doofpot

#Facepalm: Eindhoven gaat tekorten op begroting o.a. op zorgbehoevenden verhalen

Eindhoven bezuinigt op zorg en verhoogt de woonlasten

Bezuinigen op de zorg aan onder meer ouderen en gehandicapten en een verhoging van de woonlasten en parkeertarieven. Met die maatregelen wil het Eindhovense college de miljoenentekorten in de stad terugdringen.

Studio 040 | 21 Sept 2017

 

Daarnaast kunnen de tekorten worden verminderd, omdat Eindhoven net als andere gemeenten miljoenen euro’s extra krijgt vanuit Den Haag. Verder willen burgemeester en wethouders de plannen voor de binnenstad en het Stationsgebied op een lager pitje zetten. Dat kan betekenen dat de uitvoering langer op zich laat wachten, en de gemeente een groter beroep gaat doen op het bedrijfsleven en provincie.

Eindhoven kampt over dit jaar met een tekort van zo’n twintig miljoen euro. Hetzelfde gold al voor het jaar 2016. Reden voor de tekorten komt vooral door de fors oplopende uitgaven in de zorg aan onder meer ouderen, gehandicapten en probleemjongeren. Het college moet dus ingrijpen, om te voorkomen dat de gemeente dieper in de financiële problemen komt. Met de maatregelen die er nu liggen, zou het tekort binnen een jaar of vijf jaar grotendeels moeten zijn weggewerkt.

Om de komende jaren wel een sluitende begroting te hebben, doet het college een beroep op de reservepot. Daarmee loopt de stad meer financiële risico’s, maar volgens wethouder Seuren (Financiën) zijn die verantwoord. Binnen tien jaar zou de reservepot weer moeten zijn bijgevuld tot de norm die de gemeente zichzelf heeft gesteld.

Bij het wegwerken van de tekorten moeten bezuinigingen op de zorg het meeste effect hebben. Daarbij wordt vooral gekeken hoe de zorg efficienter en meer op maat kan worden geleverd: geen zwaardere zorg bieden dan iemand nodig heeft.

Zo wil wethouder Richters (Zorg) er met een betere preventie voor zorgen dat minder mensen worden doorverwezen naar duurdere specialistische zorg.

Verder wil ze met minder zorgaanbieders in zee gaan, en strengere afspraken maken over tarieven en de geleverde zorg. ‘De inzet blijft daarbij wel dat we de zorg leveren die mensen echt nodig hebben’, aldus Richters.

De verhoging van de ozb voor bedrijven en inwoners blijft volgens het college beperkt. Zo betalen de meeste huiseigenaren straks ruim een euro per maand meer aan woonlasten. De parkeertarieven gaan 10 tot 50 cent omhoog.

Op een aantal terreinen wil de gemeente wel blijven investeren, om de stad aantrekkelijk te houden. Zo wordt er onder meer extra geld uitgetrokken voor veiligheid, verkeer en schoolgebouwen.

sharingcaring

%d bloggers liken dit: