doofpot

Goed voorbeeld! @gemGemertBakel wil einde aan mijden zorg

GEMERT-BAKEL – Om te voorkomen dat inwoners van Gemert-Bakel zorg mijden vanwege de hoge eigen bijdrage, wil die gemeente aan die bijdrage gaan sleutelen.

Inwoners van Gemert-Bakel die een beroep op de Wmo doen, hoeven vanaf volgend jaar alleen nog maar het vaste deel van de eigen bijdrage te betalen. Als de gemeenteraad er volgende maand mee instemt, wordt het inkomensafhankelijke deel geschrapt. De maatregel kost de gemeente wel geld: 130.000 euro per jaar.

Als het inkomensafhankelijke deel wordt geschrapt, bestaat de eigen bijdrage in Gemert-Bakel straks nog alleen uit het vaste deel van 17,50 euro per zorgperiode. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

 

Met financiële steun van de gemeente kunnen inwoners aanspraak maken op bijvoorbeeld een poetshulp, een traplift of een scootmobiel.De inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage staat in meer gemeenten ter discussie. Tot nu toe is Leerdam de enige gemeente die dit deel van de bijdrage daadwerkelijk geschrapt heeft.

Berekening

Eerder al besloot de Gemert-Bakelse gemeenteraad op initiatief van de PvdA en OPA om bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo de inkomensgrens – in navolging van Helmond – met 25 procent op te rekken.

 

Op die manier blijven meer mensen eronder en betalen zij voortaan een lagere eigen bijdrage: alleen nog het vaste deel. Volgens wethouder Jan Bevers (Dorpspartij) lijkt die maatregel in de praktijk weinig effect te sorteren. Overigens blijkt uit cijfers dat in Gemert-Bakel ‘slechts’ 29 procent van de Wmo-cliënten een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. De rest betaalt geen bijdrage (minima) of de minimale eigen bijdrage van 17,50 euro per zorgperiode.

Voordeel

Een groot voordeel van afschaffing van het inkomensafhankelijke deel is dat voor iedereen snel duidelijk is hoeveel betaald moet worden, stelt de gemeente. Een nadeel is wel dat het schrappen indruist tegen het streven om inwoners meer zaken op ‘eigen kracht’ te laten regelen. Bovendien kan afschaffing van de bijdrage ervoor zorgen dat meer inwoners een beroep op de Wmo gaan doen.

 

Daardoor is de gemeente daar naar verwachting meer geld aan kwijt.

 

sharingcaring

%d bloggers liken dit: