doofpot

Rapport Clientervaringsonderzoek per gemeente uitgebracht

Hoe tevreden zijn inwoners over de ondersteuning die zij ontvangen van gemeenten? De uitkomsten uit het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo 2016, die al gepubliceerd stonden in de database van Waarstaatjegemeente.nl, zijn nu per gemeente uitgebracht in een eigen CEO-rapport.

Bron: King Gemeenten | 25 Aug 2017

Eigen rapport

De resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in een losstaand rapport (buiten het rapport Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein om), omdat het voor gemeenten zo beter inzichtelijk is hoe de gemeente ervoor staat voor wat betreft clientervaringen.

Nieuwe gegevens

Het rapport biedt inzicht in de kwaliteit van de ondersteuning die gemeenten bieden. Ook laat het zien in hoeverre de gemeentelijke ondersteuning de zelfredzaamheid en participatie bevordert. Daarin is het onder andere interessant om te zien welke verschillen er tussen gemeenten zijn.

Gemeentelijke rapportage

Het clientervaringsonderzoek Wmo is een initiatief van het ministerie van VWS. Op Waarstaatjegemeente.nl staan de resultaten gepresenteerd per gemeente in een rapport dat te vinden is op het dashboard ‘Gemeentelijke monitor Sociaal Domein’.

Vergelijken in de database

Ook in de database kunt u de scores van alle Nederlandse gemeenten raadplegen. Daar ziet u ook hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten. In deze database kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met de scores in de provincie of in dezelfde grootteklasse. De database is dus bij uitstek geschikt om uw gemeente te vergelijken met andere gemeenten naar keuze.

Voor meer informatie over het clientervaringsonderzoek Wmo leest u het nieuwsbericht.

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: