doofpot

Eindrapport: Eigen Bijdragen WMO per gemeente. Verschillen lopen op tot 500€

Grote verschillen in eigen bijdrage Wmo

 

Het verschil in eigen bijdrage Wmo kan per gemeente oplopen tot 500 euro. Amsterdam is met 2.059 euro het laagst, tegen 2.573 euro elders. Dat beeld komt naar voren in onderzoek van ouderenorganisaties.


Bron: Zorgvisie | Door Bart Kiers | 18 Sept 2017

Mensen betalen in de Wmo een eigen bijdrage voor de Wmo voor zaken als hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassing en begeleiding. De samenstelling van het aanbod kan verschillen per gemeente. De ouderenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG in hoeverre de eigen bijdrage verschilt per gemeenten. In het onderzoek van Regioplan werden twaalf gemeenten, verspreid over het land en in grootte variërend van klein tot groot, onder de loep genomen. De hoogte van de eigen bijdrage is berekend voor drie huishoudprofielen. Een huishouden van twee personen met anderhalf keer modaal inkomen (55.000 euro), een huishouden van twee personen beneden modaal inkomen (30.000 euro) en een alleenstaande AOW-gerechtigde (20.000 euro).

Eigen bijdrage Wmo 2017 is lager

Mensen met 1,5 keer modaal inkomen betalen in tien van de twaalf gemeenten de maximale eigen bijdrage van 2.573 euro. Alleen in Amsterdam (2.059 euro) en Almere (2.471 euro) is de eigen bijdrage lager, terwijl dit gemeenten zijn met een relatief grote groep 65-plussers.

De ouderenorganisaties noemen het verschil van 500 euro fors.  Voor een éénpersoonshuishouden met een inkomen beneden modaal is de maximale Wmo-bijdrage een stuk lager.

Die bedraagt in de meeste gemeenten 598 euro. Alleen inwoners in Amsterdam (466 euro) , Almere (584 euro) en Heerlen (568 euro) zijn goedkoper af. De eigen bijdrage is in veel gemeenten in 2017 overigens aanzienlijk lager dan in 2016. Dit komt doordat het kabinet gemeenten een jaar geleden 50 miljoen euro gaf om de hoogte van het eigen risico te verlagen.

De verlaging is voor mensen met 1,5 keer modaal vaak meer dan 40 procent. Lagere inkomens betalen in 2017 10 tot 25 procent minder eigen bijdrage Wmo dan in 2016. De gemeenten Rozendaal en Meijerstad hebben de eigen bijdragen voor de laagste inkomens helemaal afgeschaft.

 

 

Bart Kiers

Redacteur cure
%d bloggers liken dit: