doofpot

SOS | Noodkreet van Ouderplatform Leerlingenvervoer

Vrijdagmorgen heeft het ouderplatform leerlingenvervoer De Fryske Marren bij de griffie van De Fryske Marren het verzoek ingediend om onderstaand schrijven bij de agendastukken van de commissie bestuur van aanstaande maandag 11-09-2017 te plaatsen bij de agenda van de gemeente op internet en ibabs. Tot onze verbazing zijn de stukken niet toegevoegd. Vele ouders, die een kind hebben met een beperking, zijn nu teneinde raad.

Bron: Jouregio | 9 Sept 2017

Stress, gevoelens van machteloosheid, in de steek gelaten en kwaadheid zijn aan de orde van de dag. Als ouder heb je niet gevraagd om allerlei problemen met je kinderen, maar je moet je schikken in je lot. Het blijft wel je kind en daar wil je alles voor doen. Daarom hebben ook een aantal ouders alle moeite gedaan om in de klankbordgroep leerlingenvervoer hun steentje bij te dragen en verantwoordelijkheid te nemen, ondanks de belastende thuis situatie.

Er is de laatste weken de nodige commotie (citaat uit verklaring gemeente) ontstaan over de opstart van het nieuwe schooljaar. Ondanks de schijnbare boycot van de media heeft het Ouderplatvorm leerlingenvervoer geprobeerd, naast al onze meldingen en klachten bij de klankbordgroep, gemeente en taxibedrijf Witteveen, onze kwaadheid over de gang van zaken publiekelijk te maken. Dit met maar één doel: wij willen graag dat onze kinderen een zo gelukkig mogelijke jeugd hebben, zonder stress, gevoelens van onzekerheid en onbehagen.

Het Ouderplatvorm leerlingenvervoer heeft ook begrip voor de positie van u, raadsleden die soms moeilijke beslissingen moeten nemen in het belang van de gemeenschap.

Er is al veel over gezegd en geschreven het Ouderplatvorm leerlingenvervoer maar wil nogmaals, namens de ouders, puntsgewijs, zonder uit te wijden, de redenen van onze gevoelens van onbehagen en kwaadheid aan de orde stellen:

  • Wederom delen van medische gegevens met derden, zonder toestemming van de ouders;
  • Taxibedrijf Witteveen komt zijn afspraken niet na, een deel van de chauffeurs heeft geen kennis gemaakt;
  • Klachten worden niet of onvoldoende opgepakt, de suggestie wordt gewekt dat er bijna geen klachten zijn;
  • De ouders in de klankbord groep hebben het gevoel niet serieus genomen te worden, drie leden zijn uit onvrede uit de klankbordgroep gestapt;
  • Handleidingen (gemaakt door TCW op 17 respectievelijk 18 aug 2017)  worden op het aller laatste moment toegestuurd, meerdere ouders hebben moeite met de digitalisering, hanteren van de instructies en weten niet meer hoe ze moeten handelen;
  • Het memo van de gemeente is verre van compleet, er wordt slechts een deel belicht. Aan de afloop van de laatste klankbordgroep vergadering en vele klachten wordt voorbij gegaan. Taxibedrijf Witteveen schitterde door afwezigheid bij deze vergadering;
  • De portefeuillehouder heeft niets van zich laten horen, heeft geen contact onderhouden met het ouderplatvorm leerlingenvervoer of de ouders. Ook geen signalen dat hij heeft geprobeerd om alles in goede banen de leiden. Zijn wij niet belangrijk genoeg?

Wij hopen dat u als gemeenteraad uw verantwoordelijkheid neemt, dit kan zo niet langer. Er moet ingegrepen worden om aan dit slepende dossier een eind te maken. Ook onze kinderen hebben recht op een, daar waar mogelijk, zorgeloze jeugd zonder stress en onzekerheden.

Ingezonden door het Ouderplatvorm leerlingenvervoer | Volg het ouderplatform via twitter: @vervoer_dfm of Facebook


Lees meer:

Ouderen leerlingenvervoer teleurgesteld in gemeente DFM

protest_ferfier_WytseVellinga.PNG

De aksjefierders kamen earder mei 1100 hantekeningen nei it gemeentehûs – Foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga

Het Ouderplatform Leerlingenvervoer De Fryske Marren is teleugersteld dat de gemeente een brief van hen niet bij de agendastukken van de commissievergadering heeft gedaan. Het platform stelt dat de ouders van kinderen met een beperking zich nu geen raad meer weten. De gemeente De Fryske Marren maakte eerder deze week excuses voor een blunder met medische gegevens van kinderen bern die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De gemeente speelt die gegevens door aan vervoerder Witteveen en dat is volgens het platform in strijd met de wet privacy persoonsgegevens.

Bron: Omroep Fryslan | 10 Sept 2017

De ouders zijn daar slecht over te spreken en accepteren de fout niet. Ook hebben de chauffeurs niet voor het nieuwe schooljaar kennis gemaakt met de kinderen, terwijl dat wel verplicht is. Het platform stelt dat het stuk van de gemeente verre van volledig is dat hun brief aan de vergadering moet worden toegevoegd. De commissievergadering is maandag in Joure.Meer

Niet alleen in Joure maar elders in het land heersen door de jaarlijkse aanbestedingskoorts ook de nodige problemen, waarbij kinderen de dupe worden:


sharingcaring

%d bloggers liken dit: