doofpot

Ouderen doen er niet meer toe

Een samenleving bestaat uit een grote verscheidenheid van personen.
Een overheid heeft de zeer belangrijke taak al deze personen gelijkwaardig en met respect te behandelen. Het is voor mij als gepensioneerde met een klein pensioentje dan ook onbegrijpelijk dat mijn bestaan er voor de overheid kennelijk niet meer toe doet.

Bron: Telegraaf- Wat u zegt | Door Jan vd Ende

Ik heb 43 jaar gewerkt en ben inmiddels met pensioen. Ik heb 40 jaar in opdracht van de overheid pensioenpremie moeten betalen ( achtergesteld loon ) aan mijn pensioenfonds en had geen keuze om zelf voor mijn pensioen te sparen. Nu zegt dezelfde overheid sorry, maar ik kan het ook niet helpen dat jouw pensioenfonds niet kan indexeren.

Had ik een keuze?

Ik hoef niet meer te werken en dit is kennelijk voor de overheid aanleiding om mij uit te sluiten en niet te laten meeprofiteren van de voordelen van economische groei zoals die wel voor werkenden gelden. Waarom dit onderscheid? Het streven van de overheid is er nu op gericht om ouderen met een klein pensioentje er niet op achteruit te laten gaan. Waarom mogen zij er ook niet op vooruit gaan? Als er in de belastingsfeer wel van alles kan voor werkenden waarom niet voor gepensioneerden (ex-werkenden )? Uit verschillende berekeningen blijkt dat zij in vergelijking met werkenden de afgelopen jaren tussen de 10 en 15 procent hebben ingeleverd.

Jan van der Ende

%d bloggers liken dit: