doofpot

Decentralisaties drukken winst zorgsector (Except my two cents)

Door @doofpotwmo | 5 Sept 2017

Onderstaand artikel vandaag in de BB. Het krijscht hartenzeer en malaise in de beurs van de zorgsector. “My 2 cents”: 388 gemeenten die het wiel opnieuw uit proberen te vinden met aanbestedingskoorts. 388 Management-teams en populaties van werkvloeren die niet het geld hebben om kennis te betalen, te kopen, ondeskundigen te ontslaan en in plaats daarvan expertise aan het werk te zetten. Simpel omdat het er niet was, en nu niet meer is.

Geen nieuwswaarde overigens: Dat was er al niet voor de transitite 

Voor een lid van de doelgroep die helaas deze zorg nodig heeft valt dan gelijk weer even op waarom er enkel over de ellende van de zorgsector, diens bobo’s (graaiers niet eens inclus in deze verslaggeving) en niet over de zeer hoge prijs wordt gepraat die de patiënt/cliënt vaak letterlijk met lijf en leden betaalt. Om vervolgens te resulteren in een nog hogere zorgbehoefte.

De innovatie-zuchtige benchmarkers, onderzoeks- en adviesbureau’s zijn de enige paria’s in dit decentralisatie-spel die als aasgieren hun sleepnetten productief door de zorgpot weten te slepen.

Om door onkunde de zorgvrager naar het next level van het spel te forwarden voor juridisering. Terwijl het peil van de daadwerkelijke broodnodige ‘ondersteuning’ met de dag blijft dalen. Van innovatie is geen sprake. Zèlfs niet van stabiliteit. Enkel van een niet te stuiten teloorgang van maatschappelijke ondersteuning in de volste zins des woords.

Banken eisen maatregelen?

Wanneer gaat Den Haag eens met de gedecentraliseerde Service Level Agreements de huidige 388 betrokken management-korpsen om de eigen oren slaan om dat te leveren wat zo fabelhaft beloofd is en waarvoor zij sedert transities pecunia ontvangen? Wanneer gaat Den Haag eisen stellen over de maatregelen om de in recht toestaande zorg en behoud daarvan op maximaal niveau te garanderen. Dat is pas winst.

En ja, schaf dan eerst wat van die managementlagen af. Die managers, dat zijn juist in deze fail-constructie de overbodige, overdrachtelijke nagels aan ons aller doodskist.

 


Decentralisaties drukken winst zorgsector

De decentralisatie van zorgtaken richting gemeenten is er deels de oorzaak van dat de winst van de zorgaanbieders ruim is gehalveerd. Het kritische punt nadert dat banken maatregelen eisen.

 

BB | Door Hans Bekkers | 5 Sept 2017

Dat de winst van de zorgaanbieders onder druk staat, komt naar voren uit de vandaag door EY gepresenteerde Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2017. In vier jaar tijd is de winst van zorgaanbieders meer dan gehalveerd, van 2,2 procent over 2012 naar nog geen 1 procent over 2016. Verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en private zorgaanbieders draaien zelfs met verlies, blijkt uit het onderzoek dat is gebaseerd op gegevens uit bijna 1200 jaarrekeningen van zorginstellingen.

 

Bezuinigingsopgave

Volgens EY-accountant en -partner Rob Leensen moet de oorzaak voor de winstdaling voor een deel worden gezocht bij de decentralisatie van uitvoeringstaken richting gemeenten in 2015. ‘Die operatie ging gepaard met een bezuinigingsopgave. Wat we zien, is dat gemeenten minder zorg hebben ingekocht tegen ook nog eens lagere tarieven. Tegelijkertijd werd voor de zorgaanbieders de administratie complexer, wat heeft geleid tot extra apparaatskosten. Die beide factoren hebben bijgedragen aan een slechter resultaat’, zegt hij.

 

Beschermd wonen

Per subsector in de zorg is er sprake van verschillen in de mate waarin de decentralisatie negatief uitpakt. In de jeugdzorg – voor 100 procent overgegaan van de provincies naar de gemeenten – vallen de gevolgen vooralsnog mee omdat er sprake is van een overgangsregime met bijdragen van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Het duidelijkst zijn de financiële gevolgen wel al merkbaar bij de instellingen voor beschermd wonen, de RIBW’s. ‘Die zagen hun rendement halveren’, aldus Leensen. ‘En dat is pas de eerste slag. Het rendement zal in die sector naar verwachting het komende jaar verder onder druk komen staan.’

Ook de thuiszorginstellingen hebben volgens hem last van lagere tarieven die gemeenten willen betalen voor geleverde diensten. Voor instellingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg is dezelfde tendens zichtbaar, al spelen daar volgens Leensen meer factoren een rol.

 

Verscherpt toezicht

Het positieve is dat de zorg over het geheel bezien er nog in slaagt 1 procent winst te maken. Maar, zo waarschuwt Leensen, banken verwachten dat ze een beter rendement halen. De kritische grens ligt doorgaans op een plus van 1 ½  procent. Als dat niet wordt gehaald, dreigt verscherpt toezicht. ‘Het risico daarvan is dat instellingen maatregelen gaan nemen die meer op de korte termijn zijn gericht. Het betekent ook dat er weinig mogelijkheden zijn om buffers op te bouwen om te kunnen investeren en innoveren en er een sterke focus ligt op de financiële bedrijfsvoering. ‘Investeringen in bijvoorbeeld innovaties of vervanging van systemen blijven bijvoorbeeld uit’, aldus Leensen.

%d bloggers liken dit: