doofpot

Een traplift? Had u maar niet moeten verhuizen.

Een echtpaar met kinderen verhuisde vanwege de kinderen van de Wieringermeer naar een naburige gemeente. De vader is gehandicapt en voor hem was een traplift gekomen. Nu woont hij met zijn gezin in de naburige gemeente met een woning zonder traplift.

Bron: Schagen FM | Column door Eugeen Hoekstra | 25 Aug 2017

Trapliften zitten niet in alle woningen. Die worden weggehaald als de lift niet meer nodig is. Zo gek was het niet om een traplift aan te vragen in de nieuwe gemeente. De aanvraag werd afgewezen: meneer had niet moeten verhuizen naar een woning zonder traplift. Had hij dan die traplift onder zijn armen moeten meenemen? Een traplift die een noodzakelijke verhuizing in de weg kan staan – in welk land leven we eigenlijk?

De Nationale Ombudsman ontving sinds januari 2015 ruim 3.100 klachten. Instanties schuiven moeilijke gevallen op elkaar af, wet- en regelgeving is ingewikkeld en burgers weten niet waar ze moeten aankloppen voor hun probleem. Andere knelpunten zijn het onbeantwoord laten van vragen, schending van de privacy, onvolledige of onjuiste informatieverstrekking, onheuse bejegening en het ´van het kastje naar de muur’ sturen van mensen.

Er wordt te veel gekeken vanuit een systeemlogica. Dit veroorzaakt ook dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Mijn punt is dat je moet vertrekken vanuit het dagelijks leven van mensen. Hoe ziet dat eruit? Waar lopen mensen tegenaan? In steeds meer gemeenten wordt dit gesnapt en keren de boel om: eerst kijken wat de cliënt nodig heeft en dan zien hoe dit regeltechnisch te verantwoorden is. De omgekeerde toets heeft deze nieuwe werkwijze.

Voorbeeldje?

Een echtpaar vraagt een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Maar die vergoeding geldt uitsluitend voor mensen die in een traject zitten. Terwijl de man waar het om gaat op eigen kracht werk vindt en niet in een traject zit. Maar ja, regel is regel. De omgekeerde toets leert nu dat de vergoeding gegeven kan worden omdat anders het gezin in de bijstand belandt. Niet saneren maar anticiperen.

– Eugeen Hoekstra

%d bloggers liken dit: