doofpot

Denktank ‘Ontregel de zorg’ komt eind dit jaar met resultaten

Uit een nog lopend onderzoek van VvAA, waaraan tot nu toe 2700 artsen meededen, blijkt dat 60 procent van hen last heeft van overbodige administratie of onzinnige regels. Over een paar maanden zal een zorgbrede Denktank (Ont)regel de zorg, ingesteld door Het Roer Moet Om en VvAA, zijn resultaten presenteren. Deze denktank inventariseert de (overbodige) regels in zes beroepsgroepen en komt met concrete voorstellen.

Bron: Zorgenz.nl | 28 Aug 2017

De denktank buigt zich over een aantal vragen: Hoeveel tijd zijn zorgverleners precies kwijt aan administratie? Welke impact heeft dat op de tijd voor de patiënt en op de werkmotivatie van zorgverleners? En welke mogelijkheden zijn er om de administratiedruk te verminderen?

 

Groot offensief ingezet om onnodige regels te schrappen


Het ziet ernaar uit dat er een groot offensief gaande is om onnodige regels te schrappen en het vertrouwen in zorgverleners te vergroten. Zodat zij weer meer tijd krijgen voor de patiënt en goede zorg te verlenen.
Het Roer Moet Om (HRMO) heeft zich van een actiecomité van een aantal huisartsen ontwikkeld tot een brede beweging van zorgprofessionals, meldt Arts en Auto in zijn nieuwsbrief. Deze medewerkers in de zorg zijn de overbodige regels, procedures en afvinklijstjes in hun werk meer dan zat. Ze hebben de politiek en zorgverzekeraars aan hun zijde. Dat werd begin dit jaar duidelijk tijdens een nationaal debat over de zorg in het Amsterdamse Carré. Ook ZorgenZ was aanwezig en publiceerde een artikel over het debat. HRMO vindt dan ook dat het nu tijd is voor actie.

 

Minister Schippers: hardnekkig probleem

Iedereen heeft schoon genoeg van de administratie lasten, en ook minister Schippers heeft opgeroepen daar een einde aan te maken. Beluister hier het interview met de bewindsvrouw dat twee huisartsen van HRMO met haar hebben gehouden. Zelf heeft Schippers een filmpje opgenomen waarin zij de denktank toespreekt. Daarin zegt zij: “Ik loop al 25 jaar mee en al 25 jaar zeggen we hier een einde aan te maken. Hoe kan het dan dat we allemaal vinden dat het anders moet, maar dat het niet lukt?” Ze noemt het een hardnekkig probleem en hoopt dat de denktank een breuk kan maken die hard nodig is voor het werkplezier en het dokterswerk.

 

Dertig procent meer kwijt aan administratie

De Denktank (Ont)regel de zorg onderzoekt hoe groot de administratieve lastendruk feitelijk is. ‘Vaststaat dat de aantallen regels, protocollen en administratieve handelingen in de afgelopen jaren een indrukwekkende groei hebben beleefd. Zorgverleners zijn tot 30 procent meer tijd kwijt aan administratie, melden ze. Dat werkt demotiverend en beperkt de tijd die beschikbaar is voor waar het echt om draait: zorg voor de patiënt. Het is de optelsom van politieke keuzes, wetgeving, regels van zorgverzekeraars, protocollen en normen van eigen beroepsverenigingen en van toezichthouders die hebben geleid tot een disbalans’, zo staat het in de nieuwsbrief.

 

Overal de handtekening van de huisarts

VvAA-leden hebben na een oproep in Arts en Auto hun ervaringen met onnodige administratieve lasten gedeeld. Neem bijvoorbeeld de huisartsen. ‘Als regisseur van de eerstelijnszorg zien zij steeds meer werk op zich afkomen, dat slechts indirect met zorg voor hun patiënten te maken heeft. Een paar voorbeelden, ontleend aan reacties van leden.

Medicatiewijzigingen voor bewoners van verzorgingshuizen moeten ook aangepast worden op de TDL, de dagelijkse-toedieningenlijst die door de apotheek wordt beheerd. ‘De huisarts geeft een verandering door bij bezoek aan de patiënt… verzorging geeft door aan apotheek… apotheek moet toestemming van huisarts hebben… lijst veranderen en die weer terugsturen naar verzorgingshuis.’ Een complexe cyclus die ontstaat doordat de Inspectie overal de handtekening van de huisarts wil zien.’

 

Meer voorbeelden van overlast

Uit de nieuwsbrief: ‘Andere voorbeelden van wat de artsen als ‘overlast’ omschrijven: thuiszorgorganisaties die ieder op hun eigen manier verzoeken voorleggen voor ‘voorbehouden en risicovolle behandelingen’. De ene partij heeft alleen een handtekening nodig, de andere vraagt de huisarts om het complete formulier in te vullen en te ondertekenen.
In de ggz signaleren de huisartsen een ‘tekort aan zorg’ of zelfs ‘afbraak’. Doorverwijzingen moeten opnieuw doordat de zorg niet passend of beschikbaar blijkt te zijn of komen terug omdat er niet alleen een persoonlijke AGB-code vermeld moet worden, maar ook die van de praktijk.’

 

Voorbeeld van Pluspraktijk fysiotherapie

De nieuwsbrief van Arts en Auto vermeldt een ander voorbeeld van hoe ingrijpend en ook gelaagd de administratieve lastendruk is. ‘Dat illustreert oud-fysiotherapeut en praktijkadviseur Irma Woudenberg met het voorbeeld van de Pluspraktijk fysiotherapie. Een predicaat dat een praktijk verwerft wanneer de werkzame fysiotherapeuten zich specialiseren, tevredenheidsonderzoek doen en een standaardprocedure hanteren voor het vastleggen en in kaart brengen van klachten en het aantal behandelingen. Daarnaast zijn er nog eisen met betrekking tot wachttijden en bereikbaarheid. Een aantrekkelijk perspectief, zeker in het licht van de wens van Achmea om 80 procent van de fysiotherapiezorg met 20 procent van de praktijken uit te voeren. Maar wel een keuze die vraagt om een stevige investering van tijd en geld in opleiding en die resulteert in minder behandeltijd voor de patiënt door de grote hoeveelheid gegevens die de fysiotherapeut moet invoeren. Bovendien groeit de vergoeding niet mee.’

 

Wantrouwen is gemene deler in alle verhalen

Ook NRC besteedt aandacht aan de regeldruk in de zorg. Volgens de krant is wantrouwen de gemene deler in de verhalen van de artsen. Armand Girbes, hoogleraar en hoofd van de intensive care in het VU Medisch Centrum, komt in het artikel aan het woord. Hij zegt: ‘We zijn in een situatie terechtgekomen dat we elk gesprek moeten vastleggen, elke handeling moeten verantwoorden. Er zijn protocollen voor alle soorten behandelingen, maar we verliezen uit het oog dat patiënten allemaal verschillend zijn. We moeten ons als artsen natuurlijk controleerbaar opstellen, maar in de zorg is het ook belangrijk dat de arts de vrijheid behoudt om zijn vak uit te oefenen. Dat verdwijnt.’

In november zal er een conferentie plaatsvinden over welke regels, kwaliteitseisen en registraties moeten worden geschrapt.

Heeft u ook een voorbeeld van zinnige en onzinnige administratie? Mail dat naar ontregeldezorg@vvaa.nl.

(Foto: Shutterstock)

sharingcaring

%d bloggers liken dit: