doofpot

Kinderenarmoede groter dan gedacht

Kinderarmoede © Thinkstock

Weet u hoeveel kinderen in Nederland in armoede opgroeien? Grote kans dat het aantal hoger is dan u denkt. De helft van de Nederlanders onderschat namelijk hoeveel kinderen in armoede leven, blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor.

 

BB | Margot Limburg | 19 Aug 2017

Onderschat

In Nederland groeit één op de acht kinderen op in armoede. Eén op de drie Nederlanders weet dit, blijkt uit onderzoek van het Kansfonds onder ruim 1.200 mensen. Bijna een kwart van hen dacht dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit twee keer zo klein is dan daadwerkelijk het geval is.

Ook het totaal aantal mensen dat in armoede leeft, wordt onderschat. 75 procent van de ondervraagden denkt dat zo’n 800.000 Nederlanders arm zijn. In werkelijkheid is dat ruim een miljoen.

Bekend met armoede

Als mensen iemand kennen die arm is, ­hebben ze een reëler beeld van de armoede. Van de groep die iemand in zijn omgeving heeft die in armoede leeft, weet één op de drie hoeveel armen er daadwerkelijk zijn.  Dit geldt ook als het om minderbedeelde kinderen gaat.

Wanneer mensen een kind in armoede kennen, onderschatten ze minder vaak hoe groot het probleem is. 40 procent van hen weet het juiste aantal. evraagd naar welke kwetsbare groepen moeten worden geholpen, worden het ­arme kind (73 procent) en eenzame ouderen (68 procent) het vaakst genoemd. Daklozen (27 procent), zwerfjongeren (24 procent) en slachtoffers van mensenhandel (24 procent) volgen op afstand.

Eén op de vijf vindt het belangrijk vluchtelingen te helpen. ­­Ex-verslaafden en -gedetineerden worden zelden genoemd als ‘belangrijk om te helpen’.

 


Dat een op de acht kinderen in Nederland in armoede opgroeit, blijkt uit onderzoek van het CBS. (Zie hier). Meer info over de kansenmonitor op de website van Kansfonds.nl

 

%d bloggers liken dit: