2009 een rechtszaak gewonnen i.v.m. een PGB voor collectief vervoer. Die gemeente had indicatiearts D. ingeschakeld als arts van Argonaut Advies die tot de discutabele conclusie kwam dat er gèèn medische bezwaren tegen collectief vervoer zijn.

Verhuizing naar Echt

In 2013 ben ik verhuisd naar Echt waar pas echt de spreekwoordelijke ambtelijke put werd opengetrokken.

In 2011 had ik al kennis gemaakt van machtsmisbruik en het beinvloeden van externe deskundigen door de gemeente Echt bij het aanvragen van een bouwvergunning, maar de WMO aanvraag overtrof alles.

Mw L. werd naar voren geschoven als wmo consulent, die zich ook voordoet als in-house (dus niet onafhankelijk) ergotherapeut om haar eigen bevindingen ter gunste van haar salaris betalende superieuren te onderbouwen. Dat ze 20 of 30 jaar geleden een diploma heeft behaald en al vele jaren niet meer werkzaam is als ergotherapeut wordt geheel buiten beschouwing gelaten.

“De verstrekking van de doucherolstoel duurde 6 maanden.”

Zij vond de door de gemeente Roerdalen verstrekte en geadviseerd door de medisch specialisten van het revalidatiecentrum slechts een luxe uitvoering. Op verzoek van de rechtbank moest zij een passing laten plaats vinden en bleek opnieuw dat die doucherolstoel die ik al vele jaren gebruikte de meest adequate oplossing is.

Ze doet ondeskundige uitspraken, handelt onprofessioneel en geeft geen enkele uitleg of onderbouwing. Communicatieve vaardigheden mist zij ook. In de rechtbank spreekt ze amper 3 woorden uit als haar iets gevraagd wordt.

Ook zij schakelde de omstreden arts D. in. Die naderhand met een rapportage kwam die door 3 specialisten volledig wordt tegen gesproken. Hij kwam zelfs tot de bizarre conclusie dat ik in staat ben om mij 800 meter te verplaatsen. En dat terwijl ik vanaf mijn borst volledig verlamd ben. Zijn rapportage werd misbruikt om de gevraagde vervoersvoorziening af te wijzen.

De uitspraak van de bezwaarcommissie was compleet ingevuld door mw. L en voorzien van een ingescande handtekening van de voorzitter. Mw. L.  en de juriste N.W. gaan zelfs zover om te liegen in de rechtbank.

Hun conclusie

Ik ben in staat om mij 800 m te verplaatsen en er zijn geen medische bezwaren tegen collectief vervoer. En heb geen vervoersvoorziening buitenshuis nodig.

Op advies van mijn revalidatie arts heb ik een klacht ingediend bij de medische tuchtraad over indicatiearts D. Daar werd hij dan ook terecht op zijn vingers getikt. Ook kwam ik er achter dat hij zelfs in loondienst was bij de gemeente Echt ten tijde van het onderzoek.

In 2016 had ik een nieuw keukentafelgesprek

Nu echter met andere wmo consulente van de gemeente Echt en iemand van de gemeente Roerdalen vanuit MER. Zij merkte al meteen op dat het niet is toe gestaan dat een onderzoek wordt gedaan door een arts in loondienst. En die discutabele uitspraken van indicatiearts D. vielen haar ook op. Kort daarna heeft de gemeente Echt een nieuw medisch onderzoek laten verrichten door een andere wèl deskundige en wèl onafhankelijke arts.

Zijn conclusie

Ik kan helemaal geen 800 m overbruggen, slechts 50 m. En heb een vervoersvoorziening nodig om mij buitenshuis te verplaatsen. En er zijn wel degelijk medische bezwaren tegen collectief vervoer.

Mijn conclusie

Machtsmisbruik, beinvloeden arts en bezwaarcommissie en liegen en bedriegen in de rechtbank. Voor de gemeente Echt blijkbaar de normale bedrijfscultuur.

Het valt al niet uit te leggen dat indien je door ernstige beperkingen door ziekte of ongeval je voor hulpmiddelen bij de gemeente moet zijn ipv de professionele zorgverzekeraars.

En dat het ook nog eens uitmaakt in welke gemeente je woont. Iedere gemeente kan de wmo zelf invullen. En nog erger dat je aan de grillen van een of andere ambtenaar bent overgeleverd! We moeten al elke dag weer opnieuw zien te dealen met onze beperkingen.

Maar die gemeentelijke ambtenaren.
Die zijn pas echt een nagel aan je doodskist!

Marcel Heijman

 


 

Note van @doofpotwmo:

De Gemeente Echt-Susteren behoort sinds enige maanden tot de 11 nieuwe gemeenten die zich het predicaat “Gouden Sociale Gemeenten” verschaft hebben. Verschaft, omdat de ‘uitreiker’ van deze award Sociaal Werk Nederland na enige ‘slager keurt zijn eigen vlees-tests’ maar eerst nà betaling van een behoorlijk bedrag van ons aller belastingcenten (Download PDF) deze ‘ere-titel’ na lidmaatschap aan Nederlandse gemeenten verkoopt.

Deze self-proclaimed elitaire “Rotary”-club van Zorgland misbruikt de transitie en introduceert zowaar een ‘transformatie’ – die overigens in geen wet terug te vinden is- om deze inderdaad te transformeren tot een ongehoord verdienmodel. Over de rug van chronisch zieken en gehandicapten. Daarbij nog meer tijd van de ambtenaar die het toch al niet begreep. Maar gezien persoonlijke ervaringen van de gastblogger en mijzelf bewijzen enkel tijd en geld in beslag te nemen zonder in de benchmark noch de lelijke realiteit oog te hebben voor de werkelijke misstanden.

Akte genomen van bovenstaand wanbeleid in de Gemeente Echt-Susteren, publiceert die echter op haar eigen website dat de gemeente is “voorgedragen door organisaties” (lees: “heeft betaald”) voor sociaal werk die actief zijn in deze gemeente.

Wethouder Geert Frische is blij met de eretitel aldus de Echtse propaganda. “Het bevestigt dat wij de grote veranderingen in het sociaal domein voortvarend hebben opgepakt. Wat ons ‘goud’ maakt is stevig partnerschap en wederzijds vertrouwen tussen gemeente, inwoners en aanbieders.”

Voortvarend en vertrouwen heer Frische? Laten we het er maar ophouden dat de werkelijke winnaars van “Goud” de slachtoffers zijn van dit soort gemeenten die uw of gelijksoortig beleid überhaupt weten te overleven.

%d bloggers liken dit: