doofpot

Het Bewijs is er: Gemeente Lingewaard dicteert arts medische adviezen aan te passen in nadeel van WMO aanvraagster

Note van @doofpotwmo dd 2 oktober 2017

Het bewijs is er. Valsheid in geschrifte met medische dossiers. Gemeente Lingewaard dicteert een arts letterlijk hoe deze medische adviezen aaan dient te passen in het nadeel van de WMO-aanvrager. Dergelijke walgingwekkende praktijken om een vrouw met progressieve aandoeningen met opzet en voorbedachte rade haar voorzieningen te onthouden is strafbaar.

Ja Lingewaard gaat u maar even lezen in het Wetboek van Strafrecht, zo vanaf art 225. Een arts die hieraan meewerkt is net zo strafbaar bezig nu hij – met gevolgen voor een pati√ęnt – gegevens heeft ‘geproduceerd’ teneinde in de processen van de gemeente als waarheid te doen gebruiken, te verspreiden en schendt hierbij niet alleen strafrechtelijke bepalingen maar ookwerkelijk elke eed die een arts ooit afgelegd heeft.

Houdt deze post in de gaten, ik zal u updaten over het vervolg onderaan deze blogpost worden deze updates geplaatst.

Hieronder enige tweets van Brian Claassen die mij op de hoogte stelde van het bewijs in deze zeer verwerpelijke gang van zaken.

Onder de tweets het verslag aan wat hieraan vooraf ging.

6 Fraude medische adviezen Gemeente Lingewaard.png

 

Note van @Doofpotwmo dd 17 Sept 2017

Haren rijzen mij ten berge als ik dit verhaal op de site van Omroep Gelderland lees over de queeste van Carla Claassen uit Bemmel. Die niet alleen met een (en ik spreek uit ervaring) ernstige slopende aandoening te maken heeft, maar dan ook nog bovenop te dealen heeft met een gemeente die niet alleen onwil aan de dag legt maar ook nog eens zeer ernstige integriteitsproblematiek vertoont.

De verantwoordelijke wethouder wil niet reageren. Typisch. Of bent u er intern nog niet uit wie als zondebok ‘gepromoveerd’ moet worden? So far de “Code Goed en Openbaar Bestuur”. Hieruit blijkt is dat Lingewaard niet vies is van valsheid in geschrifte of manipulatie van medische adviezen al dan niet met een beetje machtsmisbruik daartoe. Kiest u er maar een uit, En dat allemaal om iemand met een progressieve aandoening van de regen in de overdrachtelijke drup te helpen want aan de kraan kan zij niet! En aan haar lot over te laten. Schaamt u zich niet?!

En portefeuille houdende wethouders die belast zijn met sociaal en gezondheidsdomein: uw stilzwijgen in deze situatie is nog zieker dan mevrouw Claassens aandoening. En dan zwijgend iemand die 24/7 pijn heeft ook nog even gaan juridiseren voor wat u best weet: een onvermijdelijke aanpassing te frustreren. De menselijke maat daar in Lingewaard ligt kennelijk niet op sterven maar al onder de zoden!

U heeft in elk geval de attentie van Nederland¬† en we zullen deze gen√Ęnte kwestie nauwlettend in de gaten houden. Als mede lotgenoot met ernstige CRPS die ook niet aan de kraan komt kan ik echter niet enkel de ‘bel’ luiden maar dit aan de grote klok hangen. Als u niet constructief wenst te praten met Mw. Claassen dan moet u het hier maar lezen!

 


 

Het artikel

Past de gemeente Lingewaard eigenhandig medische adviezen aan?

 

BEMMEL – Hoe kan het dat er van een en dezelfde medische keuring twee totaal verschillende rapporten zijn opgesteld, beide met een andere uitkomst? Dat vraagt een inwoonster uit de gemeente Lingewaard zich af. Ze stapt naar de rechter en vraagt de verantwoordelijk wethouder om uitleg.

Bron: Omroep Gelderland | 17 Sept 2017

 

Deze slideshow vereist JavaScript.

 

Thermoskan

In september 2016 vraagt Claassen om aangepaste voorzieningen, zoals een aanrecht waar ze met de rolstoel onder kan rijden en een handbewogen rolstoel.

Ze kan nog nog geen glaasje water pakken, omdat ze vanwege de keukenkastjes niet dicht genoeg bij de kraan kan komen. Advies na het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ van de gemeente Lingewaard: uw man kan toch ’s morgens een thermoskan klaarzetten?

Drempels

Ook de handbewogen rolstoel vindt de gemeente overbodig aangezien zij al een elektrische rolstoel heeft. Maar daarmee kan Claassen naar eigen zeggen niet over drempels en het ding is te groot om in de auto mee te kunnen, bijvoorbeeld voor de rit naar haar medisch specialist in Rotterdam. Reizen met het openbaar vervoer voor dat ziekenhuisbezoek kost Claassen naar eigen zeggen een hele dag en dat kan ze fysiek niet aan.

De Bemmelse gaat naar de bezwaarcommissie, die verbaasd is over de afwijzingen. Daarna volgt een medische keuring door een arts die door gemeente Lingewaard is ingehuurd. Ook de arts lijkt de noodzaak in te zien, maar vorige week ontving Claassen opnieuw een afwijzing van de gemeente.

Medisch rapport heel anders

Ze vraagt om het onderliggende medisch keuringsrapport, maar dat kan de gemeente Lingewaard niet vinden. Daarop belt ze de keuringsinstantie en die stuurt het gevraagde rapport dezelfde dag op. In dat rapport oordeelt de arts positief over de gevraagde voorzieningen. Een dag later ontvangt Carla Claassen toch het rapport via de gemeente, maar dat blijkt een heel ander rapport.

Voornaamste verschil is dat het positieve advies van de arts in het tweede exemplaar ontbreekt, maar er zijn meer verschillen zoals de datum en de plaats van de handtekening. Ook zijn er in het tweede rapport zaken toegevoegd die zij nooit met de arts heeft besproken. Andere zaken ontbreken juist weer of zijn opnieuw geformuleerd. Zo veranderen de gewenste resultaten van: ‘Adequate handbewogen rolstoel met betere zitbalans en onderrijdbaar aanrecht’ uit het eerste rapport¬†in: ‘Verbetering van de redzaamheid met name binnenshuis…’

Gang naar de rechter

Claassen: ‘Of de gemeente heeft het zelf aangepast,¬†of de gemeente heeft het de arts laten aanpassen. In beide gevallen is dat natuurlijk heel kwalijk op het moment dat er om een onafhankelijk advies wordt gevraagd.’

Verantwoordelijk wethouder Johan Sluiter wil niet reageren omdat hij niet ingaat op individuele kwesties. Claassen laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. ‘En ik zal hier ook zeker de wethouder om opheldering gaan vragen hoe het kan dat er twee verschillende medische adviezen zijn. De √©√©n positief en de andere negatief voor mij.’


Follow-up 18 Sept 2017

Aangepast medisch advies topje van de ijsberg: er gaat veel meer fout in Lingewaard

Bron: Omroep Gelderland | 18 Sept 2017

BEMMEL – In Lingewaard gaat er veel mis op het gebied van aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Dat stelt de SP Lingewaard. De partij heeft een meldpunt ingesteld en zegt dat er al zeker 40 gevallen bekend zijn waarbij de gemeente weigert om gevraagde voorzieningen te verstrekken.

De meeste van die gevallen blijven ‘onder de radar’ omdat de betrokkenen anoniem willen blijven. Fractievoorzitter Carla Claassen van de SP Lingewaard: ‘Mensen die voorzieningen nodig hebben van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn afhankelijk van de gemeente, dus ze slikken veel.’ Carla Claassen heeft ook getwijfeld of zij haar verhaal wel openbaar moest maken, maar uiteindelijk heeft zij het toch gedaan. ‘Omdat dit moet stoppen.’

Rapport aangepast door gemeente?

Carla Claassen vroeg onder meer om een aanrecht waar zij met de rolstoel onder kan, maar dat werd geweigerd door de gemeente Lingewaard. Het onderliggende medische keuringsrapport kon de gemeente niet vinden, maar de keuringsinstantie stuurde dit desgevraagd wel op naar Claassen. Toen daags daarna het rapport via de gemeente toch tevoorschijn kwam, bleek dat totaal anders dan het eerder opgestuurde rapport. Niet alleen de datum en de plaats van handtekening waren anders, de twee rapporten verschilden inhoudelijk ook behoorlijk: het positieve advies van de arts was uit het tweede rapport verdwenen.

‘√ďf het rapport is zelf aangepast door de gemeente’, zo stelt Claassen, ‘√≥f de keuringsarts heeft het rapport op verzoek van de gemeente aangepast zodat de gemeente gevraagde voorzieningen niet hoeft te betalen.’

Volgens Claassen zijn er veel meer gevallen bekend waarbij Lingewaard geld in de zak houdt door gevraagde voorzieningen af te wijzen. Claassen: ‘Een inwoner uit onze gemeente vroeg een gehandicaptenparkeerkaart aan voor zijn vrouw, maar die werd geweigerd omdat zij psychisch nog in orde is. Alsof je dan ineens weer kunt lopen!’

Lingewaard houdt Wmo-geld over

En zo houdt de gemeente Lingewaard volgens Claassen geld in de zak terwijl terwijl dat helemaal niet nodig is. Deze zomer stelde zij er nog vragen over. Want in 2016 is er op het gebied van het Sociale Domein in Lingewaard bijna 3 miljoen euro overgehouden! Alleen al op de Wmo-voorzieningen werd 1,8 miljoen euro overgehouden. Claassen: ‘Toen ik vroeg hoe dit kon kreeg ik als antwoord dat er minder voorzieningen worden aangevraagd. Maar uit de vele klachten die ik hoor weet ik dat ze wel aangevraagd worden, alleen ze worden niet verstrekt.’

Keukentafelgesprekken

In de meeste gevallen krijgen de mensen geen beschikking van de geweigerde voorziening. Claassen: ‘Sinds een aantal jaren verloopt dat allemaal via de zogenoemde keukentafelgesprekken en alleen mondige mensen vragen zwart op wit om een beschikking waartegen je in beroep kunt gaan.’

Volgens wethouder Johan Sluiter valt het allemaal nogal mee met de onvrede over de Wmo¬†in Lingewaard. In De Gelderlander zegt hij dat het college een klanttevredenheidsrapport heeft over de Wmo¬†waaruit geen onvrede blijkt. Claassen snapt dat wel: ‘Dat onderzoek is gehouden onder de mensen die wel een beschikking hebben gekregen en in 99 procent van de gevallen kregen ze dan wel √≠ets toegewezen. De onvrede zit ‘m juist bij de mensen die geen beschikking krijgen en die ook niets toegewezen krijgen. Terwijl ze dat wel nodig hebben.’


Follow-up: Video Hart van Nederland

Sjoemelt gemeente met medische adviezen?

Werd er brutaal gesjoemeld met haar medische keuring? Dat is wat Carla Claassen zich afvraagt nu ze twee keer dezelfde brief kreeg, maar met een andere inhoud.

De gehandicapte Carla heeft een aangepast aanrecht en een handbewogen rolstoel nodig. Maar in het ene medisch advies wordt het haar toegezegd en in het andere afgewezen.

Bekijk de video op de site van Hart van Nederland

 


Follow-up 21 sept 2017

Lingewaard ontkent gesjoemel: ‘niets mis met WMO adviezen, wij volgen de wet’

BEMMEL – Er kunnen wel degelijk meerdere medische adviezen zijn van √©√©n en dezelfde keuring. Dat is antwoord van het college van Lingewaard, dat hiermee eindelijk reageert op de commotie rondom het ‘gesjoemel’ met WMO adviezen in die gemeente.

Tot vanmiddag¬†weigerde wethouder Johan Sluiter ieder commentaar omdat ‘de privacy van een zorgvrager’ in het geding is. De zorgvrager,¬†een inwoner uit Bemmel, had juist bewust inzage gegeven in haar medische stukken. Ze hoopt dat er¬†een eind komt aan de werkwijze van de gemeente waardoor volgens haar veel mensen die zorg nodig hebben de¬†de dupe zijn.

Ook de keuringsinstantie Sciopeng weigerde ieder commentaar. omdat het niet wil ingaan op individuele gevallen. Zelfs de vraag ‘of het gebruikelijk is dat er meerdere medische adviezen bestaan van een en dezelfde keuring’ wilden Sciopeng en de wethouder niet beantwoorden.

‘Er kunnen meerdere adviezen en versies van adviezen zijn’

Tot vanmiddag. Kort voor spoeddebat over deze wat al sjoemelkwestie heet, schrijft het college in een brief aan de raad dat er wel degelijk twee verschillende medische adviezen kunnen zijn in een WMO zaak. ‘Sterker nog: er kunnen meerdere adviezen en versies van adviezen zijn.’

Volgens het college is het vrij gebruikelijk dat een advies nog vragen oproept bij degene die om advies heeft gevraagd. Het is volgens het college¬†ook mogelijk dat die vragen tot een aanpassing van het advies kunnen leiden. ‘Pas dan is het advies definitief. Belangrijkste is dat het definitieve advies van de arts meegezonden wordt met de beschikking. Alle andere versies zijn niet het definitieve advies en maken dus geen deel uit van de beschikking.’

‘Medisch advies geheel verbouwd’

Maar waar de uitleg van het college volgens de politieke partij¬†SP¬†mank gaat is dat ¬†er over de zorgvrager over die aanpassing van adviezen op de hoogte gesteld moet worden. Het college schrijft:¬†‘De arts past over zijn conceptadvies hoor en wederhoor toe, voordat hij een definitief advies uitbrengt.’¬†Theo Anema van de SP Lingewaard: ‘Dat is bij deze casus¬†niet gebeurd. Het medisch advies is geheel verbouwd van positief advies naar negatief advies zonder medeweten van de zorgvrager.’

Advies was kwijt

De zorgvrager, Carla Claassen, kwam er per toeval achter dat er twee verschillende medische adviezen waren: de gemeente zei dat zij het advies niet kon vinden en daarom vroeg Claassen het advies op bij keuringsinstantie Sciopeng. Een paar dagen daarop kwam de versie die bij de gemeente lag tóch boven water en toen bleek dat de tweede versie is veranderd in het nadeel van Carla Claassen.

‘Binnen 24 uur verandert het medisch advies z√©lf!’

Docent gezondheidsrecht aan de Erasmus universiteit Olga Floris noemde de gang van zaken eerder al ‘op zijn minst dubieus’. Ook na¬†het antwoord van het college verbaast zij zich nog steeds over de gang van zaken. ‘Ik kan me wel voorstellen dat de gemeente aanvullende informatie heeft, bijvoorbeeld of¬†de man van mevrouw Claassen nog kan bijspringen. En dat ze daarom ondanks het advies van de arts anders beslissen. Maar in dit geval verandert binnen 24 uur ineens het medisch advies z√©lf!’

Fraude?

Olga Floris vraagt zich dan ook af of de arts zelf wel op de hoogte is van het veranderde rapport waaronder zijn handtekening staat. ‘Zo niet, dan is er sprake van fraude. Mevrouw Claassen heeft het recht om die arts te vragen hoe het kan dat zijn mening binnen 24 uur zo veranderd is. Mogelijk blijkt dan dat hij daar zelf helemaal niets van wist.’

Zie ook:

Spoeddebat over ‘gesjoemel’ met medische rapporten in Lingewaard

Past de gemeente Lingewaard eigenhandig medische adviezen aan?

 

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

 


Follow-up 22 sept 2017

Onderzoek moet einde maken aan beeld van ‘sjoemelend Lingewaard’

wethouder-Johan-Sluiter.jpg

Wethouder J. Sluiter

HUISSEN – Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Lingewaard. Dat is de uitkomst van een spoeddebat in de gemeenteraad donderdagavond.

Bron: Omroep Gelderland | 22 Sept 2017

‘Bewijs voor gesjoemel’

Het debat was aangevraagd door de SP. Volgens die partij gaat er veel mis rondom de WMO aanvragen in Lingewaard. De partij heeft naar eigen zeggen bewijs in handen dat er in tenminste één geval is gesjoemeld met het medisch advies van een zorgvrager.

‘Mogelijke fraude’

Het gaat om de medische keuring van Carla Claassen, de fractievoorzitter van de SP Lingewaard. Per toeval kwam zij erachter dat er van die keuring twee verschillende rapporten zijn opgemaakt, een positief en een negatief. De SP spreekt zelfs over mogelijke fraude.

‘Lingewaard geframed bijna criminele organisatie’

Een aantal partijen is niet blij met het beeld dat hierdoor volgens hen ten onrechte wordt geschetst. Ren√© Derksen van Lokaal Belang Lingewaard: ‘Lingewaard wordt op dit moment geframed als een gemeente waar gesjoemeld wordt binnen de WMO.’ Peter Houtsma van Lingewaard.NU: ‘Daar zijn we heel teleurgesteld in. Want wij worden inderdaad in de media geframed als een frauderende bijna criminele organisatie.’

Politiek spelletje

Sommige raadsleden zien het opwerpen van het persoonlijke verhaal van de SP fractievoorzitter ook als een politiek spelletje. Om aan die kritiek tegemoet te komen deed een ander SP lid donderdagavond het woord.

‘Altijd hoor en wederhoor’

Volgens verantwoordelijk wethouder Johan Sluiter is er niets vreemd aan dat er twee verschillende medische adviezen in omloop zijn van √©√©n keuring. Die adviezen kunnen tussentijds gewijzigd worden na hoor en wederhoor van de zorgvrager en de gemeente. ‘Er is altijd hoor en wederhoor.’

Carla Claassen ontkent dat laatste. ‘Er heeft nooit hoor en wederhoor plaatsgevonden. Ik heb de arts een keer gesproken…daarna heb ik nooit en te nimmer meer iets van die arts vernomen.’

‘Niets te verbergen’

Wethouder Johan Sluiter blijft erbij dat de WMO aanvragen in zijn gemeente op de juiste manier verlopen. Hij ziet het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet. ‘Maar wij hebben hier niets te verbergen. Wij zijn transparant. U als raad kunt alles vragen aan ons.’

Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl

 


Follow-up 17 sept 2017

Zorgvragers Lingewaard gedupeerd door gemeentelijk gesjoemel met medische adviezen

Mensen met een fysieke beperking behoren ondersteund te worden door de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van WMO-voorzieningen. Dat dit bij sommige gemeenten alles behalve vanzelfsprekend is en er zelfs wetten en regels overtreden worden om de voorzieningen niet te hoeven verstrekken, zien we gebeuren in de gemeente Lingewaard.

Bron: SP Lingewaard | 17 Sept 2017

Originele medische adviezen waarbij geadviseerd wordt om de voorzieningen toe te wijzen worden, in strijd met de wet, door ingehuurde keuringsartsen, in opdracht van de gemeente, veranderd in afwijzende adviezen zonder medeweten en toestemming van de zorgvrager. Daarmee wordt de zorgvrager tevens het blokkeringsrecht ontnomen. Teksten die op de noodzaak van verstrekking wijzen worden in opdracht van ambtenaren geschrapt en vervangen worden door teksten die op een afwijzing aansturen.

Zelfs de letterlijke antwoorden van zorgvragers worden zonder medeweten en toestemming van de zorgvragers veranderd in antwoorden die de gemeente beter uitkomt. In een reeks van opgevraagde mailwisselingen, omtrent een Lingewaardse casus, blijkt dat WMO ambtenaren letterlijk aan de keuringsarts dicteren wat hij moest schrappen en welke teksten opgenomen moest worden. De keuringsarts PW. Mulder van Sciopeng voldeed aan de opdracht en eindigde na tal van mailwisselingen in zijn laatste mail met de zin ‘aarzelt u s.v.p niet nogmaals contact met me op te nemen als er nog aanpassingen wenselijk zijn’ (letterlijk citaat). Het zogenaamde ‘onafhankelijk medisch advies’ blijkt in werkelijkheid een door de gemeente gewenst ingevuld medisch advies.

Advocaten en hoogleraren Zorgrecht die het gehele dossier van een Lingewaardse casus hebben bestudeerd spreken over fraude en valsheid in geschrifte.¬†Verantwoordelijk wethouder Sluiter van Lokaal Belang Lingewaard en de commerci√ęle arts van Sciopeng zijn om opheldering gevraagd maar beide weigerden commentaar.

SP raadslid Brian Claassen: ‘Dat het college zo min mogelijk zorgvoorzieningen wil verstrekken zodat het bespaarde zorggeld via een omweg ingezet kan worden voor zaken die zij van groter belang achten dan de zorg is voor ons niet nieuw.¬†Dat daarbij ook ingezet wordt op vals spel is ronduit schokkend te noemen.¬†Wat de gedupeerde zorgvragers, die dan al vaak een lange strijd met de gemeente achter de rug hebben, dan rest is de gang naar de rechter.

Meestal gaat het om ouderen met een beperking, soms hoogbejaard en die worden nu gedwongen om een nog langere strijd met de gemeente aan te gaan voor voorzieningen waar zij niet zonder kunnen. En veel zorgvragers kunnen, om verschillende redenen, de gang naar de rechter niet maken. De mensen blijven achter zonder noodzakelijke voorzieningen en zonder de hoop deze alsnog via de rechter te verkrijgen.

Ik vraag me af hoe de opdracht gevende ambtenaren, de niet integere keuringsarts en wethouder Sluiter nog in de spiegel kunnen kijken. Dit mag niet gebeuren maar het gebeurt toch. Dus is het nu aan de gedupeerde zorgvragers om er alles aan doen om de daders te vervolgen en aan de gemeenteraad om de verantwoordelijk wethouder aan te pakken en maatregelen te nemen die herhaling moet zien te voorkomen.

De gelden begroot voor de zorg moet naar de zorg, zorgvragers moeten eerlijk behandeld worden en noodzakelijke zorgvoorzieningen moeten gewoon verstrekt worden. De inwoners van Lingewaard kunnen op stevige inzet van de SP voor goede zorg rekenen!


Follow-up 25 Sept 2017

WMO debat Lingewaard leidt tot raadsonderzoek…

De SP heeft het voor elkaar gekregen. Er komt een extern onderzoek naar onrechtmatige afwijzingen van zorgvoorzieningen. Het debat was grimmig en had een hoog slecht toneelgehalte.

Bron: Omroep Lingewaard| Persbericht SP | 25 Sept 2017
Daar waar het SP pleidooi ondersteund werd met bewijsstukken dat de gemeente onrechtmatig handelde om zo geen voorzieningen te hoeven verstrekken, klommen sommige raadsleden van andere partijen, die helemaal geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid om de bewijsstukken in te zien, op het spreekgestoelte om te vertellen dat het allemaal anders lag.

Theo Anema, die het woord namens de SP voerde, liet zich niet van de wijs brengen door de geregisseerde toneelstukjes bedoeld om het college uit de wind te houden en bleef rustig op het belang van een onafhankelijk onderzoek wijzen. Uiteindelijk stemden, op enkele raadsleden van LingewaardNU en Lokaal Belang Lingewaard na, alle raadsleden in met het onafhankelijke onderzoek.
Voor de advocaten die de stukken hebben bestudeerd is het duidelijk. Wat de gemeente doet om verstrekking van WMO voorzieningen te voorkomen is onrechtmatig. De procedure wordt niet correct doorlopen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om medische adviezen in het nadeel van de zorgvrager aan te passen zonder dat de zorgvrager het weet en gebruik kan maken van het blokkeringsrecht. De gemeente Lingewaard heeft daar overduidelijk misbruik van gemaakt.
De SP knokt dan ook vol vertrouwen door voor een eerlijke behandeling van alle zorgvragers uit Lingewaard!
www.lingewaard.sp.nl

 

 


 

Meer info over het inzage- en blokkeringsrecht

 

 

Volg Carla Claasen op twitter: @cbpclaassen ‚ÄŹ

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: